رايت بلندي که امام برافراشت

ارزشهاي
اسلام و انقلاب را پاسداري کنيم(19)

رايت بلندي
که امام برافراشت

حجة الاسلام
محمدتقي رهبر

خورشيد بي‌غروب
وجود ملکوتي امام خميني(قدس سره) روشنگر راه طلايه‌داران اسلام در تاريخ معاصر
جهان و تبلور قدرت ايمان و نويد بخش دلهائي بود که به عشق حقيقت و انسانيت مي‌طپد«يدبيضا»ئي
که از آستين قدرت الهي بيرون شد تا فرعون‌ها و قارون‌ها و بلعم باعوران‌هاي زمان
را که در مثلث شوم: «زور و زر و تزوير» قرن حاضر ظهور کرده‌اند به رسوائي بکشاند و
لوث تحريف و توجيه را از چهره اسلام و رسالت ناب محمدي(ص)، ولايت علوي(ع)، و نهضت
حسيني(ع)،و فقه جعفري(ع) را معني و مفهوم دهد و فلسفه انتظار مهدوي(ع) را که قرن‌ها
در پرده ابهام مانده بود جاني تازه بخشد…

امام خميني،
از ديد دوست و دشمن و آشنا و بيگانه تبلور قدرت ايمان و حماسه شکوهمند اسلام بود
که حيات و مماتش اين رسالت را بر دوش مي‌کشيد… رسالتي که با گذشت زمان بي‌رنگ و
بي‌فروغ نخواهد شد…

شخصيت‌هاي
معروف جهان، خبرگزاريها، و رسانه‌هاي دنيا اين آيت شکوهمند الهي را با شگفتني و
اعجاب ستودند و دوستان و دشمنان نتوانستند از کنار حماسه آفتاب، بي تفاوت
بگذرند…

بخاري امام
جمعه دهلي نو گفت: «امام خميني معماربازسازي انديشه امت اسلامي در عصر کنوني».

دکتر کليم
صديقي، مدير مؤسسه اسلامي لندن گفت: «امام تجلي قدرت کامل اسلام بود».

يک روزنامه
نگار ترک در روزنامه ملي«گازته» نوشت: «امام خميني توانست توده‌هاي عظيم ملت
مسلمان ايران را که نظير آن در تاريخ هيچ انقلابي ديده نشده بود به حرکت درآورد و
دکترين انقلاب شيعه را براي نخستين بار محقق سازد. امام خميني با حرکت انقلابي خود
در دل دنياي غرب خوف و وحشت آفريد اما در ميان ملت خود مظاهر آنچنان عشق و مهري
بود که امروزه پنجاه ميليون ايراني غم رحلت او را از ياد نمي‌برند. امام خميني
بدون شک نقش بسيار بزرگي در شکل دادن تاريخ معاصر انقلاب داشت. او کليه تئوريهاي
سياسي، دکترين‌هاي تاريخي و جريانات فلسفي را زيرو رو کرد و توانست در دوراني که
تکنولوژي و زندگي مدرن بر مظاهر زندگي تسلط پيدا کرده است با هدايت انقلاب اسلامي
نظام‌هاي ارزشي غرب را متزلزل کند».

يک خبرنگار
پر سابقه از آرژانتين طي مقاله اي نوشت:

«امام خميني
يک بار ديگر اسلام را در جهان به حرکت درآورد و همين امر باعث وحشت رهبران غرب از
ايشان در طول زندگي بود».

يک روزنامه
نگار ديگر ترک نوشت: «مبارزات امام خميني با مظاهر شرق و غرب به ملتي که سالها
غرور خود را شکسته مي‌ديد شخصيتي جديد بخشيد و بر ميليون‌ها انسان جهان درس مبارزه
آموخت».

امام جمعه
شهر ليبرويل گابن، گفت: «امام خميني از ميان ما رفت ولي روح بزرگ و انديشه ايشان
براي هميهش بر دنياي اسلام سايه افکن خواهد بود».

ژاپن تايمز
در سر مقاله خود تحت عنوان«رحلت يک ابر مرد» نوشت: «آيت الله خميني ايران را به
قدرتي مهم در خاورميانه تبديل کرد… که با نيروي هيچ يک از پادشاهان تاريخ قابل
مقايسه نيست… امام خميني حامي تنگدستان بود و در برابر غرب و آمريکا ايستاد».

روزنامه گلف
نيوز چاپ امارات عربي متحده نوشت: «اما خميني در تغيير شيوه تفکر اين کشور و به
تبع آن جهان اسلام تأثير شگرفي گذاشت».

واشتنگتن
پست نوشت: «پيروزي انقلاب ايران موجب تقويت جنبش‌هاي اسلامي در منطقه، تجديد حيات
اسلام و ورشکستگي عقائدي چون ناسيوناليسم و سيوسياليسم شد».

تلويزيون
دولتي ايتاليا طي گزارش ويژه‌اي پيرامون ارتحال حضرت امام گفت: «امام خميني براي
مردم ايران حکم صداي خدا را داشت».

روزنامه
سوري تشرين نوشت:

«جهان اسلام
شخصيتي را از دست داد که تاريخ نظير او را کمتر به خود ديده است. او خطي را ترسيم
نمود که بعنوان منشور ابدي و جاودانه انقلاب خواهد ماند و اين منشور مبارزه مستمر
با ظلم، نژاد پرستي، استعمار و صهيونيسم است».

يک تحليل‌گر
اسپانيائي گفت:

«امام خميني
در طول عمر خود ثابت کرد نمونه بارز مبارزه با آمريکا و فساد جهاني است».

رافائل
گومزفارا، تحليل‌گر مشهور ايتاليائي گفت:

«شناخت
ابعاد شخصيت امام خميني در حال حاضر مشکل است و براي اين امر به سالها زمان نياز
است. امام خميني تغيير اساسي در شيوه مبارزه جهان سوم عليه استعمار اقتصادي و
عقيدتي جهان غرب براي رسيدن به آزادي و استقلال بوجود آورد».

همچنين وي
گفت:

«اهميت
حرکات امام خميني در اين بود که ثابت کرد بدون طرد مستقيم ايده‌هاي فروگرايانه و
خودخواهانه جهان غرب، آزادي و توسعه ملل جهان سوم ممکن نخواهد بود».

روزنامه
الشعب الجزاير تحت عنوان، مردي که دشمنان اسلام را خوار کرد، نوشت: «امت اسلام
گوهر گرانبها و کمياب را که جهان اسلام تاکنون مثل او را نديده است از دست داد…
وي در براب هجوم دشمنان خدا از جمله شيطان بزرگ آمريکا استوار ماند و به علت ايران
و جهانيان آموخت که چگونه با غرب امپرياليست و شرق کافر مبارزه کند…»

اعترافات از
اين دست، در گفتار و نوشتار دوستان و دشمنان و منابع بي‌طرف از سراسر جهان درباره
انقلاب اسلامي و بنيانگذار آن از شما بيرون است. اينها حکايت از آن دارد که شخصيت
والاي امام و ارزشهاي انقلاب ما از مرزها زمان و مکان گذشته و ميرود تا اقطار جهان
را زير پوشش درآورد و گذشت زمان و حوادث مختلف گيتي بيش از پيش عظمت و جاودانگي
انديشه‌هاي حضرت امام را به اثبات مي‌رساند و حتي باور انسانها را به دست‌آوردهاي
انقلاب و ارزشهاي آن مضاعف مي‌سازد همچنانکه مسئوليت ما را در حفظ اين دست آوردها
و ارزش‌ها سنگين‌تر مي‌کند.

مرور زمان و
تحولات و حوادث و اوضاع و شرائط هرگز نخواست توانست ايمان امت ما را نسبت به
باورهاي انقلابي‌مان که با جاودانگي اسلام و راه امام آميخته است، کم رنگ سازد.
ارزشهاي انقلاب ما با دستاوردهاي ديگر انقلابات تفاوت ماهوي دارد. انقلابات مادي و
فرصت طلب نان را به نرخ روز مي‌خورند و شرائط زمان و مکان را در دگرگوني ارزشها
مؤثر مي‌دانند. نمونه آن ايدئولوژي مارکسيسم و افکار سوسياليستي است که پس از
هفتاد سال ديکتاتوري و يکه تازي در عرصه انديشه‌ها و سياست‌بخش عظيمي از جهان از
آنرو که بر پايه معنويت و اخلاق و مفاهيم الهي متکي نبود، بالاخره فرو ريخت و
ورشکستگي کمونيسم بفرموده حضرت امام براي هميشه ايدئولوژي مادي مارکسيستي را در
زباله‌دان تاريخ دفن کرد.

اما انقلاب
ما، از مکتب و آرماني نشأت مي‌گيرد که حلال و حرامش تا روز قيامت دگرگوني نمي‌پذيرد
و ارزشهايش قلب ماهيت نمي‌دهد. رسالتي است براي همه عصرها و نسل‌ها، پيشتاز و
مترقي و فراتر از همه انديشه‌ها و از اين رو بايد پيشرو همه انديشه‌ها باشد، به
پاي اين باور بايد استوار بايستيم و نگذاريم خداي نخواسته ارزشهاي اسلامي و انقلاب
کم‌رنگ شود که عذرمان در پيشگاه خدا پذيرفته نيست.

امروز مردم
جهان، اسلام واقعي را در جمهوري اسلامي ايران مي‌جويند و عملکردهاي ما و مطبوعات و
رسانه‌ها و صدا و سيما و دانشگاه‌ها و مدارس و فرهنگ و هنر و سياست و اقتصاد و
مواضع فکري و عملي نظام ما را سند حق و باطل مي‌دانند با اين توصيف، اگر خداي
نخواسته کوچکترين انحرافي پيش آيد گناهي است نابخشودني که هم سبب خشم خدا مي‌شود
وهم باعث سرخوردگي نيروهاي دلسوخته اسلامي در سراسر جهان و هم الگوي نامناسب براي
ديگران و هم تأمين کننده آرمان دشمنان!

و اينک يکي
از توصيه‌هاي حضرت امام در مواضع مکتبي انقلاب:

اسلام پا
برهنگان و اسلام آمريکائي

«امروز جهان
اسلام، نظام جمهوري اسلامي را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي‌داند. مصلحت
نظام و مردم از امور مهمه‌اي است که مقاومت در مقابل آن ممکناست پا برهنگان زمين
را در زمان‌هاي دور و نزديک زير سؤال ببرد و اسلام آمريکائي، مستکبرين و متکبرين
را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند».

(17/11/66)

«اين مسأله
که نظام در اهداف خود جدي است و با هيچ کس شوخي ندارد و در صورت به خطر افتادن
ارزشهاي اسلامي با هر کس در هر موقعيت قاطعانه برخورد مي‌نمايد، بايد به عنوان يک
اصل خدشه ناپذير براي تمام دست‌اندرکاران و مردم تبليغ گردد».

(14/1/68)

اصول خدشه‌ناپذير
انقلاب اسلامي، تلاش در راه حاکميت مطلق اسلام، دفاع از محرومان، مستضعفان زمين و
طرد و نفي استکبار و تزوير و تحريف و زدودن آثار نکبت‌بار فرهنگ غربي و ضد اسلامي
و در يک سخن و به تعبير امام عظيم الشأن: پاسداري از اسلام ناب محمدي(ص) است.

