امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا کنون

اسرائیل

خط اسرائیل و اعمال آن را به مردم تذکر دهید (اول محرم ۸۳-۱۳۴۲ بدبختی یک مملکت است که اتکاء پیدا کند، یا ارتباط پیدا کند و یا پیمان ببندد با دولتی که دشمن اسلام است و در مقابل اسلام ایستاده و فلسطین را غصب کرده است.

(۲ جمادی الاول- ۱۳۴۸-۱۳۴۳)

*                *                  *

«این ماده فساد که در قلب کشورهای اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است، و ریشه های فسادش هر روز کشورهای اسلامی را تهدید میکند، باید با همت کشورهای اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.»

(۲۲ صفر- ۱۳۸۷-۱۳۴۶)

*                  *                             *

«من به دول اسلامی میگویم: آقایان چرا سر نهر دعوا می کنید؟ فلسطین مغصوب است، یهود را بیرون کنید از فلسطین، ای بی عرضه ها!»

(۱۸ شهریور ۱۳۴۳)

*                *                               *

«من به جمیع سران کشورهای اسلامی و دول عربی و غیر عربی اعلام می کنم. علمای ایران، ملت متدین و ارتش نجیب ایران با ملل اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش آنها است، و از پیمان با اسرائیل دشمن اسلام و دشمن ایران متنفر و منزجز است. این مطالب را به صراحت گفتم، بگذار عمال اسرائیل به زندگی من خاتمه دهند.»

(اعلامیه تحریم شرکت در حزب رستاخیز)

*                          *                              *

«اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای غرب و شرق زائیده شده برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی بوجود آمد، و امروز از طرف همۀ استعمارگران حمایت و پشتیبانی میشود» (۲۸ جمادی الثانی ۹۲)

*                         *                              *

«اینجانب کرارا خطر اسرائیل و عمال آن را گوشزد کرده ام. ملت اسلام تا این جرثومۀ فساد را از بن نکنند روی خوش نمی بینند… ملت اسلام به حکم وظیفۀ انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و اسلامی موظفند که در راه ریشه کن کردن این گماشته استعمار از هیچ فداکاری دریغ نورزند، و با کمک مادی و معنوی و نیز با ارسال خون، دارو، اسلحه و آذوقه، برادران خود را که در جبهۀ جنگ با اسرائیل هستند یاری کنند» (۱۶ رمضان ۹۳)

*                                       *                                 *

«یکی از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه، حمایت بی دریغ او از اسرائیل غاصب است، نفت اسرائیل را تأمین میکند… ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانی و اصولا هیچ آزاده ای، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. و ما همواره حامی برادران فلسطینی و عرب خود خواهیم بود»

(مصاحبه با خبرنگار مدل ایست)

(آبان ۱۳۵۷)

*                         *                                 *

« من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و جنایات او همیشه در خطبه ها و نوشته ها به مسلمین گوشزد کرده ام، که این یک غده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی، و اینطور نیست که اکتفا بکنند به همان قدس»

(۲/۳/۵۹)

*                           *                                    *

«من نزدیک به ۲۰ سال است که خطر صهیونیزم بین الملل را گوشزد نموده ام. و امروز خطر آن را برای تمامی انقلابات آزادیبخش جهانی و انقلاب اصیل اسلامی ایران نه تنها کمتر از گذشته نمیدانم، که امروز این زالوهای جهانخوار، با فنون مختلف برای شکست مستضعفان جهان قیام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان باید در مقابل این دسیسه های خطرناک با شجاعت و آگاهی ایستادگی نمایند»

(۲۲ بهمن ۵۹)

*           *              *

«به دولتها نصیحت می کنم که اسرائیل غاصب را از کشورهای اسلامی و زمینهای مغصوب بیرون رانند و نژاد پرستی و زبان سالاری را که در اسلام محکوم و مردود است کنار زنند»

(۲۴/۱۱/۶۰)

*      *           *

«سزاوار است کشورهای منطقه با ملت بپا خاسته مظلوم در اراضی اشغالی فلسطین همصدا شده، و از تظاهرات و قیام آنان در مقابل ستمهای اسرائیلی پشتیبانی عملی کنند» (۱۴/۱/۶۱)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *