دانستيهائي از قرآن

دانستنيهائي
از قرآن

عمل صالح

بسم الله
الرحمن الرحيم

* هرکس در
گرو کار خودش است:

«کم امرئ
بما کسب رهين.»  (سوره طور ـ‌آيه 21)

هر انساني
در گرو کاري است که براي خود اندوخته است.

* بهترين
کار نه بيشترين:

«إنا جعلنا
ما علي الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.» 
(وره کهف ـ آيه 7)

ما آنچه را
که در زمين وجود دارد، زينت و آرايش زمين قرار داديم تا مردم را به آن آزمايش کنيم
و معلوم شود که کداميک کار بهتري انجام داده است.

* رابطه
ايمان و عمل صالح:

«ما أموالکم
و لا أولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفي إلا من آمن و عمل صالحا فأولئک لهم جزاء
الضعف بما عملوا و هم في الغرفات آمنون.»  
(سوره سبا ـ آيه 37)

و هرگز
اموال و اولادتان، چيزي که شما را به درگاه ما مقرب گرداند، نمي‌باشد مگر آنکه با
ايمان و عمل صالح، کساني مقرب گردند و در نتيجه اعمالشان، پاداشي دو برابر براي
آنان خواهد بود و در غرفه­هاي جاويدان بهشتي، در امنيت و آرامش بسر خواهند برد.

* استقامت
در کار:

«و أن لو
استقاموا علي الطريقة لأستقيناهم ماء غدقا».  
(سوره جن ـ آيه 16)

و اگر بر
طريقه و روش اسلام مبين، استقامت ورزيدند، همانا به آنان آبي(از علم و دانش) گوارا
و فراوان خواهيم داد.

* کار خوب،
گناهان را مي‌زدايد:

«و أقم
الصلوة طرفي النهار و زلفا من اليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلک ذکري
للذاکرين.»          (سوره هود ـ آيه 114)

و نماز را
در دو طرف(اول و آخر) روز و در ساعتي از تاريکي شب بر پا دار که همانا حسنات و
کارهاي خوب، گناهان و سيئات را مي‌زدايد و در اين سخن يادآوري و پند براي اهل ذکر
است.

* دعوت به
کار شايسته:

«و من أحسن
قولا ممن دعا إلي الله و عمل صالحا و قال إنني من المسلمين.»  (سوره فصلت ـ آيه 33)

و کيست که
سخني بهتر از اين داشته باشد که به خدا دعوت کند و کار خوب و شايسته انجام دهد و
بگويد که من از مسلمانان هستم.

* برتري با
کار است:

«و لکل
درجات مما عملوا …»   (سوره انعام ـ آيه
133)

و براي هر
کسي درجه و برتري به اندازه کارش است.

* نتيجه کار
از بين نمي‌رود:

«فمن يعمل
من الصالحات و هو مؤمن، فلا کفران لسعيه و إنا له کاتبون.» (سوره انبياـ آيه 94)

پس هر کس
کارهاي نيکو انجام دهد و ايمان داشته باشد، هرگز کار و تلاشش ضايع نخواهد شد و ما
آن را براي او مي‌نويسم.

«و أن ليس
للإنسان إلا ما سعي، و ان سعيه سوف يري.» 
(سوره نجم ـ آيه 39 و 40)

و همانا
براي انسان نيست جز آنچه سعي و تلاش کرده باشد و به تحقيق که(در روز قيامت) نتيجه
سعيش را خواهد ديد.

* خالص سازي
عمل:

«و آخرون
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا، عسي الله أن يتوب عليهم، إن الله
غفور رحيم.» (سوره توبه ـ آيه 102)

ديگراني که
به گناهان خويش اعتراف کردند؛ اينان کار خوب و کار بد را در هم آميختند؛ باشد که
خدا توبه ايشان را بپذيرد و همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.