گزارش هاى علمى پژوهشى


كاهش حجم مغز زنان در دوران باردارى
مطالعات يك گروه از متخصصان انگليسى نشان مى دهد كه از حجم مغز زنان در ماه هاى آخر باردارى كاسته مى شود و اين امر تا چند ماه بعد از زايمان ادامه مى يابد.
اين كشف جديد كه به دنبال اسكن كردن مغز گروهى از خانم هاى حامله توسط ميدان مغناطيسى صورت گرفته به يكى از مسائل حل نشده پزشكى پاسخى خرسند كننده داده است.
بسيارى از خانم هاى باردار از اين مسإله شكايت دارند كه ميزان تمركز ذهنى شان در دوران باردارى نقصان پيدا مى كند و حافظه شان ضعيف مى شود.
تا پيش از ارائه نظريه جديد, تئورىهاى مختلفى از سوى پزشكان براى تبيين اين عارضه پيشنهاد شده بود از جمله آن كه حاملگى منجر به بروز نوعى مايع در بدن خانم ها مى شود كه تعادل بدن آنان را بر هم مى زند.
يك نظريه ديگر كه تا اندازه اى جنجال برانگيز بود بر اين نكته تكيه داشت كه جنين به صورت يك پارازيت در بدن مادر مى كوشد از مواد موجود در مغز وى براى تقويت و پرورش مغز خود بهره بردارى كند و همين امر موجب بروز حالت كم حافظگى و عدم تمركز در خانم هاى باردار مى شود.
به نوشته روزنامه تايمز پروفسور گرايام بايدر از دانشكده تحقيقات پزشكى لندن كه گزارش تيم همكار خود را در كنفرانس انجمن زيست شناسان انگليس عرضه كرده است, يادآور شد كه كشف اخير در جريان تحقيق بر روى بيمارى خاص دوران باردارى كه عارض ده درصد زنان باردار مى شود صورت گرفته است.
اين بيمارى شايع ((پرى ـ اكلامپزيا)) نام دارد كه به واسطه آن فشار خون زن باردار بالا مى رود و صورت و دست ها و پاهايش دچار تورم مى شود.
پژوهشگران اين دانشكده پزشكى ابتدا تصور مى كردند حجم مغز زنان در جريان بروز بيمارى افزايش مى يابد اما پس از اين كه از اين زنان و زنان حامله غير بيمار اسكن مغزى به عمل آمد روشن شد كه حجم مغز همه آنان كاهش يافته است.
كاشت درختان در كنار جويبارها
برخى از دانشمندان معتقدند شايد بهترين راه كاهش آلودگى آب پرداختن به مسإله آلودگى هاى ناشى از كارخانه ها و ايجاد فاضلاب نباشد بلكه بتوان با كاشت درختان در كنار جويبارهاى كوچك به اين مهم پرداخت.
چنانچه اين فرضيه به عنوان يك رويه مورد عمل قرار گيرد, مى تواند بطور چشمگيرى چشم انداز مناطقى را كه درختان آنها صدها سال است قطع شده است, تغيير دهد.
فكر ايجاد منقطه حائل جنگلى براى انهار يك دهه پيش به وجود آمد اما مورد پذيرش جهانى واقع نشده است.
برنارد سوينى مدير اين مركز مى گويد: عدم وجود درختان شكل و ويژگى بستر انهار را تغيير مى دهد.
قبل از استقرار اروپائيها به مدت 10 هزار سال بيشتر زمين هاى ايالات شرقى آمريكا پر از جنگل بود, قطع درختان منطقه نهرها و رودخانه ها را تغيير داد.
علفزارها و مراتع حاصله باعث باريكتر و عميق تر شدن جويبارها شد. انهارى كه كرانه هايشان جنگلى است كانال هايى دارند كه عرض آنها 2 تا 4 برابر است.
اگر به نهرى در جنگل نگاه كنيم مى بينيم كم عمق, عريض, و سرد است. آب آن به سرعت و از يك بستر سنگلاخ عبور مى كند.
حال نهرى را در نظر بگيريد كه با چراگاه هاى بدون درخت احاطه شده است, مى بينيد كه باريك و عميق است و آب آن به صافى آب جويبار جنگلى نيست اما گرم تر است. كرانه هاى اين قبيل نهرها پوشيده از گل و لاى است و بر حاشيه آنها علف روئيده و رسوبات در سرچشمه آنها حبس شده است.
زمانى كه پهناى نهر به حالت اول برگردانده شود ظرفيت رشد و پرورش ماهى ها, پردازش مواد آلاينده افزايش مى يابد و خلاصه به ادامه حيات كمك مى كند.

