تماس با ما

  1.  دفتر قم : 
    میدان شهدا – ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی، طبقه اول

صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۷۷۷
تلفن:  ۰۲۵۳۷۷۴۲۱۶۳ / دورنگار:  ۰۲۵۳۷۷۴۲۱۶۲

دفتر تهران:
خیابان انقلاب اسلامی – بین خیابان وصال و فلسطین – پلاک ۹۵۱

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۶۹۹۵۳