اشتراک مجله

خواهشمند است هزینه اشتراک را به شماره حساب ۶۴۳۹۰۴۴۱۷۲ بانک ملت شعبه صفائیه قم و یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۶۰۱۸۸۰۵۰ به نام محمد حسن رحیمیان واریز فرمائید.

لطفاً فرم اشتراک را پس از تکمیل و درج کد پیگیری بانک در محل مربوطه وارد و تصویر رسید بانکی را از طریق همین صفحه بارگزاری و ارسال نمایید.

پس از تکمیل و یا ارسال این فرم با امور مشترکین مجله تماس حاصل نمایید:

قم -میدان شهدا – ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طبقه اول دفتر مجله پاسدار اسلام

صندوق پستی : ۳۷۱۸۵/۷۷۷         تلفن : ۳۷۷۴۲۱۶۳-۰۲۵

نمابر : ۳۷۷۴۲۱۶۲-۰۲۵                 تلفن همراه : ۰۹۹۰۰۱۹۹۸۲۹

فرم اشتراک

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.