به مناسبت دهه مبارک فجر

و الفجر ولیال عشر …
با فرا رسیدن دهه فجر و یاد آوری از هم پاشیدن دستگاه طاغوت سوره مبارکه فجر از قرآن مجید تداعی می شود خداوند در آن سوره مبارکه پس از آغاز سوره با بسم الله چهار سوگند یاد می کند می فرماید:
سوگند به فجر و سوگند به شب های دهگانه و سوگند به جفت و طاق و سوگند به شب هنگامی که می رود و به پایان نزدیک می گردد.
سپس می فرماید آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد آن قومی که دارای شهری بودند که با ستونها بنا شده بود و هنوز مانند آن در شهر ها به وجود نیامده بود و ندیدی که با قوم ثمود چه کرد آن قومی که سنگ ها را تراشیده و با سنگ برای خود خانه ساخته بودند و ندیدی که با فرعون چه کرد آن فرعونی که شکنجه گاه داشت و مخالفان خود را به میخ می کشید این ها کسانی بودند که در شهرها طغیان کردند و فساد بسیار به بار آوردند و پروردگار تو تازیانه عذاب را پی در پی بر پیکر آنان فرود آورد
تا اینجا از سوره مبارکه که گویایی یک حقیقت تاریخی است که در عصر حاضر تکرار شده تازیانه عذاب بر پیکر طاغوتیان که در سرزمین ایران اسلامی ظلم و فساد را از حد گذرانده بود فرود آورد و در بهمن سال ۱۳۵۷ سقوط نمود
پس از آیات یادشده خداوند در آیه ۱۳ از همین سوره می فرماید . انّ ربک لبا لمرصاد. محققا پروردگار تو در کمین است آن ها یی که بعد از عادها و ثمود ها و فرعون ها بر مسند قدرت تکیه زدند چگونه رفتار می نمایند؟
سپس می فرماید انسان هر گاه پروردگار او را مورد آزمایش قرار دهد و به او نعمتی عطا کند می گوید پروردگار من مرا گرامی داشت و هر گاه او را برای آزمایش سختی و تنگی روزی قرار دهد می گوید پروردگار به من اهانت کرده (و مرا خار و بی مقدار نموده است)
چنین نیست نه نعمت ها دلیل بر لیاقت و کرامت صاحبان نعمت است و نه سختی ها دلیل بر اهانت بندگان بلکه نعمت ها سختی ها همه آن ها ممکن است وسیله آزمایش و ابتلا الهی باشد تا بندگان را بیازماید.
سپس به دنبال این آیات می فرماید شما یتیمان را گرامی نمی دارید و مردم را به اطعام نمودن بینوایان ترغیب نمی کنید و همه میراث ها را چه از دیگران و چه از خودتان می خوریدو مال دنیا را بسیار دوست می دارید.
پس از این جملات در آخر سوره محشر انسان ها را در صحنه محضر در محضر پروردگار به یاد می آورد و عذاب جهنم را مجسم می سازد و می فرماید در آنروز انسان متذکر می شود و می فهمد که همه نعمت ها و قدرت ها وسیله آزمایش او بوده و او از عهده آزمایش برنیامده است.
از مجموع محتوای این سوره چنین استفاده می شود که ساقط شدن حکومت ها و از بین رفتن قدرت ها تازیانه عذابی الست که خداوند بر پیکر ستمکاران فرود می آورد و رسیدن قدرت و نعمت به دست دیگران نیز به وسیله آزمایش آن ها است و خداوند مراقب است تا دیگران چه می گویند آیا به داد دل بینوایان می رسند آیا طبقه محروم را مورد توجه قرار می دهند یا خود به قدرت طلبی و ثروت اندوزی مشغول می گردند ؟
قرآن مجید در سوره اعراف آیه ۱۲۹ از قول حضرت موسی (ع) نقل می کند که آن حضرت به پیروان خود که با فرعون رو به رو بودند و با او مبارزه داشتند فرمود امید است پروردگار شما دشمن شما را نابود سازد و شما را در زمین جانشن آن ها قرار دهد تاببیند چگونه عمل می کنید؟ «قال عسی رببّکم ان یهلک عدوَّکم و سیتخلفکم فی الرض فینظر کیف تعملون».
روز ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ امام امت خمینی کبیر پس از سال ها رنج تبعید به وطن بازگشت و با ورود او به کشور ایران فجر پیروزی اسلام نمایان شد و پس از ده روز سیاهی ظلم و طغیان از آسمان ایران اسلامی به کلی برطرف گشت و در ۲۲ بهمن ماه رژیم طاغوت به کلی سقوط کرد و با رهبری امام کبیر اوضاع در دست امت حزب الله امت قرار گرفت و ملت با تشکیل کمیته ها که از متن انقلاب جوشید ابتکار عمل را به دست گرفت و امکان هر گونه حرکت و تلاش انقلابی را از دشمن سلب نمود و اکنون پنج سال است که از تاریخ سقوط کامل رژیم طاغوت می گذرد ملت رشید ایران در طول این ۵ سال با تحمل انواع شدائد و سختی ها (مانند تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی و ترورها و کمبودها و گرانی ها) که همه را ضد انقلاب به وجود آورده محکم و استوار روی پای خود ایستاده بر شکوه و عظمت خود افزوده است و با همه مشکلات توانست حکومت خود را شکل دهد با یک همه پرسی دقیق نوع حکومت را به نام جمهوری اسلامی که حاکی از یک حکومت مردمی با شکل خاص اسلامی آن است تعیین کرد خبرنگار خود را اتنتخاب نمود و قانون اساسی را بر اساس اسلام تدوین کرد مجلس شورای اسلامی را با شکل خاص اسلامی مردمی تششکیل داد و سه قوه اداره کننده کشور را براسلام و قانون اساسی تعیین نمود و این همه را در ظرف مدت ۱۵ ماه به طور معجزه آسائی انجام داد و اینک نزد همه مشکلات را به خاطر خدا و رسیدن به آرزوی نهایی خود تحمل می کند همه روزه شهید می دهد و ایثار می کند با همه کمبودها و گرانی ها می سازد وبه مخارج جنگ هم کمک می نماید زنان طلا و زیورهای خود را برای خدا به راه خدا می دهند و مردان برای اداره جنگ از هیچ فداکاری دریغ ندارند روستائیان با همه محرومیت هایی که رژیم گذشته برای ان ها به میراث گذاشته می سازند با اهدای نان خشک و حبوبات و گوسفندان و غیره جبهه ها را یاری می کنند.
ملت از انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و نمی کند و اکنون بر عهده دولت مردان است که از عهده امتحان الهی بر آیند و این حکومت را همان طوری که اسلام خواسته و ملت انتظار دارد اداره کند. دولت مردان همه می دانند این پیروزی عظیم که نصیب ایران شد و آن ها را از شکنجه ها فشارها و خفقان های طاغوتی نجات داد و به مسند قدرت نشانید همه با همت این ملت همراه با الطاف خداوند و با نصرت و مددهای غیبی او بود نصرت خداوند تا هنگامی بر بندگان فرود آیند که اگر نعوذبالله به جای یاری دیدن خدا و تواضع در پیشگاه حضرت حق قدرت طلبی ها و خود محوری ها و باندبازی ها و گروه گرائی ها و احیانا ثروت اندوزی ها رواج پیدا کند و از یاری مستضعفین و ستمدیدگان غفلت شود نصرت خداوندی برداشته شود و انقلاب لطمه می بیند زیرا دست و پنجه نرم کردن با این همه مشکلات بدون یاری خداوند و پشتیبانی ملت ممکن نخواهد بود.
در نهج البلاغه نقل شده که علی د رعهد نامه خند می فرماید: امیر مومنان به مالک اشتر فر مان می دهد ) که خدا را بادل و دست و زبان یاری نماید زیرا خداوند متکفل شده که یاری دهد کسی راکه او را یاری نماید و عزت بخشد کسی راکه او را عزیز بدارد. و«و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده السانه فانه جل اسمه قد تکفل بننصرمن نصره و اعزاز من عززه »
در خطبه ۵۵ از آن حضرت نقل شده که می فرماید ما با معیت رسول خدا برای اسلام می جنگیدیم چه بسا پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود را (که با اسلام روبه رو بودند برای خدا) می کشتیم و این امر ایمان و تسلیم ما را در برابر اسلام می افزود و بهتر ما را به راه اسلام می برد و صبر و استقامت ما را بر تحمل دردها زیاد می کرد و ما را در جهاد با دشمن جدی تر می ساخت و چه بسا یکی از ما با دشمن در میدان جنگ مانند دو حیوان نر گلاویز می شد و با جدیت می خواست روح طرف را از کالبد بیرون بیاورد و او را شربت مرگ بچشاند همان طوری که دشمن نیز با او همین قصد را داشت گاهی نبرد به نفع ما و به ضرر دشمن بود و گاهی به نفع دشمن و به ضرر ما تمام می شد هنگامی که خداوند راستی و صداقت ما را دید بر شمنان ما ذلت و شکست نازل فرمود و ما را یاری داد و پیروز شدیم تا این که اسلام استقرار یافت (و همچون شتری که ایمنی یافته و گردن خود را برای استراحت روی زمین می گذارد از خطر محفوظ می ماند) و جای خود را در دل اجتماع باز کرد به جان خودم سوگند اگر ما زمان رسول خدا (ص) در صدر اسلام مانند شما با این سستی عمل می کردیم برای دین ستونی برافراشته نمی شد درخت ایمان شاخ و برگی پیدا نمی کرد به خدا سوگند با این شیوه ای که شما در پیش گرفته اید در آینده از پستان این حکومت خون می دوشید و به دنبال این اعمال پشیمانی خواهید کشید.
« ولقد کنّانمع رسول الله (ص) نقتل آبائنا و ابنائنا و اخواننا و عمامنامایزیدنا ذلک الا ایماناً و تسلیما و مضیا علی اللقم و صبراً علی مضض الالم و جدّدا فی جهاد العدو لقدکان الرجل منا و الاخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین یتخالسان انفسهما ایّما یسقی صاحبه کاس المنون فمره لنا من عدوناّ ومره لعدونا منا فلما رای الله صدقنا انزل بعدونا اکبت وانزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه ومتبوا اوطانه و اعمری لوکنا ناتی ما اتیتم ما قام للدین عمودٌ و لا خضرللیمان عود و ایم الله التُحلبنا دما و لتتبعنها ندما ً »
از سخنان گهربار امام علی (ع) با وضوح استفاده می شود که نصرت خداوند در زمینه ای است که اجتماع در فکر نصرت و یاری دین خدا باشد و برای خدا با صداقت بکوشد و یاری دین خدا باشد و به خود سستی راه ندهد و در کوشش هایی که به نام دین و خدا انجام می گیرد اگر مطامع دنیوی اغراض نفسانی منظور باشد نصرت خداوند برداشته می شود و کار برای انسان مشکل می گردد خداوند همه ما را در راه خدمت به اسلام و مسلمین کوشا بفرماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *