پاسخ به نامه ها


سوال:
آيا رهن و اجاره اى كه در بنگاههاى معاملات ملكى متداول است از لحاظ شرعى صحيح مى باشند يا نه؟
(خمين: عباس,ع)
پاسخ:
اگر به صورت اجاره كردن خانه باشد مشروط به قرض دادن مقدارى پول, به فتواى حضرت امام اشكال ندارد و اما مواردى كه فقط قرض مى دهند و از خانه بدون اجاره استفاده مى كنند ربا و حرام است.

سوال:
مكررا از محضر مبارك حضرت امام(ره) در مورد سرودهايى كه از صدا و سيما پخش مى شود و اين كه نوع موسيقى كه به كار گرفته مى شود از نظر شرعى چه حكمى دارد, سوال شده فرمودند: ((موسيقى مطرب حرام است و موارد مشكوك اشكال ندارد)) منظور از اين بيان حضرت امام چيست؟ لطفا توضيح كامل مرقوم فرماييد؟
(قم: برادر م, و)
پاسخ:
اگر موسيقى به كيفيتى باشد كه معمولا در مجالس لهو و عياشى به كار مى رود, نواختن و گوش دادن به آن حرام است و اگر چنين نباشد حرام نيست و همچنين اگر شك داشته باشيد كه از اين گونه است يا آن گونه, باز اشكال ندارد.

سوال:
1ـ آيا به طلا و جواهرات كه در اختيار همسرم قرار داده ام بعد از يك سال تمام خمس تعلق مى گيرد؟
2ـ آيا سكه بهار آزادى حكم پول را دارد; يعنى بعد از يك سال بايد خمس آن را بدهم؟
3ـ اگر پولى را به عنوان قرض الحسنه در اختيار كسى قرار دهيم بعد از گذشت يك سال آيا خمس آن را بايد بدهيم؟
4ـ پولى را كه به حساب قرض الحسنه بانك سپرده ايم خمس تعلق مى گيرد؟
(گرمسار: داوود, ش)
پاسخ:
1ـ طلايى كه به همسرتان مى دهيد اگر به مقدار متناسب با شوون او باشد و براى زينت كردن استفاده مى كند خمس ندارد.
2ـ سكه بهار آزادى و هر چيز ديگرى كه ارزش مالى دارد و براى زندگى مورد استفاده قرار نمى گيرد و سال خمسى شما بر آن مى گذرد, خمس دارد.
3ـ پولى كه قرض مى دهيد اگر سر سال خمسى مى توانيد آن را دريافت كنيد, خمس آن را بايد بدهيد حتى اگر مطالبه نكنيد و اگر نمى توانيد همان وقت خمس ندارد ولى بعد از گذشت سال هر وقت دريافت كرديد به فتواى حضرت امام بايد خمس آن را بدهيد.
4ـ پولى كه در بانك گذاشته ايد سر سال خمسى كه رسيد خمس دارد.

سوال:
1ـ كسانى كه بر ما حقى دارند و ما به آنها دسترسى نداريم مى شود از جانب آنها و به نيت آنها صدقه داد؟ اگر نه پس چه بايد كرد؟
2ـ اگر كسى غيبت كرده باشد يا انسان از كسى غيبت شنيده باشد اگر به آنها براى خواستن حلالى دسترسى نداشته باشد, چه بايد بكند؟ مى شود به نيت آنها صدقه داد؟
3ـ اگر خواستن حلالى (مطرح كردن موضوع غيبت) باعث فتنه يا كدورت شود حكم و وظيفه ما چيست؟
4ـ رد مظالم را شرح دهيد؟
(همدان: ب, صابرى)
پاسخ:
1ـ اگر حق مالى, بر گردن شما دارند و از يافتن آنها مإيوس هستيد همان مقدار بجاى آنها صدقه بدهيد.
2ـ در مورد غيبت توبه كافى است.
3ـ اگر حلالى خواستن موجب ناراحتى آنها بشود جايز نيست.
4ـ مورد سوال اول را اصطلاحا رد مظالم مى گويند.

سوال:
1ـ آيا فرو بردن آب بينى روزه را باطل مى كند و اگر باطل مى كند انسان چه بايد بكند؟
2ـ آيا ريختن قطره استريل چشمى روزه را باطل مى كند و اگر باطل مى كند انسان چگونه بايد قضاى روزه ها را بگيرد؟
3ـ آيا مى توان از مجتهدينى كه رحلت كرده اند تقليد كرد؟
4ـ آيا تراشيدن ريش با تيغ حرام است يا خير؟
(تهران: سعيد عظيمى)
پاسخ:
1ـ اخلاط بينى اگر به فضاى دهن نرسيده باشد فرو بردن آن به روزه ضررى نمى زند.
2ـ اگر به حلق نرسد اشكال ندارد.
3ـ بايد در جواز بقإ بر تقليد ميت از مجتهد زنده اعلم تقليد كرد.
4ـ به احتياط واجب جايز نيست.

سوال:
1ـ آيا نماز آيات براى زلزله هاى خفيف و طوفانهاى نسبتا شديد هم واجب است؟ در صورت مثبت بودن اگر انسان متوجه نشود و بعدها از طريق رسانه هاى گروهى متوجه گردد باز هم واجب خواهد بود؟
2ـ از آن جا كه دروغ, تهمت, غيبت, قسم به ناحق, رباخوارى و رشوه گرفتن و بسيارى معاصى ديگر در جامعه رايج شده است آيا مى توان به اين دلايل و نظير آنها, صله رحم و ديدار دوستان را ناديده گرفت؟
3ـ آيا قسم خوردن تنها به وجود و صفات خداوند جايز نيست يا قسم به پيامبران و ائمه معصوم و ساير مقدسات نيز معصيت به شمار مىآيد, اگر جواب مثبت است بفرماييد قسم در چه مواردى جايز است؟
4ـ آيا كشتن حيوانات موذى نظير مگس, مورچه, زنبور و غيره كراهت دارد و لك بجا مانده روى لباس از اين عمل, نجس است يا خير؟
5ـ آيا عكسهاى موجود در بازار و منازل از تمثال رسول گرامى و ائمه معصومين حقيقت دارد و احترام به اين عكسها چه حكمى دارد؟
6ـ آيا تكدى يا سيگار فروشى با توجه به مضرات آن معصيت نيست و مسووليت اخروى ندارد؟
7ـ در نماز جماعت: الف: اگر مسافرى در صف اول باشد چه حكمى دارد؟ ب: اگر تكبيره الاحرام در صف جلوتر گفته نشده باشد يا ديرتر گفته شود نماز كسانى كه در صفهاى بعدى هستند چه حكمى دارد؟ ج: اين كه مى گويند دو خرد سال(زير سن بلوغ) نبايد كنار هم باشند آيا صحت دارد كه نماز باطل مى شود؟ در صورت بروز چنين حالتى تكليف چيست؟ د: اگر انسان سهوا يا عمدا جلوتر از امام جماعت كارى را انجام دهد چه حكمى دارد؟
8ـ در سجده, اندازه مهرهاى شكسته تا چه اندازه اى صحيح است؟
9ـ خواندن قنوت با توجه به استحباب آن با يك دست چه حكمى دارد؟
(مشهد: على اذانگو)
پاسخ:
1ـ زلزله اى كه احساس نشود, نماز آيات ندارد و طوفان شديد اگر موجب ترس غالب مردم باشد نماز دارد.
2ـ گناه ديگران ربطى به گناه شما ندارد, قطع رحم از بزرگترين گناهان است و گناه ديگران مجوز آن نمى باشد.
3ـ قسم دروغ به هيچ وجه جايز نيست و قسم راست اشكال ندارد ولى قسمى كه بر آن اثر وجوب عمل و كفاره مترتب است, مخصوص ((قسم به خداوند)) است.
4ـ كشتن حيوانات موذى گناه ندارد و خون آنها نجس نيست.
5ـ عكس ائمه ـ عليهم السلام ـ حكايت از حقيقت ندارد ولى هتك آنها جايز نيست.
6ـ تكدى براى كسى كه نيازمند نيست جايز نيست ولى سيگار فروشى گناه نيست.
7ـ الف: اگر مسافر در صف اول پس از پايان نمازش دوباره نماز شروع كند يا از جايش برخيزد اشكالى ندارد. و اگر بماند اتصال صف مورد اشكال است. ب: اگر صف اول آماده نماز باشد تكبير صفوف بعد قبل از آنها اشكال ندارد. ج: دو خرد سال اگر مميز باشند بودن آنها اشكال ندارد. د: سهوا جلوتر از امام بودن اشكال ندارد.
8ـ معيار در مهر اين است كه صدق سجده بر خاك كند هر چند كوچك باشد.
9ـ قنوت با يك دست اشكال ندارد.

مشهد: برادر هـ , هـ
در مورد اول فقط قضا واجب است و كفاره واجب نيست ولى در مورد دوم كفاره واجب است. و حضرت امام احتياط واجب داشتند كه كفاره جمع بدهد; يعنى در اين زمان هم 60 روز روزه بگيرد و هم 60 فقير را غذا بدهد, با همه اينها از لطف خدا نااميد نباشيد كه نوميدى بزرگترين گناه است, سعى كنيد بر نفس خود مسلط باشيد.

قم: برادر الف , ب
لطفا آدرس بدهيد.
پاورقي ها: