اسلام در تایلند

استاد فخر الدین حجازی

اسلام در تایلند

در زیر باران تند آسیائی ، شبانه از خیابانهای
پر ازدحام «بانکوک» گذشتیم و در خم خیابانی به امام باره شیعیان رسیدیم ، ساختمانی
سفید و مرمرین در زیر نور چراغهای سفید ، امواجی از شیعیان سفید پوش را در آغوش
گرفته بود . محراب در پرتو چراغهای رنگین بعنوان مقدس ترین مکان به افتخار مولود
کعبه زیور یافته بود ، آنها خاطره عظیم غدیر 
را در این سوی جهان تحلیل می کردند ، نام علی«ع»بود و یاد علی «ع» و سرود
هائی به عشقش و بزرگواریش و جاودانگیش . قطرات اشک بر چهره ها می درخشید و دلها بیاد
بزرگمردی که با ایثار و حکمت و امامتش ، اسلام عزیز استوار شده بود می طپید ،
زبانم بند آمده بود و پردۀ اشک در چشمانم منظرۀ غدیر را نقش می بست ، چهارده قرن
پیش در کویری داغ و دو ر و بی نشان ، چهرۀ امامت بر فراز دست مقام نبوت درخشید و
اکنون در این سوی جهان در وراء اين همه کوه و دشت و دریا و در این منطقه سبزو پر
آب ، آنچهره بر دلهای نژاد تائی متجلّی است و معنویت چنان در پهنه گیتی گسترش
یافته که دیگر مرز و خاک و خون مطرح نیست ؛ همه جا شیفتگی است و عشق به پاکی و
ایمان و صلح و حقیقت و آزادی و اکنون در «بانکوک» شهر پنج میلیون نفری  بودائی که صد ها معبد بزرگ و زرّین  و پر برق و زرق بودا ، همه جا نمودار است ،
امام  باره ها ، حسینیه ها و مساجد مسلمین هم
با سادگی و حقیقت و درخشش معنویتش بر پای خاسته و یکمیلیون مسلمان را در بر گرفته
است .

چهار صد پیش مسلمان شیعه ای بنام « شیخ احمد
قمی » از بندر« خرمشهر » براه می افتد و به تایلند می رسد و در « بانکوک» کسبی و
تلاشی راه می اندازد و جلب نظر حکمرانان وقت را میکند و بمقام وزرات میرسد و سر
انجام بعنوان نخستین رهبر مسلمانان تایلند معروف می گردد . و اینک این چهار هزار
شیعه که در این شهرند ، پدید ۀ تلاش اویند وآرامگاهش نیز زیارتگاه شیعیان است .

ولی قدمت ورود اسلام به تایلند ، پیشینه ای
بیشتر دارد و در اواخر قرن دوازدهم میلادی از طریق هندوستان و مالزی ، دیانت اسلام
بجنوب تایلند که نام آنروزیش «سیام» بوده است نفوذ میکند و سراسر آن خطّه راد فرا
می گیرد .

تایک قرن پیش ، جنوب تایلند ، کشوری مسلمان و
مستقل بود و حکمرانان مسلمان برآن حکومت میکردند ولی حکومت بودائی شمال براین کشور
اسلامی هجوم آورد و مسلمانان ایستادگی کردند و قریب ده هزار شهید دادند ولی سر
انجام بودائیان ، این سرزمین را اشغال کردند و از آن روز مسلمانان مبارزات خود را
در عمق جنگلها بصورت جنگهای چریکی در آورده اند و آرمان حصول آزادی و تشکیل حکومت
اسلامی را دنبال می کنند . اکنون هشت میلیون مسلمان در کشور پنجاه میلیون نفری
تایلند بسر می برند و اکثریت آنها در جنوب این کشور تراکم دارند و اکثریت 90در صدی
مردم این کشور پیرو مذهب بودایند .

این کشور که اندامی از پیکرۀ هند و چین است
پیش از این بنام «سیام » از خود حکومتی مستقل داشت ولی از اواخر قرن نوزدهم ،
قدرتهای استعماری دخالت خود را در این سر زمین زرخیز آغاز کردند و تا قبل از جنگ
جهانی دوم ، استعمار انگلیس بر این کشور تسلط داشت و در جریان جنگ دوم ، ژاپنی ها
بر آن تاختند و پس از جنگ دوم جهانی هم حرکتهای آزادیبخش بوجود آمد و کشمکشهای
سیاسی و کودتاهای نظامی ایجاد شد  سر انجام
، سر و کلۀ عموسام پیدا شد ! و اکنونکه سیام نام تایلند یعنی سرزمین آزادی بخود
گرفته است کشوری است در آغوش مهیب آمریکا و وابسته به این ابلیس پر تدلیس که به
آمریکائیان هم پایگاه نظامی داده و هم بازار مصرف و هم موقعیت بلع منابع و بالا
خره گسترش ننگین ترین فرهنگی که حتی شرف انسانیت را هم مملوک ساخته است و این کشور
، بینوا زیر چکمۀ نظامیان دست و پا میزند و فقر و فساد تا گلو گاهش را گرفته و زشت
ترین صحنه های تاریخی و جغرافیائی را بوجود آورده است .

اکنون پادشاه تایلند ظاهراً در رأس امور است و
ریاست کشور و ریاست امور مذهبی را بعهده دارد و بنام «رامای نهم» تختی و تاجی و دمی
و دستگاهی دارد اما امور واقعی کشور را دست نظامیان است و نخست وزیرش ژنرال است و
مقامها را هم بین هم پالکی هایش تقسیم کرده و سر نخ اصلی هم در دست آمریکاست که
چون در ویتنام و کامبوج شکست خورده در اینجا نیزه اش را فرو کرده و دست بردار هم
نیست .

متعاقب قرار دادی که در سال 1950 بین آمریکا و
تایلند در مورد همکاری نظامی و اقتصادی برقرار شد و تایلند حتی بسود آمریکا در جنگ
کره شرکت کرد و همچنین عضویت تایلند در پیمان سیتو ، در سال 1962 طبق قرار دادی
پایگاههای دریائی و زمینی امریکا در تایلند ایجاد شد و تایلند تا گلو گاه در
باتلاق روابط امریکا فرو رفت .

اوضاع اجتماعی

شاید وضع اجتماعی تایلند یکی از اسف بارترین
اوضاع کشورهای جهان باشد ؛ فساد و رشوه در طبقات حاکمه و اختلاف شدید طبقاتی در
بین مردم وبالاخره شیوع فحشاء و زشتی ها بحدی است که سیاه ترین روزگار ها را برای
مردم این سامان که در فقر شدید اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی بسر می برند بوجود آورده
است . در شهر بانکوک میلیونها نفر مردم محروم و فقیر در میان قایقهای پوسیده زندگی
می کنند و یک عمر در روی آن زیست و زاد و ولد و مرگ و عروسی دارند ، اندامهای
عریان و شکمهای به پشت چسبیده و چشمهای بی رمق 
و درد و بیماری و فقر و گرسنگی ، کابوس وحشتناکی است که این مردم دردمند
رابکام کشیده است ، خرید و فروش کودکان امری رایج است و کودکان را ببهای ششصد
تومان می فروشند !! و دلالهای جنایتکار این کودکان معصوم را به کارفرمایان تبهکار
بصورت کالائی تحویل می دهند و از آنها کار میکشند و شبها روی خاکستر و خاک سرد
کارخانه ها میخوابند .

دختر ها هم ببازار فحشاء عرضه می شوند و از
آنها در – به اصطلاح – ماساژ خانه ها و رستورانها و کاباره ها و روسپی خانه ها
استفاده میشود و برخی نیز بکشورهای خارج صادر می شوند .

طبق آمار صادره ، تنها سی هزار دختر زیر
شانزده سال در مراکز فحشاء بسر می برند و یکی از مهمترین راههای درآمد دولت و جلب
توریست ، همین روسپی خانه ها است که سالیانه یک میلیارد دلار عاید صندوق دولت
میکند !!!

مراکز فحشاء در خیابانهای اصلی شهر و  هتلها و آپارتمانهای چندین طبقه وجود دارد که
با لامپهای رنگین و نئون جلب نظر می کند و صد ها دختر و پسرجوان با اندامی  عریان در مقابل این مراکز ایستاده اند و خود را
عرضه میکنند و توریستهای فاسد هم از همه جای جهان به این شهر سرازیر میشوند و از
شب تا صبح چنان الم شنگه ای برپاست که معلوم نیست چرا عذاب خدا نازل نمی شود و این
عناصر فاسد مانند مردم شهرهای سدوم وکومورا و پمپی دچار صاعقه و زلزله و آتش فشان
نمی شوند . واسطه های فحشاء عصر ها به مدرسه های دخترانه می روند و کودکان معصوم
را فریب می دهند !! و بمراکز فساد میبرند و فاجعه بحدی درد ناک است که کلّۀ آدم
میترکد .

