پاسخ به نامه ها

• تهران ـ برادر سید علی اصغر کرباسی:
۱- ما از دور نمی توانیم در مورد اشخاص قضاوت کنیم ولی اگر مورد دوم از نوشته های شما صحیح باشد، بهتر است با ایشان قطع رابطه کنید.
۲- اگر از کسی تقلید شود که صالحیت مرجعیت ندارد، باید رجوع شود به تقلید مرجع صالح سایر مسائل تقلید را به رساله مراجعه کنید.
• یزد ـ برادر م ـ ج ـ (م ـ س):
آن چه در خواب حاصل می شود گناه نیست ولی سعی کنید در بیداری بر خود مسلط باشید، گناه های گذشته را می توان با توبه جبران کرد ناامید نباشید. اینگونه که از نامه شما بر می آید، شما مبتلا به ضعف اعصاب هستید، به پزشک متخصص اعصاب مراجعه کنید.
• برادر علی ـ م ـ ز:
۱- آن نماز به قصد نماز مستحبی وارد در همان شب است.
۲- جایز است ولی شدیداً کراهت دارد.
• اراک ـ برادر ف ـ م:
۱- اگر اطاق با موافقت ولی امر خانه اختصاص به شما یافته است، باید هر کس می خواهد وارد شود، اجازه بگیرد.
۲- اگر امید ندارید که با رابطه با آن ها بتوانید آن ها را هدایت کنید، بهتر است قطع رابطه نمائید مخصوصاً اگر ترس تأثیر آنان در بعضی افراد شما باشد. کار آن روحانی ممکن است توجیهی بداشته باشد، ما نمی توانیم از دور و در غیاب ایشان قضاوت کنیم.
۳- آن روحانی را تذکر دهید تا شما را مخفیانه و با مهربانی نصیحت کند. حتماً او خیرخواه شما است ولی توجه ندارد.
۴- البته باید با چنین فرد منحرفی قطع رابطه کرد ولی اگر گناه او علنی نیست، نباید او را غیبت کنید مگر اینکه خطری برای جامعه داشته باشد.
۵- این یک حالت طبیعی است، هر کس توقع دارد او را احترام کنند ولی از خصوصیات مؤمن واقعی این است که از اینگونه برخوردها ناراحت نمی شود.
۶- از تلفن اداره بدون اجازه مسئول مربوطه جایز نیست استفاده شخصی شود ولی اگر اجازه دادند ـ چه عموماً و چه خصوصاً ـ جایز است.
• تهران ـ برادر بهروز نبی بالا:
در پاسخ به سئوال دوم شما می گوئیم: آری، جایز است.
• آمل ـ برادر ا ـ ک:
شما استطاعت ندارید و اگر با قرض حج بروید، وجوب حجه السلام (حج واجب) از شما ساقط نمی شود یعنی هر قوت بعد از این هم مستطیع شدید باید دوباره بروید و اما این پول قرض، خمس ندارد.
• برادر دارنده اشتراک شماره ۱۳۷۸۶:
در رابطه با دروس حوزه، شما خود به وضع خویش آگاهترین، اگر امکان درس خواندن از نظر مادی و معنوی برای شما هست ادامه دهید و گرنه می توانید در عین حالی که به کاری مشغول هستید، درس هم بخوانید. البته در این صورت پیشرفت شما خیلی کم خواهد بود. و اما کتاب هائی که نام برده اید مانند سیار کتاب ها ،دارای مطالب خوب و مطالب ضعیف است.
• دماوند ـ برادر ر ـ رجبعلی:
عرق کسی که محتلم شده (در خواب جنب شده) نجس نیست!
• عجب شیر ـ برادر رحیم کیوانی:
سئوال شما روشن نیست، لطفا واضحتر بنویسید.
• بابل ـ برادر ل ـ م ـ ن ـ ع:
۱- بسم الله گفتن برای هر کاری خوب و نتیجه بخش و آرامش دهنده است.
۲- کسی که دزدی کرده، می تواند توبه کند ولی باید هر وقت قدرت پیدا کرد، در اولین فرصت پول آن شخص را برگرداند.
• تهران ـ برادر ح ـ الف:
شما که توبه کرده اید، دیگر حقی از کسی بر شما نیست، موفق باشید.
• تهران ـ برادر احمد اختری:
۱- با شورای مدیریت حوزه تماس بگیرید.
۲- هر کدام از معلمین که به حسب ظاهر، شخص متدین و پای بند به دستورات شرع است، می توانید به او اقتدا کنید و گرنه نمی شود اقتدا کرد.
• اراک ـ خواهر ف ـ شکری:
تکلیف شما این است که نصیحت پدر را گوش کنید.
• شهر بابک ـ برادر ی ـ خ:
فرقه ای که نام برده اید، اگر نسبت به ائمه (ع) ولو یکی از آن ها دشمنی نکنند نجس نیستند، غذا خوردن از منزل آن ها اشکالی ندارد.
• جبهه فکه ـ سرباز وظیفه ی ـ حسینی:
همانطور که در رساله دیده اید، آن عمل حرام است و گناهی بزرگ است و کفاره نیز دارد.
• تهران ـ دلسوز مادر:
اگر می توانید مادر خود را با کمال تواضع و فروتنی نصیحت کنید و اگر نمی توانید برای او دعا کنید و سوء اخلاق او را تحمل بنمائید. ضمناً احتمال بدهید که شما در سن شش سالگی اشتباه کرده اید و فرضا راست باشد گناهی است مانند سایر گناهان که اگر توبه کرده باشد خدا او را می بخشد.
• اراک ـ برادر یا خواهر، ر ـ د:
۱- اگر نام آن شخص را ننویسید اشکال ندارد.
۲- از هر راهی به اسلام خدمت کنید خوب است.
۳- ما ایشان را نمی شناسیم.
۴- روش فیش برداری در کتاب های مستقل نوشته شده است، مراجعه کنید.
۵- کتاب های شهوت انگیز را نخوانید، به هر دلیل باشد.
۶- در صورتی که شهوت انگیز نباشد اشکال ندارد.
۷- نقاشی هائی که عکس زن مشخص نیست، اگر شهوت انگیز نباشد اشکالی ندارد.
۸- مسلمان است و جواب سلام او واجب است.
۹- همیشه باید اصل را بر فرو بردن خشم گذاشت ولی موارد زیادی است که صلاح دراین ا ست که انسان خشم را ابراز کند.
• قمشه ـ خواهر م ـ م:
آدرس خصوصی خود را بنویسید و دقیقا حال خود را قبل از ترک آن عمل ذکر کنید تا پاسخ شما را با پست ارسال داریم.
• لاهیجان ـ برادر الف ـ الف:
شما نیز آدرس خود را بنویسید، تا پاسخ شما را با پست ارسال داریم.
• جبهه ـ برادر ع ـ سلیمانی:
با کیس ازدواج کنید که با شرایط مالی شما جور بیاید. ازدواج قبل از برادر بزرگتر هیچ اشکالی ندارد و همچنین ازدواج در زمان جنگ نیز اشکال ندارد.
• یزد ـ برادر م ـ پ:
۱- توبه شما ان شاء الله پذیرفته می شود ولی پول آن گوسفند حرام است و باید برگردانده شود و شما ضامنید، اگر آن مشتری ها را می شناسید پول آن ها را باید بدهید و اگر نمی شناسید به مقدار قیمت گوسفند، از جانب آن اشخاص صدقه بدهید.
۲- به هر وسیله، باید پول او را به او برگرداند، نه چیز دیگر. ولی درخواست رضایت لازم نیست.
• ساری ـ برادر س م ـ ر:
۱- شما تکلیفی درباره آن اشخاص ندارید و حق ندارید تحقیق کنید.
۲- هر چه پیغمبر و امام فرموده اند البته صحیح است ولی روایاتی که نقل می شود، برخی از آن ها صحیح نیست یعنی پیغمبر و امام نفرموده اند، شاید روایتی که نقل کرده اید از آن قبیل باشد.
• منجیل ـ برادر سرباز وظیفه موحدی:
با دفتر امام در جماران تماس بگیرید.
• تهران ـ برادر ع ـ ج ـ ا:
باور نداریم با این انقلاب عظیمی که در جامعه ما شده است، فردی که خصوصیات اخلاقی لازم داشته باشد نایاب باشد بلکه فراوان است، اینقدر سختگیری نکنید، از خصوصیات مادی صرف نظر کنید و به تکلیف شرعی خود که ازدواج است عمل نمائید.
• منطقه جنگی ـ برادر حبیب الف ـ ب ـ لی:
۱- سئوال اول شما روشن نیست. چگونه ممکن است مسائل خانوادگی و اجتماعی، شما را از اعتقاد به اسلام و قرآن باز دارد.
۲- مخالفت خانواده مانع نیست می توانید پاسدار شوید یا هر کار دیگر اختیار کنید.
۳- از شرایط خود بکاهید و ازدواج کنید. این بهانه ها القاءات شیطانی است که می خواهد جوانان ما را به هر وسیله که شده است از ازدواج، این امر مهم باز دارد.
• عنبر آباد جیرفت ـ خواهر، م طیاری:
۱- ترک مکروهات اگر به قصد قربت و اطاعت حق باشد، ثواب دارد.
۲- خداوند انسان را آزاد آفریده و به او این همه نیرو داده است تا او را بیازماید.
۳- هر گونه عملی که انسان با خود از روی شهوت انجام دهد، حرام است.
۴- سئوال چهارم را از دفتر استفتاء امام بپرسید.
• بم برادر ض ـ ف:
۱- چیزی که وقف جائی مانند حسینیه یا مسجد است، تا در آن جا مورد استفاده است، جایز نیست به جای دیگر منتقل کنند.
۲- با پدر و مادر در هیچ شرایطی نباید تندی کرد.
۳- توبه کنید، خداوند ارحم الراحمین است.
• تهران ـ برادر م ـ غ:
۱- آن شخص از ارحام شما نیست ولی به هر حال برادر دینی شما است و نباید با او قطع رابطه کنید، گناه گذشته او مجوز این تنفر نیست. کیست که گناهی مرتکب نشده باشد؟ نصیحت ما این است که رابطه خود را با او محکم کنید و از سابقه دوستی در کارهای خیر و انقلابی استفاده کنید تا کفاره گناهان آن دوران باشد.
۲- نگاه کردن به دست و صورت نامحرم اگر واقعاً بدون قصد شهوت باشد، اشکالی ندارد ولی دست دادن به وی جایز نیست.
• اراک ـ برادر س . م. ه. ص:
دعا برای هر مشکلی است ولو به وجود آمدن به دست خود انسان باشد.
• دزفول ـ برادر س عطاریان:
۱- به نظر ما بهتر است درستان را ادامه دهید و سپس وارد حوزه شوید. شرایط پذیرش را می توانید از شورای مدیریت حوزه بپرسید. و اما راجع به پدرتان در هر حال احترام وی بر شما واجب است و بد رفتاری او مجوز توهین یا قهر کردن شما نمی باشد. گناه ا و به گردن خودش است. اکنون که به شما ضرری نمی زند برای رضای خدا وی را احترام کنید و حتی جواب بدگوئی های او را ندهید بلکه جوابش را به نیکی و احترام بدهید.
۲- گناهکاری که توبه کرده است می تواند عادل باشد ولی حاکم شعر بودن شرایط دیگری دارد که در جای خود ذکر شده است.
• دزفول ـ برارد س ـ ی ـ ع ـ ی:
به خود بدبین نباشید، اگر ایمان شما ضعیف بود به جبهه نمی رفتید، سعی کنید همین جا که هستید حال و هوای جبهه را برای خود تحصیل کنید. در محافل و مجالس مذهبی شرکت کنید، اوقات فراغت را به تفکر در امور اعتقادی و دینی و علمی صرف کنید. نه در خیالات و اوهام شیطانی و شهوانی. کتاب هائی را مطالعه کنید که علاوه بر مذهبی بودن، شما را به تفکر و دقت وادارد مانند کتاب های استاد شهید مطهری نه کتاب هائی که فقط روش مقدس مآبی را نشان دهد، این گونه کتاب ها نمی تواند خواسته روح جوان را در راستای علم و معرفت برآورده کند و مغز و دل او را سیر نماید. و نصیحت آخر، تصمیم جدی در ترک عادت های زشت و اقدام سریعتر به ازدواج است.
• یاسوج ـ برادر م ـ ک:
راه حلی برای شما به جز ازدواج، سراغ نداریم، از شرایط و خواسته های دست و پا گیر دست بردارید و برای خدا به طور ساده ازدواج کنید.
• سر پل ذهاب ـ برادر سید رضا ـ ع:
۱- اگر در بلد خود مشهورید به سیادت و کسی آن را انکار نکرده، کافی است برای اثبات آن.
۲- با دختر خاله خود ازدواج کنید. بزرگتر بودن زن هیچ مانعی ندارد.
• یزد ـ برادر علی ـ ح:
اشکالی ندارد و به شدت مکروه است.
• تهران ـ برادر ابراهیم امیری:
۱- از دفتر استفتاء امام بپرسید.
۲- خواندن دعا یا قرآن با صدای بلند، اگر موجب ناراحتی و اذیت دیگران است جایز نیست.
۳- این حدیث مربوط به زمانی است که نماز جمعه واجب تعیینی است یعنی زمان ظهور امام معصوم (ع).
• دزفول ـ خواهر خ:
سئوال اول خود را به بنیاد شهید بفرستید.
۲- اگر یک لحظه هم قبل از مغرب شعری عادت ببیند، روزه او باطل است ولی معیار اذان نیست، مغرب شرعی از بین رفتن سرخی است که از طرف مشرق بالا می آید.
۳- لباس های خونی شهید پاک نیست.
۴- خداوند ان شاء الله به چنین شخصی ثواب شهید را عطا می فرماید.
• بهبهان ـ برادر صمد دهقان:
نمازهای قضای مرحوم پدرتان بر برادر بزرگتر واجب است ولی هر کس می تواند آن ها را به جا آورد و اگر شما بخوانید بسیار خوب است و ادای حق پدری است و ثواب زیاد دارد. موفق باشید.
• قم ـ برادر م ـ ف:
۱- البته با سواد بهتر از بی سواد است ولی به هر حال خیلی مقید نباشید و در ازدواج، دین و اخلاق را بیشتر مورد توجه قرار دهید.
۲- خود را به مسئولین اعزام معرفی کنید، در صورت نیاز، بر هر کاری مقدم است.
• میانه ـ خواهر د ـ م:
با عرض معذرت پاسخ شما را در مجله نمی توانیم بنویسیم. آدرس خصوصی ـ چه از خودتان و چه از دیگری ـ بفرستید تا جواب شما را بدهیم.
• آغا جاری ـ برادر رمضان (پ):
۱- در فرض مذکور، غسل لازم نیست.
۲- در کعبه به هر سو می توان نماز خواند.
۳- حدیث و روایت، هر دو به یک معنی است و حدیث قدسی سخنانی است که پیامبر اکرم ()ص از خداوند متعال نقل کرده است ولی در قرآن نمی باشد.
۴- پی بردن به اعتبار حدیث کاری است تخصصی و این جا جای بحث از آن نیست.
• بابل ـ برادر علی آهی:
۱- البته مسافر روزه را می خورد و باید بعداً قضا کند. برادران رزمنده نیز همین حکم را دارند.
۲- اینگونه افراد که یادآوری شده اید، مسلمان و پاکند.
• بابل ـ برادر سید محمد میرتبار:
خداوند هر گناهی را ممکن است با توبه ببخشد. وظیفه ما توبه است،در عین حال باید ترس این را داشته باشمی که توبه ما قبول نباشد. امید به رحمت خدا و ترس از نتیجه اعمال.
• خرم آباد ـ برادر اردشیر فلاح کردی:
آدرس آن حدیث: تحف العقول صفحه ۴۱۰ می باشد.
• خوانسار ـ برادر م ـ ک:
شما در هر پست و هر کار و هر محیط، می توانید به اسلام و انقلاب خدمت کنید. خدا را در نظر داشته باشید و هر کاری را که می پسندید و قدرتش دارید اختیار نمائید.
• درگز ـ خواهر ر ـ ر:
شما باید به پزشک مراجعه کنید و از نظر شرعی، مسأله خود را از دفتر استفتاء امام بپرسید.
• امل ـ کاظم عبد اللهی:
سئوال خود را از خود آن آقا توسط نامه بپرسید!
• سبزوار ـ خواهر ط ـ ب:
اگر شما به آن ازدواج راضی نباشید عقد باطل خواهد بود. این جهت را باید در نظر داشته باشید و اما از نظر صلاحیت آن شخص، اشکالی که شما در نظر دارید چندان مهم نیست، اگر خود آن شخص متدین باشد. و اما مسأله خمس و زکات، از کجا برای شما مشخص شد که به طور کامل نمی پردازند، شما مسئول تحقیق در این امور نیستید. برادرش اگر سرباز فراری است گناهی به گردن او نیست، به نظر ما بهتر است شما از صمیم قلب راضی شوید و اما مسأله آن شخص البته توجیهی ندارد و کارش حرام است ولی خوردن از خانه او اشکالی ندارد.
• بندر لنگه ـ برادر عیسی رضا پور:
۱- سرباز هم اگر حقوقی یا درآمدی داشته باشد و سال بر آن بگذرد ،خمس باید بدهد.
۲- سئوال دوم خود را روشنتر بنویسید.
• ایلام ـ برادر ن ـ ر ـ م:
۱- امیر المؤمنین (ع) می فرماید: «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» (آن چه باید مورت توجه قرار گیرد، سخن و محتوای آن است نه گوینده آن) بنابراین مهم نیست که آن مطلب که در مجله خواندید از کدام استاد است یا اصلا از استادی است یا از شاگردی بلکه مهم این است که آیا استدلالی که بر رد آن حدیث آمده بود با توجه به ضعیف بودن آن از نظر سند، آیا قانع کننده است یا نه؟!
۲- با نکته ای که شما در مورد آن آقایان متذکر شده اید، تکلیف آن ها روشن است.
• تهران ـ خواهر (ن ـ ر):
شما اشتباه می کنید که فکر می کنید تنها شما این گرفتاری را دارید، مانند شما بسیار است. زندگی شما در چنین خانواده ای، خود یک نوع جهاد و مبارزه است. آیا همین شما را خوشحال نمی کند که زمینه ای فراهم شده است که در راه خدا جهاد کنید. راستی مگر نه امروز اسلام دوباره زنده شده است و این وضع مانند وضع بسیاری از مسلمانان صدر اسلام است که در خانواده های خود شکنجه می شدند که چرا مسلمان شده اند. این وضع برای امثال شما، یک بوته آزمایش و وسیله تکامل است. صبر کنید که صبر کلید گشایش است. آن خیال های باطل را نیز از سر خود دور کنید و تنها در فکر نجات خود از راه معقول و منطقی که همان ازدواج است باشید. ضمناً آن تقید را هم کنار بگذارید و تنها ایمان و اخلاق خوب، معیار قرار دهید.
• کرج ـ برادر علی نظام زاده:
۱- پاسخ سئوال اول شما در شماره های گذشته آمده است.
۲- به فرهنگ اطلاعات عمومی مراجعه کنید.
۳- می تواند با وی صحبت کند ولی بهتر است در حضور دیگری باشد.
۴- اگر طرف را می شناسد باید از او ارضایت بخواهد و گرنه برای او دعا کند و استغفار نماید.
• برادر ـ ح ـ ص:
هر مکروهی جایز است. حالتی که ذکر کرده اید کراهت را بر نمی دارد ولی به هر حال جایز است.
• تهران ـ برادر ب ـ ص ـ پ:
۱- این شبهبه در فلسفه ذکر شده ولی این جا جای بحث از آن نیست، به کتب مربوطه مراجعه کنید.
۲- ازدواج با دختر باکره ـ چه موقت و چه دائم ـ بدون اذن پدر یا جد پدری ـ طبق نظر امام ـ بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
۳- تحصیل عذر نیست، ازدواج کنید و خود را از این ناراحتی برهانید.
• تهران ـ برادر ح ـ م ـ ط:
برادر: اگر شکایتی از کسی یا نهادی دارید باید به مسئولین مربوطه اطلاع دهید.
