درباره ما

 

مجله پاسدار اسلام
دوره انتشار: ماهنامه
موضوع: عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
شروع انتشار: ۱۳۶۰
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: محمد حسن رحیمیان
مدیر اجرایی: علی سیف پور
دفتر تهران: خیابان انقلاب اسلامی – بین خیابان فلسطین و خیابان وصال – پلاک ۹۵۱ تلفن: ۶۶۹۶۹۹۵۳-۰۲۱
دفتر قم: میدان شهدا – ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی، طبقه اول دفتر مجله پاسدار اسلام
سایت اختصاصی: www.pasdareeslam.com
پست الکترونیک: info[at]pasdareeslam.com
چاپ:  موسسه فرهنگی پاسدار اسلام