من بر حسب وظیفه احساس وظیفه بدیدار وزیر
آموزش و پرورش تایلند رفتم ، بالای سرش طاقچه ای پر از مجسّمۀ بودا بود و چند
مجسمه هم روی میزش و چند دختر هم دور وبرش مثل اینکه بمغازۀ عروسک فروشی رفته باشم
!! جناب وزیر مرد موقری بود ، به ایشان گفتم : « مذهب بودا هم فساد و تبهکاری را
تحریم کرده است و درست است که من نباید در امور داخلی کشور شما دخالت کنم ولی چون
هر دو معلم هستیم از شما می خواهم که لااقل در های مدارس را بروی این مراکز فحشاء
ببندید و گر نه فرهنگ و تمدن و جامعۀ شما نابود خواهد شد ». از سخنانم متأثر شد و
گفت : سعی می کنم اندرز های برادر ارشدم را گوش کنم .

وقتی که در مشهد سخنرانی می کردم از سوز دل
گفتم : این چه مسلمانی است که مزد دوخت پیراهن عروسی یکنفر پولدار در ایران چهل و
نه هزار تومان و دختران مسلمان را در تایلند به ششصد تومان به خارجی ها بفرو شند !
بمن گفتند : تو در سخنرانیهایت تند می روی !!

مذهب بودا

شاهزاده « سیدارتا» دچار تحولی روحی شده و از
کاخ بکوخ رفته و سربه بیابانها گذاشته و تعلیماتی اخلاقی بمردم داده است ، ولی پس
از مرگش ، اوّل پیغمبرش گفته اند و بعد هم خدا ! و اکنون میلیونها نفر در برابر بت
بودا سجده می کنند ، معابد بودا در تایلند از چنان شکوهی ظاهری برخوردار است که در
کمترین جای جهان نظیر آن را می توان یافت ، بکاگیری آنهمه طلا و جواهر و نقش و میز
برای مردمی که تنها با یک موز و نارگیل بسر می برند چه سودی می تواند داشته باشد
؟! عجب اینجاست که در میان آنهمه خانه های چوبی پوسیده و قایقهای مسکونی در گل فرو
رفته ، صد ها معبد طلائی بر پا است و هر روز بر آنها رنگ و روغن تازه ای میزنند که
با هزینۀ هر یک از آنها ، صد ها خانه برای مردم میتوان ساخت .

رهبران بودائی با کلۀ تراشیده و یک پارچۀ زرد
بخود پیچیده در میان فقرای بدبخت بگدائی مشغولند و این کار را یک نوع ریاضت و
عبادت و نفس کشی میدانند !! و فقط در برخی از معابد بیمارانی بطور سراپائی معالجه
میشود و تخت های چوبی برای درمان معتادان گذاشته اند ولی میلیونها معتادی که پدیدۀ
استعمارند کجا و این چند صد تخت چوبی کجا ؟!

وضع مسلمانان

در تایلند حدود هشت میلیون مسلمان وجود دارد
که یک میلیون آنها در در بانکوک بسر می برند ؛ آنها بیشتر شافعی مذهبند و در جنوب
کشور اقامت دارند ، در تایلند 23 دانشگاه وجود دارد که حتی یکی از آنها اسلامی
نیست ، فقط در دانشگاه «رامکام هنگ» یک کرسی فقه اسلامی در اختیار مسلمانان است ،
ولی مدارس دینی فراوانی در جنوب هست که در آنها ، قرآن ، زبان عربی ، فقه و حدیث
تدریس می شود و استادان این مدارس در دانشگاههای الا زهر مصر ، مدینه و مالزی
تحصیل کرده اند . حاج محمد رهبر  مسلمانان
تایلند که «به شیخ الاسلام » معروف است از طرف دولت تایلند ، عهده دار امور مسلمین
است ، او تحصیلات اسلامی خود را در مالزی و مصر به پایان رسانیده و بزبانهای عربی
و انگلیسی تسلط دارد و علاوه بر حقوقی که از دولت تایلند می گیرد کمکهائی هم از
دولتهای سعودی و لیبی در یافت می کند .

مسلمانان جنوب در اثر پیوند های تاریخی ،
نژادی و فرهنگی با مردم مسلمان مالزی تحت تأثیر این کشور قرار دارند و بزبانهای
مالی و عربی سخن میگویند و چنین پیوندی موجب تقویت روحی آنهاست و دولت تایلند هم
توجهی ظاهری نسبت به آنها معمول میدارد ولی این توجه بسیار سطحی است و مردم مسلمان
آزادی کامل ندارند و با وجود آنهمه منابع طبیعی در فقر و سختی به سر می برند و
همین امر موجب جنبش هائی در گروه مسلمانان شده و بعضی حملات چریکی را گهگاه بمراکز
دولتی باعث گردیده است .

مجاورت چهار ایالت مسلمانان نشین جنوب با کشور
مالزی تهدید برای دولت تایلند بحساب می آید ، خاصه آنکه مسلمانان جنوب که بزبان
مالی سخن میگویند خود را بیشتر منتسب به مالزی می دانند و دولت مالزی هم تا آنجا
که بروابط دو کشور لطمه ای وارد نیاید به آنها کمک هایی می کند .

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، باوجودیکه
ندای انقلاب آنچنانکه باید بگوش مسلمین آن سامان نرسیده است باز هم موقعیتی برای
انقلاب ما ، در جنوب تایلند خاصه ایالتهای «یالا» و « ناراتیوا» بوجود آمده و
مسلمانان آن نواحی شیفتۀ انقلاب اسلامی ایران شده اند . دولت جمهوری اسلامی ایران
هم تلاشهائی در راه خدمت به آنان انجام داده و مخصوصاً از جنبش مسلمانان جبهۀ
آزادی بخش فطانی که یکی از ایالات جنوبی تایلند است حمایت کرده و دفتری برای
نمایندگان این جنبش در تهران ایجاد کرده است ، دولت تایلند هم برای خاموش ساختن
شعله های انقلاب اسلامی در تایلند اقداماتی این چنین معمول داشته است :

1-   
انتقال گروهی فراوان
از بودائیان بمناطق مسلمان نشین جنوب

2-   
جلوگیری از تکثیر
جمعیت مسلمین از طریق کنترل موالید و طرح تنظیم خانواده که مجری این طرح خائنانه
گروهی از مزدوران امریکائی و انگلیسی یعنی بهائیهای فراری ایران هستند که مستقیم
از سفارتخانه های امریکا و اسرائیل هدایت میشوند .

3-   
ایجاد سلطۀ ارتش بر
جوامع اسلامی از طریق تأسیس مؤسسات باصطلاح خیریه و ایجاد ارتباط بین دولت و
مسلمانان که از این طریق گروههای مبارز شناخته و تعقیب میشوند .

4-   
کنترل علمای دینی و
شخصیتهای مبارز مسلمانان از طریق شیخ الاسلام رهبر دولتی مسلمانان و مأموریت بعضی
از مسلمانان غافل یا مزدور برای انحراف افکار مسلمین و نشر اکاذیب و تبلیغات دروغین
علیه انقلاب اسلامی در روزنا مه های رسمی و محافل مذهبی .

فعالیت های شیعیان

مرکز شیعیان بانکوک ، داراهل بیت است که با
کمک شیعیان کویت تأسیس گردیده و اکنون ساختمانی سه طبقه را با تابلوی زیبائی
بزبانهای عربی و تایلندی در بر گرفته است مسجدی هم در نزدیکی همین ساختمان بنام
«مسجد الرعایه» برپاست که در سال 1357 هـ.ق ایجاد شده و در سال 1399 بهمت «حجه
الاسلام محمد زکی » تجدید بنا گردیده است مساجد و حسینیه های دیگری هم در همین
حوالی وجود دارد که دایر است ، حجه الاسلام محمد زکی که از تحصیل کرده های نجف است
فعالیتهائی در این مراکز دارد ولی چون دولت تایلند اجازۀ اقامت دائم نمی دهد  مدتی است بطور متفرق رفت و آمد دارد وی در دهۀ
فجر به ایران آمده و با مسئولین ایران ارتباط دارد.

شیعیان تایلند بعد از نماز مانند ایران شعار «
الله اکبر خمینی رهبر » ، « مرگ بر آمریکا و اسرائیل » سر می دهند و دستهای خود را
بعنوان وحدت بهم می پیوندند.

«دار اهل بیت » تاکنون کتابهائی از شهید صدر و
دارالتوحید و غیر هم ترجمه و چاپ کرده و کتاب داستان  راستان را بزبان تائی در نوار ضبط و در تیراژ
زیادی پخش کرده است . نشریه ای هم بزبان تائی بنام « اضواء » در چهار صفحه با
تیراژ ده هزار شماره منتشر می کنند که مقالاتی راجع به انقلاب اسلامی ایران و
گفتار امام امّت در آن چاپ میشود .

علاقۀ شیعیان بنماز جماعت و عمل به احکام
اسلامی شایان تقدیر است و زنان آنها با حجاب اسلامی در برابر زنان بی بند و بار
تایلند در خیابانها رفت و آمد دارند  و
علاقۀ آنها به مذهب پس از انقلاب اسلامی ایران افزایش یافته و جوانانی برای تحصیل
به قم اعزام کرده اند .

متاسفانه سطح فکری و علمی شیعیان پائین است و
بایستی روحانیونی برای تعلیم و تربیت آنها به آن سامان اعزام شوند .

اخیراً « حجه الاسلام سالار » از طرف وزارت
ارشاد به تایلند اعزام شده و قسمت فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران را اداره می
کند . ایشان که نمایندگی آیت الله منتظری را نیز به عهده دارد منشأ خدمات بسیار
ارزنده ای است و روابط مستحکمی بین مسلمانان ایجاد کرده و تبلیغات وسیعی را با
وجود امکانات کم آغاز کرده است  از جمله
انتشار مجّلۀ بسیار زیبا و پر محتوائی بنام « پیام اسلام » است که بزبان تائی در تیراژ
سی هزار شماره چاپ و در سراسر تایلند پخش می شود و چنانچه بودجۀ بیشتری در اختیار
داشته باشند امید موفقیتهای بهتری در پیش است .

انجمن جوانان 
مسلمان تایلند

این انجمن در سال 1964 توسط بعضی جوانان
مسلمان که می خواستند روابط اسلامی محکمتری بین جوانان مسلمان در سراسر تایلند
بوجود آید ، تأسیس گردید و اساسنامۀ آنها هدفهای مشروح زیر را تعقیب میکند :

1-   
کوشش برای درک تعالیم
اسلامی از طریق قرآن و سنّت

2-   
رسانیدن پیام اسلام
بهمۀ مردم

3-   
مجتمع ساختن جوانان
مسلمان و آموختن تعالیم اسلامی به آنها

4-   
ایجاد  آگاهی در جوانان تا آنجا که به توانائی و
ارزندگیهای خویش پی برند

5-   
توسعه و تحکیم رهبری
در بین مسلمانان

 فعالیتهای این انجمن در زمینۀ تشکیل سمینارها و
مجالس سخنرانی و تبلیغ ، چاپ /000/10 نسخه از کتابهای تبلیغی و /000/10 جزوه بنام
مسلمانان در تایلند و /15000 جزوه بنام اسلام در یک نگاه بزبان تائی ، ایجاد
اردوگاههای  جوانان مسلمان در تعطیلات
تابستانی ، فعالیتهای تبلیغی در جنوب و جنوب شرقی تایلند ، تأسیس صندوق جمع آوری
زکات و کمکهای مالی و دادن بورس تحصیلی برای ادامۀ تحصیلات دانشگاهی جوانان مسلمان
انجام یافته است ، این انجمن با دار اهل بیت و مسجد شیعیان ارتباطی کامل دارد و
فیلمهائی از انقلاب اسلامی ایران را در مجامع خود بنمایش میگذارد و امام خمینی را
تنها رهبر و منجی مسلمانان  جهان میداند ،
آنها نسبت به انقلاب اسلامی ایران شناخت دارند و ضد آمریکائی و ضد کمونیزم هستند .

آمار مسلمانان جنوب

مسلمین جنوب بین 80 تا 90 درصد مردم تایلند را
در آن بخش تشکیل می دهند ، بر طبق آمار معین در ایالت فتانی 95% ، در ناراتیوا 95%
، سونکای کلوک 80% ، باتونک 50% ، سادوا 40%، سونکلا30%، حجای و باتالونک و ساتون
30% ، ایالتهای ترانک و جالا هر کدام 25% ، مسلمان زندگی می کنند .

ادامه دارد