درباره ما

 

ماهنامه پاسدار اسلام
دوره انتشار: ماهنامه
موضوع: عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
زبان: فارسی
شروع انتشار: دی ۱۳۶۰
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: محمد حسن رحیمیان
مدیر اجرایی: علی سیف پور
محل انتشار: قم
تلفن: ۳۷۷۴۲۱۶۳ (۰۲۵)
نمابر: ۳۷۷۴۲۱۶۲ (۰۲۵)
صندوق پستی: قم، ۷۷۷-۳۷۱۸۵
نشانی دوم: تهران، بین خیابان فلسطین و خیابان وصال ، جنب بانک انصار تلفن:۶۶۹۶۹۹۵۳-۰۲۱
سایت اختصاصی: www.pasdareeslam.com
نشانی الکترونیک: info[at]pasdareeslam.com