• اسماعیل آباد زرند کرمان ـ برادر حسین ـ ف:
برادر عزیز: شما نیز مانند بسیاری از جوانان انقلابی در دام کودتای خزنده ای که آیت الله العظمی منتظری مکرر خطر آن را گوشزد فرموده اند قرار گرفته اید. سعی این کودتاچیان که در لباس های مختلف هستند بر این است که در هر ارگان و در هر منطقه نفوذ کنند و عناصر انقلابی و خیرخواه را به بهانه های گوناگون کنار بگذارند و عناصر منحرف بله قربان گو را میدان دهند ولی ناامید نباشید که این توطئه نیز مانند صدها توطئه پیشین زیر سنگ آسیاب ملت قهرمان خرد خواهد شد ان شاء الله. شما به هیئت پیگیری فرمان امام شکایت کنید. در رابطه با سئوال دوم از شورای مدیریت حوزه بپرسید.
• تهران ـ برادر علیرضا ـ ح:
۱- حرام نیست ولی شدیداً مکروه است.
۲- ازاله موهای بدن ـ به جز محاسن ـ با تیغ اشکالی ندارد.
۳- اسلام راهی برای پیشگیری از حاملگی پیشنهاد نکرده است ولی هر راهی باشد در صورتی که موجب عقیم شدن نباشد اشکال ندارد.
• تهران ـ برادر مهدی ـ م :
۱- برادر! کیست که گناه نکند؟! مهم این است که در گناه فرو نرویم و بر آن اصرار نورزیم که ما را احاطه کند و دیگر راه برگشت نداشته باشیم. البته باید سعی کنیم که هیج گناهی از ما سر نزند ولی هر قوت مبتلا به گناهی شدیم، باید فورا به خدا روی آورده، با تضرع و زاری طلب آمرزش کنیم و هیچوقت نباید از رحمت او مأیوس باشیم.
۲- آنهائی را که غیبت کرده اید، اگر ممکن است از آن ها رضایت بخواهید و اگر ممکن نیست برای آنان استغفار و دعا کنید، خداوند همه را می بخشد انشاء الله.
۳- درخواست شما بر عکس است! شما باید در اطاعت فرمان الهی بسیار بکوشید تا ایمانتان زیاد شود نه اینکه منتظر باشید با دارو یا دعائی، ایمانتان به اعلی درجه برسد تا بتوانید طاعات الهی را انجام دهید!
• بابل ـ خواهر فاطمه صغری رمضان نژاد:
درخواست خود را از دفتر مرکزی جهاد سازندگی بخواهید.
• بوشهر ـ برادر علی احمدی:
به شماره های گذشته مراجعه کنید.
• مازندران ـ برادر جمشید پور:
درخواست خود را از واحد نوارخانه دفتر تبلیغات اسلامی بخواهید.
• سوسنگرد ـ برادر سید حسین حسینی:
درخواست خود را با شورای مدیریت حوزه در مدرسه فیضیه قم، در میان بگذارید.
• پلهم جان رامسر ـ برادر نور علی کهن:
۱- اگر می توانید ایشان را نصیحت کنید و گرنه ـ در صورت امکان ـ تحمل کنید، در غیر این صورت با او قطع رابطه کنید.
۲- اگر همه سال در مسافرت بوده اید، سال بعد روزه های خود را قضا کنید و دیگری نمی تواند به جای شما قضا نماید.
• مشهد ـ برادر حسن بردبار:
۱- تعطیل در مناسبات یک امر عرفی است که در موارد خاصی رسمی و قانونی شده است. البته در بعضی از روزها مانند عاشورا، در روایات آمده است که به کارهای دنیا نپردازید.
۲- تعدد زوجات بیش از چهار تا، از احکام اختصاصی پیامبر گرامی است و در سوره احزاب به آن اشاره شده است، و همه آن ها به امر خدا بوده و مصالح اسلام و امت اسلامی را مورد نظر داشته است.
۳- زنی که مدت ازدواج موقتش تمام شده است، پس از تمام شدن عده ـ که به حسب موارد، مختلف است ـ دوباره می تواند ازدواج کند چه موقت و چه دائم.
۴- باید امام را عادل بدانید و گرنه نمی توانید به او اقتدا کنید. البته حسن ظاهر کافی است و تحقیق در زندگی خصوصی امام جماعت لازم نیست و اما در مورد قراءات، اگر ندانید که غلط می خواند کافی است.
۵- احضار ارواح یا خواب مغناطیسی یا هر کار دیگری از این قبیل، سحر است یا ملحق به سحر است و حرام می باشد. پول گرفتن بر آن ها نیز حرام است. برای توضیح بیشتر می توانید به مسأله ۱۶ از مکاسب محرمه تحریر الوسیله مراجعه کنید.
• تهران ـ برادر اصغر مشایخی:
از دفتر استفتاء امام بپرسید.
• خرمشهر ـ برادر م ـ ص ـ ب:
زن برادر نامحرم است و باید مانند هر نامحرم دیگر با وی رفتار کند صحبت کردن از پشت پرده یا چادر در صورتی که شهوت انگیز نباشد اشکال ندارد ولی نباید اختلاط و معاشرت مانند محارم باشد. الته همان طور که نوشته اید این مشکل بسیاری از خانواده ها است ولی حکم شرع به هر حال همین است و باید سعی کنیم جامعه ما دست از رسوم و عادات غلط بردارد و پای بند احکام مقدس اسلام شود.
• تهران ـ برادر م ـ ز:
۱- رفتن به جبهه عقیده و ایمان شما را محکم می کند. عقیده از روی احساسات بیشتر محکم می شود تا از راه استدلال.
۲- سئوال دوم خود را از دفتر استفتاء امام بپرسید.
۳- امام زمان عجل الله فرجه پس از علی بن محمد سمری ،دیگر نایب خاص ندارند و فقها نواب عام آن حضرتند یعنی آن ها به عنوان شخصی نایب آن حضرت نیستند بلکه به عنوان فقیه، نیابت دارند.
۴- آری! ممکن است کسانی آن حضرت را ببینند.
۵- حسد تا در باطن انسان است اشکال ندارد. اشکال وقتی است که بر زبان یا دست ظاهر شود و عملی از انسان در این رابطه سر زند.
• اهواز ـ برادر محمد حسین زواری:
خوردن سهوی زوره را باطل نمی کند ولو قضا یا مستحبی باشد.
• چالوس ـ برادر جمعلی باباپور:
پاسخ شما در شماره های گذشته آمده است، مراجعه کنید.
• شفت ـ برادر حسن سالک معلمی:
۱- گناهی بر او نیست ولی باید هر چه زودتر ازدواج کند.
۲- پان ایرانیسم یعنی همبستگی تمام اقوام ایرانی پان پیشوندی است که معنای همگامی و اتحاد را می دهد.
۳- اگر فروختن آن وسیله مشروط به چیزی نبوده اشکالی ندارد.
۴- اکثر احادیث و روایاتم شیعه از امام صادق علیه السلام است که به جهت طول عمر (نسبت به سایر ائمه علیهم السلام) و فرصت مناسبی که به دست ایشان آمد توانستند بیش از همه علوم اسلامی را منتشر سازند و به همین دلیل مذهب شیعه را جعفری گویند.
۵- اعتقاد علمای اهل سنت در رابطه با امام زمان مختلف است و غالبا اصل ظهور مهدی آل محمد را به همین عنوان قبول دارند ولی بعضی از آن ها مهدی بودن فرزند برومند امام عسکری را نیز معتقدند.
۶- اصول دین سه تاست: توحید، نبوت، معاد. یعنی هر کس به یکی از این سه موضوع معتقد نباشد مسلمان نیست و اصول مذهب به علاوه این سه، دو چیز است: عدل و امامت.که هر کس یکی از این دو موضوع را کاملا نپذیرفته باشد شیعه نیست.
• ارومیه ـ برادر سرباز ق ـ علی . گ:
اگر واقعا آن دختر به ازدواج راضی نبوده و بعدا هم راضی نشده ازدواج باطل است و هیچکس حق ندارد دختر خود را مجبور به ازدواج با کسی کند ولی به هر حال شما باید از او چشم بپوشید و بدانید که علاقه شما دلیلی به جز غریزه جنسی نداشته است. با دیگری ازدواج کنید و مطمئن باشدی از زندگی راضی خواهید شد.
• جبهه زبیدات ـ برادر عبد الله مشتاقی:
۱- در مواردی که می دانید ده روز یا بیشتر در یک جا می مانید نمازتان تمام است و لو قصد نکنید ولی در مواردی که قصد ماندن ده روز نداشته اید و نمی دانستید که ده روز می مانید گرچه ده روز بمانید نمازتان شکسته است و نمازهائی که به علت ندانستن مسئله تمام خوانده اید اگر اصل حکم شکسته بودن نماز مسافر را می دانستید ولی حکم خاص آن مسأله را نمی دانستید باید آن نمازها را به طور شکسته قضا کنید ولی اگر اصل شکسته بودن نماز مسافر را نمی دانستید قضا لازم نیست.
۲- قسمتی که از بدن انسان زنده قطع شود اگر با استخوان باشد مس آن غسل دارد و اگر بدون استخوان باشد غسل ندارد و در غسل مس میت فرقی میان مرده مسلمان و کافر نیست.
• برادر سید کمال موسوی زنجانی:
جواب نامه شما آماده است. آدرس مشخص شخصی بدهید تا ارسال شود.
• شهر ری ـ برادر علی شریفی:
نظر امام در این مسأله تغییر یافته به بخش استفتائات مجله شماره ۱۸ مراجعه کنید.
• شمیران ـ خواهر فاطمه ابراهیمی:
۱- پاسخ سؤال اول را در همین بخش بیابید.
۲- حتما شما اشتباه شنیده اید یا آن آقا اشتباه کرده است فتوای امام همان است که در رساله است.
۳- با مکتب توحید تماس بگیرید.
• قائم شهر ـ برادر محمد باقر نجف زاده:
تنها با نوشتن نام آن اقایان پشت پاکت و اضافه کردن شهرستان قم، نامه به آن ها می رسد و اما در مورد کتاب، به کتاب فروشی دفتر تبلیغات اسلامی، خیابان ارم، نامه بنویسید.
• اراک ـ برادر شمسعلی جباری:
چندین بار تذکر داده ایم که عکس شهدا با تأییدیه بنیاد شهید یا سپاه پاسداران منطقه خودتان اگر بفرستید، در نوبت چاپ خواهد شد، و اما وصیتنامه شهیدآ ن نیز با رعایت نوبت و در صورتی که مطلب غیر تکرار داشته باشد، چاپ خواهد شد.
• قلعه رئیس دهدشت ـ برادر اغولی بادین:
مشکل خود را با مقامات قضائی در میان بگذارید.
• اهواز برادر علی اکبر رفیعی. • روستای قوهه ـ برادر حسین عزیز پور • بابلسر ـ برادر سیدیان. • سمنان ـ برادر ابوالفضل طاهریان.
سئوالات خود را از دفتر استفتاء امام بپرسید.
• کلیشاد ـ برادر اکبر رحیمی. • تهران ـ برادر احمد نوراهان • عنبر آباد جیرفت ـ برادر حسین زابلی نژاد • بروجن ـ برادر عزیز الله احمدی • لنگرود ـ برادر سید هاشم ساداتپور • تفرش ـ برادر محمود رادفر • تهران ـ برادر محمود دودانگه •گله دار خنج ـ برادر ابوالقاسم محمودی • تهران ـ برادر اکبر قجاوند • ایوان غرب ـ برادر محمد حسین باسامی • تویسرکان ـ برادر علی باقری (پویا) • دماوند ـ برادر احمد درگاهی • قائمشهر ـ برادر محمد حسین تقوی • تایباد ـ برادر علیمحمد متعلمی • اصفهان ـ برادر ید الله حاجی علی اکبری • سبزوار ـ برادر ح ـ رحیمی • قم برادر حسین آوردی • هندوستان ـ دهلی ـ برادر سید حمید جهانبخت • اندیمشک ـ برادر مسلم انیانلو • تهران ـ برادر ابوالفضل دیسناد تهرانی • تهران ـ برادر غلامرضا قلی زاده • تهران ـ برادر محمد مهدی حاجعلی.
از نامه ها، مقالات، اشعار، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان تشکر و سپاسگزاری می کنیم. امید است بیش از این ما را مورد لطف قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *