دانستنی هائی از قرآن

۱- مجاهدین در راه خدا با کناره گیران در یک مقام نیستند:
«                                  •           ».
(سوره نساء، آیه ۹۵، ۹۶)
مؤمنانی که بی هیچ عذری از جهاد باز ایستند ،هرگز (در درجه) مساوی و یکسان نخواهند بود با آن مجاهدینی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد می کنند. خدا مجاهدان با مال و جان را بر نشستگان برتری داده و همه را (همه اهل ایمان را) وعده نیکو داده است (ولی) مجاهدین را بر نشستگان با پاداش عظیم برتری داده است، این درجات و برتری ها، آمرزش و رحمت از سوی خدا است و خداوند آمرزنده و مهربان است.
۲- تفاوت درجات پیامبران:
«و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض»
(سوره اسراء، آیه ۲۱)
و همانا برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم.
۳- دانشمندان و علما برتری دارند:
«        »
(سوره زمر، آیه ۹)
بگو ( ای پیامبر) آیا دانایان (دانشمندان) و آنان که نمی دانند (و علم ندارند) با هم یکسانند؟!
«              »
(سوره مجادله، آیه ۱۱)
خداوند درجات آنان را که ایمان آوردند و دانش آموختند بالا می برد و خدا به هر چه کنید آگاه است.
۴- درجات به اندازه کارهای خیر است:
«          »
(سوره احقاف، آیه ۱۹)
برای هر کسی به اندازه کارهائی که کرده است، درجاتی تعیین شده، و (همه) به پاداش اعمال خود کاملا می رسند و هیچگونه ظلمی به آن ها نخواهد شد.
۵- مبارزان قبل از پیروزی با مبارزان پس از پیروزی یکسان نیستند»
«   •               ….»
(سوره حدید، ایه ۱۰)
آنانکه قبل از فتح مکه (پیروزی اسلام) انفاق (در راه خدا کردند) و کارزار کردند یکسان نیستند با آنان که پس از فتح مکه (و هنگام قوت اسلام) انفاق کردند و جهاد نمودند.
۶- آنان که خیرشان به مردم می رسد برترند:
«    •       •       •                                            »
(سوره نحل آیه ۷۵)
خداوند مثلی زده است: آیا بنده مملوکی که قادر بر چیزی نیست، با مردی که به او رزق نیکو (مال فراوان) دادیم و از آن رزق مخفیانه و آشکار (در راه خدا) انفاق می کند، این دو یکسانند؟ ستایش مخصوص خدا است، ولی بیشتر مردم آگاه نیستند. و خدا مثلی زده: دو مرد که یکی از آن ها گنگ است و بر هیچ کاری توانائی ندارد و کل بر مولای خود می باشد و هر جا او را روانه می کند، خیری (به مالک خود) نمی رساند، آیا او یکسان است با آن مردی که به عدالت دستور می دهد و خود در صراط مستقیم است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *