دانستيهائي از قرآن

دانستنيهايي
از قرآن

بسم الله
الرحمن الرحيم  

انتقام الهي
از مجرمان

(انّا من
المجرمين منتقمون ). (سوره سجده ـ‌آيه 22).

به تحقيق که
ما از مجرمان، انتقام ميگيريم. حوادثي که اخيرا درمنطقه خليج فارس رخ داد،انسان را
به تأمل و انديشه وا مي دارد که هدف از اين جنگ چه بود و چرا عراق و کويت به چنين
روزي افتادند؟ ما اکنون در پي بررسي اهداف استکبار جهاني از ايجاد بهانه اي براي
نفوذ بيشتر در منطقه و به دست گرفتن قدرت و مقابله با نهضتهاي اسلامي نيستيم و
تنها به اين نکته اشاره مي کنيم که: به هر حال انتقام الهي نه تنها در آخرت است که
در دنيا نيز گاهي خداوند به دست خود دشمنان و ظالمان، از ستمگراني ديگر انتقام مي
گيرد؛ انتقامي سخت و ويران کننده.

جنگي که هشت
سال تمام رژيم عراق به دستور استکبار جهاني برما تحميل کرد، درحالي که ايران تازه
از زير سلطه آمريکا رها شده بود و کشور نيازي به بازسازي زيادي داشت، دقيقا هدفي
جز نابودي نظام اسلامي که فرياد (لا شرقيه، لا غربيه) سر مي داد،نداشت. استکبار
نيز براي اينکه خود مستقيما وارد معرکه نشود، عراق را براي اين کار برگزيد و تمام
امکانات مادّي و تسليحاتي گسترده را دراختيارش قرار داد که به هدفش، نائل شود ولي
مقاومت و دليري ملت قهرمان ايران به رهبري امام امّت قدس سره نقشه خائنين به اسلام
و انقلاب را اين بار نيز نقش برآب کرد، هر چند درطول اين مدّت طولاني از جنگ
نابرابر، جوانان بسيار عزيز  و ارجمندي  را از دست داديم و کمتر خانه اي درايران ميتوان
يافت که از خويشاندي با شهيدي برخوردار نباشد.

مادران و
پدران داغديده اي که جوانان و عزيزان خود را ازدست داده بودند، بي گمان در دلهاي
شب ازخدا مي خواستند، انتقام خون اين شهيدان را از  سفّاکان عراق بگيرد و چه زود درهمين دنيا
خداوند انتقام ازآنان گرفت .توسط  همان
مستکبريني که عراق را مجهّز 
ميکردند،انتقامي بسيار شديد از دشمنان انقلاب اسلامي گرفت که نه تنها هشت
سال بلکه هشتاد روز هم نتوانستند مقاومت کنند، هر چند دراين بين بسياري از امکانات
اقتصادي نظامي عراق نابود شد و بي گناهان زيادي 
قتل عام شدند (چون آتش که آمد خشک و تررا مي سوزاند) و مااز اين بابت بسيار
متأسفيم ولي به هر حال آن جنون خود خواهان مبدّل به ذلّت و تسليم شد و انتقامي بس
شديد از اين مجرمين گرفته شد. کويت نيز که درايام جنگ ـ از ترس رژيم عراق ـ‌ از
هيچ کمک و همکاري با آن، دريغ نورزيد و به نحوي درشهادت عزيزان ما سهيم بود،به دست
عراق شديدا مورد انتقام قرار گرفت. اکنون ما ميمانيم و آمريکا که امروز درشهوت
قدرت و سکر پيروزي براي به دست به دست آوردن پيروزيهاي ديگر،همواره عربده ميکشد و
(هل من مبارز) مي طلبد، گويا کسي را غير از خود درميدان نديده و به هيچ وجه از
اوضاع جاري عبرت نمي گيرد و برخي ساده انديشان و دلباختگان غرب نيز چنين تصور کرده
اند که ديگر آمريکا شکست خوردني نيست! و کسي را توان مقابله با آن نمي باشد، ولي
ما که معتقد به قدرت الهي هستيم وانتقامگيري پرورگار را امري حق مي دانيم و درقرآن
مي خوانيم که (و لا يردّ بآسنا عن القوم المجرمين)(110ـ يوسف) ـ قهر انتقام ما از
مجرمان باز نخواهد گرديد، به اينان هشدار مي دهيم که اينقدر به آمريکا و ديگر هم
پيمانانش خوش بين نباشيد و از قدرت الهي غفلت نکنيد. درست است که امروز کويت و
ساير کشورهاي خليج فارس، به قدرت آمريکا نمي تواند براي هميشه، سايه بان مطمئني
براي آنان باشد و قطعا در همين دنيا، به زودي اين سايبان ويران خواهد شد و وعده
الهي تخلف ناپذير و جدّي است که (ما محققا از مجرمين و جنايتکاران، انتقام خواهيم
گرفت) و حق، بدون ترديد، احقاق خواهد شد و باطل از بين خواهد رفت هرچند جنايت
پيشگان و مجرمان راخوش نيايد (ليحق الحق و يبطل الباطل ولوکره المجرمون) (سوره
انفال ـ‌آيه 8).

برما لازم
است که از اين پس هشيارانه تر و محتاطانه تر به اطراف خود بنگريم و لحظه اي از
توطئه مجرمان غلفت ننمائيم و ارتش و سپاه ما همانطور که مقام معظم رهبري نيز
فرمودند بايد کاملا هشيار و درآماده باش 
کامل به سر برند که

اگر روزي
دشمنان،آهنگ ما کردند،از زمين و آسمان بر آنها بتازيم و با پشت گرمي از پشتيباني و
حمايت خداوند،از اين قدرتهاي  پوشالي
نهراسيم و خود را براي روز موعود و سپاه امام زمان صلوات الله عليه آماده سازيم.