رهنمود های مقام معظّم رهبری

رهنمود ها

مقام معظم
رهبری حضرت آيت الله خامنه ای

·        
دشمن همواره تلاش
كرده است تا هر آنچه را كه از حضور مردم حكايت دارد كتمان كند و ما خط تفرقه
افكنانه تبليغاتی رسانه های خبری استكبار و حساسيّت آمريكا نسبت به انتخابات مجلس
را به خوبی درك می كنيم .

·        
ملّت ها از سلطه̾
پنجه های خونين استكبار به جان آمده اند با بيداری ملت ها ، اين سلطه جهنمی بايد
از ميان برداشته شود تا ملت ها بر سرنوشت خود حاكم باشند. بی شك قدرت آمريكا از
بين رفتنی است و كسانی كه به آن چشم اميد دوخته اند دچار توهّم و بد فهمی هستند .

·        
شما ( آمريكا ) حقّ
نظارت به انتخابات در كشورهای آفريقایی ، آمريكای لاتين و يا هيچ نقطه ديگری از
دنيا را نداريد ، مگر شما قيّم ملّت ها هستند كه می خواهيد برای آنان تصميم بگيريد
، شما بزگترين اهانت را به ملّت ها می‌ كنيد و با اتكا به سلاح اتمی ، حقّ وتو ،
ثروت و دستگاه جاسوسی گسترده خود در همه جا و در همه امور دخالت كرده و در عين حال
با وقاحت تمام مدعی طرفداری از حقوق بشر هستيد .                                                         
( 19 /10 /70 )

·        
اخلاق اسلامی ركن
اساسی برای تربيت انسان هاست و انسان مسلمان بايد در سه بعد تربيت دانش و عمل
اسلامی ‌بارز باشد . بنابراين لازم است مدارس همّت خود را بر پرورش كودكان و
نوجوانان كشور در قلمرو اعتقاد ، تربيت ، اخلاق و تعبد عملی اسلامی و ايجاد روحيه
دانش دوستی متمركز كنند و آن را اساس كار خود بدانند .

·        
هدف قدرت های
استكباری از تهاجم فرهنگی عليه انقلاب اسلامی ، بی اعتقاد كردند نسل نو به دين ،
اصول انقلابی و تفكّر فعالی است كه دشمنان اسلام را به هراس انداخته و قلمرو قدرت
آنان را در معرض خطر قرار داده است و ما امروز اين صف بندی‌ واضح ، خشن و خصمانه
در برابر اسلام را در الجزاير و ديگر مناطق اسلامی شاهد هستيم .

·        
همه دستگاه های‌
نظامی موظفند به سهم خود برای برگزاری انتخابات صحيح در كشور تلاش كنند . صحت
انتخابات به آن است كه حقيقتا از آراء و تشخيص قلبی مردم حكايت داشته باشد و برای
اين منظور لازم است آگاهی مردم به حدّی برسد كه اين تشخيص صحيح باشد .                                      ( 25 / 10
/ 70 )

·        
پس از قرن ها اسلام
توانسته است مظاهر حقيقی حاكميّت و قدرت خود را در اداره امور يك كشور بر اساس
قوانين الهی نشان دهد . امروز آوازه اسلام در دنيا طنين افكن شده و توجّه بشريّت
دل مرده و نسل های جوان افسرده و مأيوس را به خود جلب و جذب كرده است . در چنين
شرائطی اسلام دشمنان جدّی را در برابر خود دارد . زيرا آن چه كه امروز مانع
غارتگری و سلطه قدرت های استكباری بر ملّت ها و مانع تحميق افراد بشر می شود ،
تنها اسلام است .        ( 29/ 10 /70 )

·        
اعجازی كه ما در تحقق
انقلاب عظيم و جمهوری و مستحكم و پر بركت اسلامی و نيز سرافرازی و جايگاه رفيع
اسلام در دنيای سياست شاهد بوده ايم در پرتو اين حقيقت به دست آمد كه قائد و امام
بزرگوار كاروان انقلاب چيزی را نگفت مگر آن كه به آن عمل كرد و همانند كوهی استوار
بر مواضع اعلام شده خود در عمل شخصی و جمعی ايستاد . 

·        
در جامعه اسلامی
نبايد اجازه داده شود كه عناصر ناباب به حيثيّت دينی مردم اهانت كرده و آن هتك
كنند . نيروی انتظامی بايد با اين مسأله و همچنين نقض هر آنچه كه طبق قوانين شرعی
و مقررات رايج كشور در زندگی آشكار مردم ممنوع است برخورد كند و قدرتمندانه مانع
قانون شكنی در سطح جامعه شود .

·        
نيروی انتظامی بايد
در اجرای قانون رعايت اخلاق را مدّ نظر قرار دهد و قانون را در عين قاطعيّت با
خوشروئی و مهربانی اعمال كند . در جامعه ای كه معيار و ملاك آن اسلام است نيروهای
انتظامی بايد متناسب با آن به حفظ و حراست از حساسيّت های جامعه بپردازد كه تأمين
امنيّت اخلاقی جامعه نيز از آن جمله است .

                                                                           ( 2 /11 /
70 )

 

 

 

·        
انتخاب حقيقت عظيمی
است كه حضور مردم را در صحنه نشان می دهد لذا انتخابات مجلس شورای اسلامی بايد پر
شورتر ، آگاهانه تر و با شركت وسيع و يكپارچه مردم برگزار شود و مبادا در محدوده̾
نظام اسلامی‌افرادی با سخن قلم خود به خواست دشمن عمل كنند و مردم را در مورد
انتخابات در شك و ترديد قرار دهند .

                                                                            
( 19 /10 /70 )