امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني ثابت و استوار از آغاز تا
پايان

صدام عفلقي

«ما صلاح تمام كشورها بويژه كشورهاي
مجاور و منطقه را در آن مي­دانيم كه براي ارضاء شهوت بلند پروازي و ماجراجوئي صدام
و منفعت طلبي و سلطه جوئي قدرت­هائي كه او را به دام و مهلكه انداخته­اند خود را
به تباهي و هلاكت دنيوي و عذاب اليم اخروي مبتلا نكنند و با كشوري كه با همه
مسلمانان جهان مي­خواهد دست برادري دهد و اخوّتي كه خداوند عطا فرموده است به
رسميّت بشناسد و جامه عمل پوشد به طور مسالمت­آميز رفتار نمايند و از حركت جنون­آميز
صدام عفلقي و عاقبت امر آن عبرت بگيرند و بدانند كه اگر خداي نخواسته قدرت به دست
صدام جاه طلب بيفتد، با آنان كمتر از اسرائيل عمل نخواهد كرد و آن روز پشيمان
خواهند شد كه گرفتار اسرائيل دوّم يا بدتر از او شوند.»

(12/ 1/61 )

«شما (كشورهاي منطقه) بدانيد كه اگر
صدام نجات پيدا كند و قدرت به دست بگيرد، آدمي نيست كه قدرشناسي از امثال شما
بكند، آدمي است كه جنون بزرگ بيني خودش را دارد و با اين جنون با شما كه با او هم
همراهي كرديد به جنگ برمي­خيزد و شما را اگر قدرت داشته باشد، تباه خواهد كرد.»

(26/2/61)

«شما (كشورهاي خليج) بدانيد كه اگر
صدام خداي نخواسته پيش ببرد، تمام شما را به آتش مي­كشد. صدام وضع روحيش اين است.
اصلاً در روحيه صدام اين تبهكاري است و آدمكشي و جنايت است. اگر خداي نخواسته اين
يك سلطه­اي پيدا بكند، حجاز را از بين مي­برد، سوريه را از بين مي­برد، اين چيزهاي
خليج را، كويت را هم، همه اينها را از بين خواهد برد.»

(13/8/61)

« ما مجدّداً به دولتهاي منطقه هشدار
مي­دهيم كه بيش از اين براي نجات يك سبع جنايتكار كه اگر فرصت يابد منطقه را به
آتش مي­كشد. زحمت نكشيد و خود را به غرقاب هلاكت دچار نكنيد و وعده­هاي آمريكا و
ديگران شما را غافل نكند كه با ادامه كمك به دشمن اسلام ممكن است براي ملّت ايران
تكليفي پيش آيد كه ما ميل به آن نداريم و تا وقت نگذشته است به اسلام و دستورات
حياتبخش آن گردن نهيد و كشور خود را از شرّ قدرتهاي اغفال كننده نجات دهيد و
بدانيد كه روآوردن به اسلام و مسالمت با جمهوري اسلامي به صلاح شماست و دولت و
ملّت ايران براي شما بهتر از آمريكا و صدام و مصر و ديگر دغلبازان است.»

(22/11/61)

«آيا وقت آن نرسيده كه عمق توطئه و
شيطنت آمريكا در وادار نمودن صدام عفلقي به هجوم يك كشور اسلامي قدرتمند را
بفهمند؟ آيا نمي­دانند كه وادار نمودن دولتهاي منطقه را مستقيم يا غيرمستقيم به
كمك مالي و نظامي و تبليغاتي، به صدام، دشمن با اسلام، نقشه شيطاني است كه شماها
با دست خود تيشه به ريشه خود زنيد و موجبات هلاكت خود و مسلمانان منطقه را فراهم
نمائيد؟ آيا مسلمانان غيور منطقه باز به سكوت مرگبار خود ادامه مي­دهند و فرصت مي­دهند
كه آمريكا و اسرائيل با مقدّرات آنان بازي كنند و اسلام را تحت سلطه آمريكا
درآورند.»

(15/3/62)

«چنانچه صدام جنايتكار اگر فرصت پيدا
كند خطرش براي منطقه از اسرائيل كمتر نيست. و لازم است براي آرامش منطقه، اكنون كه
به ياري خداوند متعال قواي مسلّح ايران ايدهم الله تعالي اين جرثومه فساد را تا لبه
پرتگاه هلاكت رسانده­اند و از سردار قادسيِّه يك موجود مفلوك ساخته­اند، دولت­هاي
منطقه از كمك به او دست بردارند كه صلاح دين و دنياي آنان است و در صورتي كه مهلت
پيدا كند بر هيچ يك از دولتهاي خليج فارس و ديگران رحم نخواهدد كرد.»

(12/6/62)

«آنها گمان مي­كنند كه صدام را به
اين كمكها مي­شود نجات داد و اگر نجات پيدا كرد، دست آنان را به گرمي مي­فشارد.
غافل از آنكه با آن خوي سلطه­جوئي و بلندپروازي و سبعيّتي كه در او هست فرصت نفس
كشيدن به آنان را نخواهد داد و با بهانه­هاي واهي به كشورهاي آنان تجاوز خواهد
كرد.»

(31/6/62)

«صدام يك جاني است كه به هيچ يك از
تعهّداتي كه مي­كند اعتبار نيست. او با دولت سابق با اينكه غيرقانوني بود، تعهّد
كرده بود و او را به هم زد. او هر روز عوض مي­كند افكارش را، يك انساني نيست كه
بشود با او صلح كرد. شما گمان مي­كنيد كه اگر ما با صدام صلح كنيم به اين صلح
ادامه مي­دهد؟ يا خير، مي خواهد تجهيز كند خودش را و تقويت كند و دوباره حمله كند.
اين آدمي است كه از اوّل تا حالا به شهرهاي بيچاره عرب نشين، كردنشين، فارس نشين،
با موشكها حمله كرده و مع­الأسف موشك از شوري است، از آمريكاست و از آن اسفناكتر
اينكه دولتهاي منطقه به او كمك مي­كنند.

(18/11/62)