رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

 

رهنمودها

امام خمینی

* مردم برای شنیدن حرفهای شما آقایان(ائمه جمعه) گوش شنوا
دارند. شما باید مردم را دعوت کنید به اینکه پشتیبان دولت، مجلس و همدیگر باشند و
این طور نباشد که هر کسی با دیگری مخالف کند.

* رسول اکرم و سایر انبیاء نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند.
مقصد اعلی این نیست. نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند آنهم مقصد اعلی نیست،
اینها همه مقدمه یک مطلب است و آن معرفی ذات مقدس حق.

(20/8/66)

*من شما(رئیس جمهور) را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و
متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می­کنید
می­دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام مبانی اسلامی از جمله افراد ناردی
هستید که چون خورشید، روشنی ­می­دهد.

* نهاد شورای نگهبان همیشه باید با بیداری و هشیاری در خدمت به
اسلام و مسلمین کوشا باشد.

(24/10/66)

آیت الله العظمی منتظری

* رفع گرفتاری و مشکلات افراد حاجتمند و خدمت به محرومین از
بزرگترین عبادات است.

* آقایان سعی کنند افراد مراجعه کننده حتی المقدور معطل نشوند و
کارشان را به این شخص و آن شخص حواله ندهند.

(13/10/66)

* انتخابات حق مردم است و باید مردم در آن احساس امنیت و آزادی
کنند.

* استانداران باید ترتیبی اتخاذ کنند که حاجتمندان بتوانند
حرفهای خودرا بدون ترس و لکنت زبان با آنها در میان بگذارند.

(15/10/66)

* اگر ولی فقیه که از طرف ائمه معصومین دارای مقام ولایت است
حکمی و دستوری داد بر همه افراد و اقشار حتی سایر مجتهدین حکمش نافذ است.

* شورای نگهبان باید وصعت نظر داشته باشد و واقعیتهای انقلاب و
کشور و نیازهای مختلف را کاملا در نظر بگیرد.

* اگر افراد یا هر ارگان دیگری در آرای مردم دخالت کنند این
خیانت به امانت الهی است.

(19/10/66)

امام خمینی

* جمهوری اسلامی و سران محترم آن به جرم اسلام خواهی و بسط
عدالت در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتی جهانخواران شده­اند و مثلا اگر بگویند
آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانی به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و
جمهوری اسلامی و یاران آن را به نوعی محکوم می­کنند.

(22/10/66)