در خط امام به سوی کنگره جهانی اسلام

خارج شدن از مسجدالحرام یا مسجد مدینه به هنگام شروع نماز جماعت جایز نیست.وبر شیعیان واجب است که با آنان نماز جماعت بخوانند.امام خمینی در خط امام به سوی کنگره جهانی اسلام .قسمتهائی از رهنمودهای امام خمینی در سال ۱۳۹۹هجری قمری: …عموم خواهران وبرادران اسلامی باید توجه داشته باشند که یکی از مهمات فلسفه حج ایجاد تفاهم وتحکیم برادری بین مسلمین است وبردانشمندان ومعممین لازم است مسائل اساسی سیاسی واجتماعی خود را با دیگر برادران در میان گذارند ودر رفع آن طرحهائی تهیه کنند تا آنان در برگشت به کشورهای خود آنها را تحت نظر علماء وارباب نظر قرار دهند….لازم است آقایان علماء وخطباء و دانشمندان محترم با وسائل ممکن این نهضت را معرفی نمایند ومقصد مسلمانان ایران را  که همان برقراری حکومت اسلامی تحت پرچم اسلام وهدایت قرآن کریم و پیغمبر مکرم اسلام است گوشزد نمایند که برادران اسلامی ما بدانند ما به جز به اسلام وبرقراری حکومت  عدل اسلامی فکر نمیکنیم. لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهلانه که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند ولازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند واز انعقاد وتشکیل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه اجتناب نمایند واز افتادن روی قبور مطهره وکارهایی که گاهی مخالف شرع است جدا اجتناب کنند.نیابت برای نماز طواف صحیح نیست .باید هر کس خودش به هر نحو میتواند نماز بخواند ومجزی است.از گرفتن نایب و مزاحمت به نمازگذاران اجتناب نمایند.طواف را که همه حجاج بنحو متعارف به جای می آورند بجا آورند و از کارهائی که اشخاص جاهل میکنند احتراز شود ومطلقا از کارهائی که موجب وهن مذهب است باید احتراز شود.در وقوفین متابعت از حکم قضات اهل سنت لازم ومجزی است اگرچه قطع بخلاف داشته باشید.مقتضی است کسانی که میخواهند حج استحبابی بجای آورند هزینه آ‌ن را صرف در احتیاج برادران وخواهران خود کنند که ثواب آن نزد خدای تعالی  بسیار بر حج استحبابی ترجیح دارد ونیز کسانی که به عنوان سوغات مصارف ناروا مینمایند یا تشریفات  ومیهمانی های خارج از رویه در وقت برگشت از حج مینمایند مقتضی است این نحو هزینه ها را صرف احتیاج برادران وخواهران علیل ومستمند خود نمایند که خداوند تعالی به آنان اجروبرکت عنایت فرماید.۲۸ شوال ۱۳۹۹_روح الله الموسوی الخمینی.فرازهائی از پیام تاریخی امام بمناسبت فرا رسییدن مراسم حج (۱۵/۶/۶۰)…فریضۀ حج در بین فرائض الهی از ویژگیهای خاصی  برخوردار است وشاید جنبه های سیاسی واجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته باشد .باآنکه جنبۀ عبادیش نیز ویژگی خاصی دارد.مسلمانان متعهد که در این مجمع عمومی وسازمان الهی با لغو امتیازات، متحدالشکل وبدون توجه به رنگ وزبان و کشور ومنطقه هرسال یک بار در مواقف شریفه مجتمع میشوند وبا ساده ترین وبی آلایش ترین جهات مادی با توجه به معنویت و وفود علی الله گرد هم میآیند وبه وظایف آداب اسلامی عمل میکنند باید از جهات سیاسی واجتماعی آن غافل نباشند. علماء اعلام وخطباء معظم،مسلمانان را به جهات سیاسی و وظایف بسیار خطیرشان آگاه سازند.وظایف خطیری که اگر مسلمانان جهان  بکوشند وبه آن توجه کرده وعمل کنند،عزتی که خداوند برای مؤمنین قرار داده است بازیابند  وبه مفاخر اسلامی الهی که حق مسلمین است برسند .ودر پناه اسلام عزیز وزیر بیرق توحید وپرچم لا اله الاالله از استقلال و آزادی حقیقی برخوردار شوند ودست مستکبران وعمال آنان را از کشورهای اسلامی قطع کنند ومجد وعظمت اسلامی را بازگردانند.خداوند تعالی در آیۀ‌ شریفه ای که در صدر ذکر شد سر وانگیزۀ حج وغایت قرار داد کعبه وبیت الحرام را نهضت وقیام مسلمانان برای مصالح ناس وتوده های مستضعف جهان ذکر می فرماید.