نوشيدن چاى مانع سرطان پوست است
مصرف يك فنجان چاى مى تواند سلاح آينده مبارزه بزرگ با سرطان پوست در استراليا باشد. دانشمندان استراليايى مى گويند: مصرف يك فنجان كوچك چاى ميزان بروز اين بيمارى را در موش ها به نصف كاهش داد.
در تحقيقى كه سازمان تحقيقات علمى و صنعتى مشترك المنافع انجام داد, موش هاى آزمايشگاهى كه چاى سياه نوشيده بودند, بسيار بهتر از موش هايى كه آب يا حتى چاى سبز نوشيده بودند به هنگام قرار گرفتن در معرض تشعشعات مضر ماورإ بنفش خورشيد عمل كردند.
((ايان ركورد)) از دانشمندان اين موسسه گفت: موش هايى كه چاى سياه نوشيده بودند موارد بروز سرطان يا ضايعات پوستى در آنها بسيار كمتر بود.
موش هايى كه چاى سياه به آنها خورانده شده بود 45 درصد كمتر از موش هايى كه آب نوشيدند به سرطان مبتلا شدند و در مقايسه با موش هايى كه چاى سبز به آنها داده شده بود بسيار كمتر دچار سرطان شدند.
تحقيقات انجام شده در ديگر نقاط جهان نشان داده است چاى مى تواند در برابر برخى انواع سرطان موثر باشد و حتى از بروز بيمارى قلب و كبد پيشگيرى كند اما اين تحقيق اولين مطالعه اى است كه موثر بودن چاى سياه را كه در غرب مصرف مى شود در مقايسه با چاى سبز كه در كشورهاى آسيايى نظير چين و ژاپن مصرف مى شود, نشان مى دهد.
ركورد افزود: پيشتر گمان مى رفت چاى سبز بهتر است اكنون به سمت چاى سياه كه نوشيدنى آنگلوساكسونها مى رويم و اميدواريم معلوم شود كه چاى سياه مى تواند موارد بروز برخى از سرطان ها را در انسان كاهش دهد.
تحقيقات اوليه در مورد چاى سياه در آمريكا نشان داده است كه اين نوع چاى مى تواند در برابر سرطان پوست در موش ها موثر باشد اما تحقيقى كه در استراليا انجام شده اولين مطالعه اى است كه از يك دست معمولى اشعه ماورإ بنفش استفاده مى كند تا مشابه وضعيت قرار گرفتن در معرض تشعشعات خورشيد در هواى آزاد را ايجاد كند.

كشف ماده ضد سرطان در انگور تازه
يك گروه از محققان مركز تحقيقات دارويى كالج ايلينويز در شيكاگو با انتشار نتايج تحقيقات خود در هفته نامه علمى ساينس اعلام كردند: انگور تازه حاوى ماده اى است كه مى تواند از بروز سرطان جلوگيرى كند.
اين ماده كه ((رسوراترول)) نام دارد در هر سه مرحله از مراحل اصلى شكل گيرى تومور سرطانى نقش موثرى در مقابله با اين بيمارى بازى مى كند.
هر چند مكانيزم دقيق نحوه تإثير رسوراترول بر روى تومور سرطانى مشخص نيست اما آزمايش هايى كه تاكنون صورت گرفته آشكار ساخته است كه اين ماده به صورت نوعى آنتى اكسيدان و آنتى ميوتژن عمل مى كند و مانع از آن مى شود كه سلول هاى مجاور تومور سرطانى تغيير شكل بدهند و به سلول هاى سرطانى مبدل شوند.
ماده ((رسوراترول)) علاوه بر انگور تازه در 72 نوع گياه و نبات و ميوه ديگر از جمله بادام زمينى و توت سفيد نيز يافت مى شود.
به اعتقاد دانشمندان اين ماده يكى از انواع فيتولكسينهاست كه توسط برخى گياهان و در هنگامى كه مورد حمله پارازيتها و آفات واقع شده اند, توليد مى شود.
محققانى كه وجود ((رسوراترول)) را در انگور كشف كرده اند در مقاله خود يادآور شده اند هر چند انگور و آب انگور تازه براى جلوگيرى از سرطان موثر است اما شراب از چنين خاصيتى برخوردار نيست. زيرا الكل موجود در آن مستقيما در توليد انواع سرطان از جمله سرطان سينه نقش بازى مى كند. به اين ترتيب در شراب فايده اى كه از وجود انگور حاصل مى شود با ضرر ناشى از الكل خنثى مى شود.
به نوشته روزنامه گاردين اكتشاف اين ماده ضد سرطان بار ديگر توجه شركت هاى دارويى را به اهميت گياهان مختلف براى ساخت و توليد انواع داروهاى پيشگيرى كننده و درمان كننده بيمارىها جلب كرده است.
شركت هاى بزرگ دارويى و مراكز داروشناسى و تحقيقات دارويى تاكنون بيش از چهل هزار نوع از انواع گياهان دارويى را شناسايى و دسته بندى كرده اند و پژوهش در اين زمينه براى شناسايى انواع تاز همچنان ادامه دارد.
برخى از مهم ترين گياهان دارويى عبارتند از سير كه داراى موادى است كه از لخته شدن خون در رگ هاى منتهى به قلب جلوگيرى مى كند, شكوفه ليمو كه داراى فلاونويدرز است كه براى معالجه امراض قلبى موثر است, گل كلم و كلم قمرى و ساير گياهان هم خانواده كه داراى انواع مواد شيميايى دارويى است, پوست درخت سرخدار كه حاوى تاكسول است و در معالجه سرطان سينه به كار مى رود, گوجه فرنگى كه داراى بتاكاروتين و ليسوپين است و از بروز سرطان جلوگيرى مى كند.
پاورقي ها: