رهنمود های مقام معظّم رهبری

رهنمودها

مقام
معظم رهبري حضرت ايت الله خامنه‌اي

بسيج
به عنوان يک نيروي مردمي، محور و اساس دفاع مسلحانه از انقلاب محسوب مي‌شود و
تقويت هر چه بيشتر آن ضروري است.

ما
هرگز از طمع شيطان به درو نيستيم لذا براي به خاک ماليدن بيني شيطان و ناکام
گذاردن او در طمع ورزي‌هايش بايد خود را به سلاح تقوا يعني عمل به تکليف الهي،
انجام واجبات و پرهيز از محرمات مجهز کنيم.

آماده
بودن براي فداکاري در راه خدا و حضور کارساز و مؤثر در جايي که خداوند متعال اراده
فرموده است کار اصلي بسيجي محسوب مي‌شود و براي اين منظور نيروهاي بسيجي بايد
دشمنان گوناگون خارجي و داخلي خود را که چهره نفاق الوده‌اي دارند به خوبي بشناسند
و به مانند بنيان مستحکمي در برابر آنان بايستند. (30/8/70)

سياست
ما کسب علم، صنعت و فنون مختلف از بيگانگان و اداره و انتخاب آن به دست خودمان
است. انسان بايد علم را از هر کسي که آن را در اختيار دارد فرا بگيرد، اما مزدور
او نباشد.

ملت
ما از استعداد فراوان، روح خلافيت و توان علمي بالقوه برخوردار است. لذا نبايد از
کاروان علم و صنعت دنيا عقب بمانيم.

بخش
عظيمي از دنيا با منابع غني و موقعيت بسيار حساس جغرافيائي در زير پاي فرزندان اسلام
قرار دارد. چرا دنياي اسلام با يک ميليارد نفوس مسلمان اينقدر ضعيف و محتاج باشد.
مسلمانان بايد به عنوان يک خانواده از علم، صنعت و پول يکديگر استفاده کرده و در
مقابل دشمن جهاني خود جبهه نيرومندي را تشکيل دهند.

احساس
قدرت آمريکا به خاطر آن است که برخي از ملتها و دولتها هنوز به قدرت خود پي نبرده‌اند.
آمريکا امروز پشت سر اسرائيل غاصب و متجاوز ايستاده است تا حق فلسطيني‌ها را بکلي
از بين ببرد و در شرايطي که صهيونيستها با بمباران جنوب لبنان، هر روز عده‌اي از
مردم مظلوم اين کشور را بدون هيچگونه جرمي مي‌کشند، سازمانهاي مدعي طرفداري از
حقوق بشر در برابر قتل عام ملتهاي فلسطين و لبنان دم فرو بسته‌اند.

امروز
نه تنها ملت مسلمان و نظام اسلامي ايران عزت و شرف و ناموس خود را مرهون فداکاري
شهدا، جانبازان و آزادگان و رزم آوران اسلام مي‌داند. بلکه دنياي اسلام به برکت
همين فداکاري‌ها حياتي دوباره يافته است. (13/9/70)

دانشگاه‌هاي
ما به عنوان دستگاه‌هاي انسان ساز جمهوري اسلامي بايد انسان‌هايي شايسته اهداف
عالي اسلام و انقلاب تربيت کنند که نسبت به انقلاب، دين، کشور، استقلال ملي و
آرزوهاي بزرگ ملت مسلمان ايران حساسيت داشته باشند.

انقلاب
فرهنگي و اصل فرهنگ ملي و اسلامي ما در معرض تهديد دشمنان قرار دارد. امروز آرايش
تهاجمي فرهنگي بسيار خطرناکي عليه انقلاب به وضوح مشاهده مي شود زيرا جهان اسلام
بيدار و هوشيار شده است. از اين رو تهاجم فرهنگي فرهنگي دشمن با گذشته تفاوت بسيار
دارد و شکل جديدي پيدا کرده است و براي مقابله با آن بايد با شناخت و آگاهي کامل
عمل کنيم.

مبناي
کار حوزه‌هاي علميه بر تحقق، دقت نظر، ابتکار، تجديد نظر و مبنا سازي استوار است و
آموزش و تعليم در حوزه‌ها همواره برمبناي تحقيق و تفحص صورت مي‌گرفته است.
روحانيون پرچمدار دين و نمايندگان اسلام هستند و بايد اهتمام لازم براي حفظ ارزش
علمي و معنوي آنان در محيط‌هاي دانشگاهي و دانشجويي بعمل آيد.

اگر
ما بخواهيم فقط يک عالم بسازيم منهاي آرزوهاي مقدسي که يک ملت بويژه مسلمين دارند
بهتر آن است که دانشجوهايمان را گروه گروه روانه کشورهايي کنيم که دستگاه‌هاي علمي‌شان
خيلي مجهزتر و مدرنتر از ماست. هدف ما اين نيست. هدف اين است که کشور بدست
انسانهاي صالح از لحاظ علمي و فکري اداره شود. (20/9/70)

مسئله
تهاجم فرهنگي که ما بارها روي آن تأکيد کرده‌ايم يک واقعيت روشني است، ما با انکار
آن نمي‌توانيم اصل تهاجم را از بين ببريم. نبايد تهاجم فرهنگي را انکار کرد، تهاجم
فرهنگي وجود دارد اگر ما آن را انکار کرديم مصداق اين فرموده اميرالمؤمنين صلوات
الله عليه مي‌شويم که «ومن نام لم ينم عنه» شما اگر در سنگر خوابت برد به اين معنا
نيست که دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده است. (20/9/70)