حضرت امام
در طول حيات نوراني خود جاودانگي اين آرمان و هدف را تثبيت کردند و به کرات بر حفظ
دستاوردهاي انقلاب اسلامي که ثمره خون شهدا و مجاهدات عظيم امت در سايه پر برکت
رهبري آن حضرت بود بعنوان واجب‌ترين واجبات مورد تأکيد قرار دادند.

بعلاوه بر
هر يک از آرمانها بطور مشخص انگشت نهاده و پايداري بر سر اين اصول را بههر قيمت و
در هر شرائطي توصيه فرمودند.

بعنوان مثال
درباره نبرد با ظلم و استکبار و رفاه و استثمار چنين گفتند:

«جنگ ما،
جنگ مکتب ماست عليه تمامي ظلم و جور، جنگ ما جنگ اسلام است عليه تمامي نابرابري‌هاي
دنياي سرمايه‌داري و کمونيزم، جنگ ما جنگ پا برهنگي عليه خوش‌گذراني‌هاي مرفهين و
حاکمان بي‌درد کشورهاي اسلامي است… اين جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهاي
اعتقادي ـ انقلابي عليه دنياي کثيف زور و پول و خوش‌گذراني است».

(13/4/67)

ابتذال در
فرهنگ و هنر

چهره ديگر
استکبار، سلطه فرهنگي است که از سلطه نظامي فاجعه بارتر است و امت انقلابي و
کاگزاران فرهنگ و هنر بايد در طرد ابتذال و فساد و بدآموزيهاي غربي در هر چهره‌اي
اعم از هنر و سينما و فيلم و نوار و کتاب و مجله و هر عامل ديگري که فرهنگ منحط
غربي را ترويج و در ماسک اسلامي به مسخ انديشه و هنر مقدس اسلامي مي‌پردازد از پاي
ننشينند و هوشياري لازم را در برابر غرب زدگان انقلابي‌نما! بکار گيرند که اين
توطئه خطرناک امروز جدي و با دست مشتي به اصطلاح هنردوستان به اجرا در مي‌آيد. و
از مجريان اين توطئه متأسفانه به زبان دوستان انقلابي و برخي مسئولان هنر دفاع مي‌شود!

حضرت
امام(س) با توجه به اين توطئه‌ها فرمودند:

«خروج از
فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي ـ ملي و انقلاب
فرهنگي در تمام زمينه‌ها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که براي تحقق
آن ساليان دراز بايد زحمت کشيد و با نفوذ عميق ريشه‌دار غرب مبارزه کرد».

(19/9/63)

و نيز
فرمودند:

«تنها هنري
مورد قبول قرآن است که صيقل دهنده اسلام ناب محمدي(ص) ، اسلام ائمه هدي(ع)، اسلام
فقراء دردمند، اسلام پا برهنگان، اسلام تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرم‌آور
محروميت‌ها باشد. هنري زيبا و پاک است که کوبنده سرمايه‌داري مدرن و کمونيسم خون
آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي،
اسلام مرفهين بي‌درد و در يک کلمه اسلام آمريکائي باشد…»

(30/6/67)

سياست حمايت
از محرومان

و اما شعار
حمايت از محرومان و مستضعفان که يکي از شاخصه‌هاي انقلاب و انديشه‌هاي جاويد امام
خميني«قده» است تا آخرين لحظات حيات مورد تأکيد و توصيه آن حضرت بود. از جمله در
پيام برائت فرمودند:

«ارائه
طرحها و اصولا تبيين جهت‌گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش
مشارکت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادي
انسان از اسارت فقر و تهي‌دستي به شمار مي‌رود».

(6/5/66)

و نيز
فرمودند:

«آن چيزي که
روحانيون نبايد از آن عدول کنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان بدر روند
حمايت از محرومين و پابرهنه‌هاست. چرا که هر کسي از آن عدول کند از عدالت اجتماعي
اسلام عدول کرده است».

(29/4/67)

سياست نظام
و آرمان روحانيت وتلاش مسئولان بايد عملا در راستاي چنين سياستي باشد. آنگونه
نباشد که شعار مستضعفان بر زبان‌ها باشد اما يکه‌تاز ميدان پول و زمين و زرمداري و
تجمل‌گرائي عملا همان سرمايه‌داران زالو صفتي باشند که هيچ فرصتي را براي انباشته
کردن ثروت‌هاي نامشروع خود از دست نمي‌دهند. و بار تورم و گراني و اجاره خانه و
خانه بدوشي بر دوش محرومان سنگيني کند لذا بر دولت است با طرح‌هاي اصولي راه سوء
را بر اينان ببندد و شکاف فقر و غنا را از ميان بردارد و بهانه بدست سودجويان و
زراندوزان غارتگر ندهد…

صاحبان اصلي
انقلاب و پست‌هاي کليدي

از وصاياي
جاودانه امام به کارگزاران نظام، و دست اندرکاران امور در رابطه با حذب نيروهاي
انساني بود و سپردن کارها و مسئوليتها به عناصر صالح و آنان که دلسوختگان اين
انقلابند و قدر آن را مي‌دانند و به پاي آن حاضر به فداکاري هستند… آن حضرت در
اين خصوص فرمودند:

«مسئولين،
صاحبان اصلي انقلاب را با بهانه‌هاي بي‌اساس پس نزدنند تا به جاي آنان کساني را که
وارثان رژيم گذشته و وابستگان فکري به آنان هستند جايگزين کنند. البته بايد از
متخصصان متعهد يا لااقل غير معاند استفاده شود، لکن نه به قيمت کنار گذاشتن صاحبان
اصلي انقلاب».

(22/11/63)

رسانه‌ها و
مسئله آزادي و غرب زدگي

مسئله آزادي
و موضوع رسانه‌هاي همگاني و مطبوعات و راديو و تلويزيون و هدايت آنها در جهت
آرمانهاي اسلامي و انقلابي و جلوگيري از حرکت آنها در خط انحرافي شرق يا غرب زدگي
از ديگر توصيه‌هاي مکرر حضرت امام بود. از جمله در وصيتنامه سياسي الهي خود
فرمودند:

«اکنون وصيت
من به مجلس شوراي اسلامي در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساي جمهور ما بعد و به
شوراي نگهبان و شوراي قضائي و دولت در هر زمان آن است که نگذارند اين دستگاه‌هاي
خبري و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم که
آزادي به شکل غربي آن که موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي‌شود، از نظر اسلام
و عقل محکوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و
عفت عمومي و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب
است و از آزادي مخرب بايد جلوگيري شود…».

(وصيتنامه
سياسي الهي)

در گفتار
ديگر آن حضرت در رابطه با خط مشي صدا و سيما و رسانه‌ها و پرهيز از دنباله روي
بيگانگان و غرب‌زدگي فرمودند:

«بايد کاملا
توجه داشت که به هيچوجه ما نبايد مقلد شرق و غرب باشيم زيرا تقليد شرق و غرب با
راديو تلويزيون اسلامي نمي‌سازد. بايد کاملا مراقبت کنيد و خوف از گفته‌ها و نوشته‌هاي
اين روشنفکران غرب زده ابدا نداشته باشيد. اين روشنفکران در فکر اين هستند که
مملکت را به خواست خودشان يک مملکت لوکس درست بکنند و ديگر هر چه خرابي هم باشد
مانعي ندارد. آنها دلشان مي‌خواهد يک مملکت غربي درست بشود و حال اينکه مردم اينجا
همه جديت کردند براي اينکه اسلام در ايران پياده شود، نه فقط يک صورت اسلام و وقتي
سر به هر اداره‌اش مي‌زنيم اسلام در کار نباشد. بايد شديدا با روشنفکران غربزده
مبارزه کرد».

(23/2/59)

و اينک ما و
رسالت جاودانه امام. و اينک مسئوليت ما که بايد، رايت بلندي که امام برافراشت بر
دوش کشيم…