باید در این اجتماع عظیم الهی که هیچ قدرتی جز قدرت لایزال خداوند نمیتواند آن را فراهم کند مسلمانان به بررسی مشکلات عمومی مسلمین پرداخته  ودر راه رفع آنها با مشورت  همگانی کوشش کنند. یکی از بزرگترین واساسی ترین مشکلات  عدم اتحاد بین مسلمین است که بعضی از به اصطلاح سران کشورهای اسلامی منشاءآن میباشند که مع الاسف برای رفع آن تاکنون اقدام چشمگیری نشده است ،بلکه جنایتکاران سودجو  که از اختلاف ملتها  ودولت ها به سود خودشان بهره برداری میکنند با دست عمال از خدا بی خبر به اختلافات دامن میزنند وهرگاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته میشود با تمام نیرو به مخالفت بر میخیزند وبذر اختلاف می افشانند…امروز دست جنایتکار آمریکا ودیگر قدرتهای چپاولگر از آستین بعضی عمال سرسپرده و از خدا بی خبرشان بیرون آمده واز داخل وخارج با اسلحه  وقلم های بدتر وجنایت بار تر از سلاح های گرم به این ملت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامی وشکست اسلام عزیز برآمده اند واز هیچ تهمت وافترا به ملتی که بجز احکام  وقرآن کریم فکر نمیکنند خودداری نمیکنند وبا بهانه های بسیار موهوم به سرکوبی این انقلاب اسلامی به پا خاسته اند آنان که از اسلحۀ گرم برخوردارند همچون صدام با اسلحه  وآنان که سلاح گرم ندارند باقلمهای زهرآگین که از سلاح گرم جنایت بارتر است ملت مظلوم مارازیر ضربات خود قرار داده اند… هان ای مسلمانان جهان ومستضعفان تحت سلطۀ ستمگران بپا خیزید ودست اتحاد بهم دهید واز اسلام ومقدرات خود دفاع کنید واز هیاهوی قدرتمندان نهراسیدکه این قرن بخواست خداوند قادر قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران وحق بر باطل است.جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است وتا قطع منافع آمریکای جهانخوار این دشمن کینه توز مستضعفین جهان با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد وحوادث ایران نه تنها مارا برای لحظه ای عقب نخواهد نشاند که ملت مارا در نابودی منافع آن مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزۀ سخت وبی امان خود را علیه آمریکا شروع کرده ایم وامیدواریم که فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمکاران پرچم توحید را در جهان بیافرازند.ما یقین داریم اگر دقیقا به وظیفه مان که مبارزه با آمریکای جنایتکار است ادامه دهیم فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با این همه سرمایه های انسانی ومادی ومعنوی وبا داشتن چنین مکتب مترقی وپشتوانه الهی تن به سلطه قدرتمندان مستکبر و دزدان دریائی وزمینی قرن بدهند؟آیا وقت آن نرسیده که هواهای نفسانیه را کنار گذاشته و بایکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستم بارشان خاتمه دهند؟آیا وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین بازی های سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیدا محکوم نموده وبا سلاح گرم سینه اسرائیل دشمن سرسخت اسلام ومسلمین را بشکافند؟آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان را دعوت به اعتصام به حبل الله نموده واز تفرقه و نزاع نهی فرموده است دارند؟آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت ودولت ایران که با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون وپرچم پرعظمت را برافراشته است پشتیبانی کند؟آیا وعاظ السلاطین سرکوبی انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با آمریکا واسرائیل لازمتر میشمارند؟ما از برادران اسلامی خود در مشارق ومغارب ارض میخواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا وهم جهت شده وبا یاری خداوند متعال شر جنایتکاران را دفع و بساط چپاول گری را از کشورهای اسلامی وبلاد مستضعفین برچینند وبه ندای خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.واز حجاج بیت الله الحرام تقاضا داریم که برای پیروزی اسلام در مواقف شریفه دعا کنند وپیام ملت ایران وندای یا للمسلمین این ملت مظلوم را به  کشورهای خود برسانند .واز خداوند متعال عاجزانه میخواهیم که توفیق وحدت کلمه وآشنائی به وظایف اسلام را به همگان عنایت فرماید. والسلام علی عبادالله الصالحین ورحمه الله وبرکاته. روح الله الموسوی الخمینی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *