رهنمود های مقام معظّم رهبری

رهنمودها

مقام معظم
رهبری حضرت ایت الله خامنه ای

سازمان ملل
پس از 11 سال که روشن ترین حقایق را کتمان کرده بود سرانجام به رغم خواست ابرقدرت
ها و کسانی که هنوز از اسلام و جمهوری اسلامی می ترسند بطور صحیح دشمنان ما را
محکوم کرد و ما این پیروزی را مدیون بینش حکیمانه امام بزرگوارمان و از مصادیق
روشن نصرت خداوند می دانیم.

برگزاری
انتخابات با حضور و اراده مردم و برخورداری آنان از آزادی کامل همراه با انتخابات
آگاهانه افراد شایسته، صالح و حائز شأن نمایندگی از سوی مردم نظام اسلامی را به
حرکت در جهت آرزوها و اهداف خود مطمئن خواهد ساخت. (27/9/70)

قرن حاضر
عصر گرایش عمومی بشریت به معنویت و دین است و تلاشی و نابودی در انتظار کشورهایی
است که به شکلهای گوناگون به مقابله با دین برخاسته اند. (30/9/70)

پیامبر عظیم
الشأن اسلام با این اعتقاد که فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه یک انسان کامل است
بر دست او بوسه زد و این امر نباید یک مسأله عاطفی در نظر گرفته شود.

پایبندی
بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می کند و از سقوط به
پرتگاه هایی که در سر راه آنان قرار دارد مانع می شود.

هیچ بحثی
درباره پوشش زن نباید متأثر از هجوم تبلیغاتی غرب باشد. البته حجاب زنان به چادر
منحصر نمی شود اما چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست و هیچ منافاتی با فعالیت
های زنان مسلمان در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.

خانواده یک
نهاد طبیعی و اساس انسان است و باید مبنای طرحهائی مربوط به زنان قرار گیرد. کانون
خانواده، محل رشد و بالندگی عواطف و احساسات است و زنان با هر تخصص علمی باید به
عنوان محور اصلی خانواده و کدبانوی خانه نقش مهم خود را به خوبی ایفا کنند.
(4/10/70)

ما باید
شایستگی پیروی از خاندان پیامبر را ثابت کنیم و با تطبیق زندگی خود با انچه که
اسلام از ما خواسته است برای ابلاغ پیام الهی به دنیا و انجام رسالت بزرگ خود بیش
از پیش به خاندان عصمت و طهارت تمسک جوئیم. (6/10/70)

اگر حضرت
مسیح (ع) امروز در میان ما می بود لحظه ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و
استکبار جهانی از دست نمی داد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به
وسیله قدرتهای بزرگ استثمار و به جنگ و فساد و ستیزه جوئی سوق داده می شوند تحمل
نمی کرد.

روحیه شهدا
باید پیوسته در کار و تحصیل خانواده های معظم آنان جلوه گر باشد. انسان همواره در
معرض ابتلا و امتحان قرار دارد و تنها با رعایت و حفظ تقوا می تواند به خود مصونیت
بخشد. لذا هدف از توصیه های مکرر به رعایت تقوا در قرآن کریم و لزوم سفارش به تقوا
در نمازهای جمعه، حفظ و حراست از ارزشهای معنوی مجاهدتهای انسان است.

رأی مردم
الجزایر به اسلام و محبت مردم سودان نسبت به اسلام و مسئولین جمهوری اسلامی ایران،
حادثه عظیمی است که رشد و گسترش اسلام و نفوذ دین در اعماق جان ملتها را نشان می
دهد و حقانیت دعوت اسلامی ملت مقاوم و پیشگام ایران را ثابت می کند.

ایستادگی
اسلام در برابر زورگوئی قدرتهای جهانی، دلیل دشمنی آنان با اسلام است وهرجا که
اسلام حاکمیت داشته باشد جائی برای آمریکا و زورمندان جهانی وجود نخواهد داشت.

ایران
اسلامی به رغم دشمنی ابرقدرتها به اهداف اسلامی خود نزدیکتر شده و با کمال قدرت و
قوت راه خود را ادامه خواهد داد و هیچ چیز مانع حرکت ملت مسلمان ایران به سوی
هدفهای الهی خود نخواهد شد.

اگر در شهری
چهره علم بارور نباشد روح دینی در آن شهر رشد نمی کند و دشمن زمینه ای برای نفوذ
پیدا می کند. (11/10/70)

انتخابات
کاری است که به مردم ارتباط پیدا می کند، لذا نسبت به هیچ تخلفی نباید اغماض شود و
مسئولین نباید اجازه دهند که برداشت های خطی، جناحی و گرایش های گروهی در اجرای
انتخابات تأثیر بگذارد. این کار باید با سلامت کامل و بدون اندکی خدشه انجام شود و
این همان چیزی است که مردم را دلگرم خواهد کرد. (27/9/70)