نگاهي به رويدادها

نگاهی به رویدادها

جنگ

*سکوی پرتاب موشک عراق در غرب اروند
رود منهدم شد

17/11/64

*بصره در نخستین مرحله عملیات والفجر
8 در معرض آسیب جدی قرار گرفت.

21/11/64

*بدنبال آزاد سازي شهر فاو که بدست
پرتوان رزمندگان اسلام در عمليات و الفجر 8 و با رمز يا فاطمه الزهر انجام
کرديد،ارتباط دريايي رژيم عراق با جهان خارج قطع شد. 23/11/64

*تنها راه ارتباطی عراق با خلیج فارس
به کنترل ایران درآمد

24/11/64

*در عمليان (و الفجر- 8 ) 750
کيلومتر مربع اراضي عراقف آزاد و 22 فروند هليکوپتر سرنگون و  10 هزار نفرکشته و مجروح و 2 هزار نفر اسير
گرديدندو ضمنا 3 دستگاه رادار موشکي و 50 قيضه توپ پافندي الکتريکي به غنيمت  سپاهيان اسلام در آمد.

26/11/64

*هلیکوپتر هوانیزو ایران یک جنگنده
عراقی را سرنگون کرد.

27/11/64

*16 دستگاه تانک پیشرفته تی 72 وتی
62عراق سالم به غنیمت سپاهیان اسلام در آمد

*وسعت اراضی آزاد شده جنوب عراق از
مرز 800 کیلومتر مربع گذشت.

*اراضي شمالي جاده فاو –  القصر به تصرف رزمندگان اسلام در آمد.

*دستگاه های استراق سمع و سیستم را دار هدایت کننده تهاجمان عراق در خلیج فارس
سالم به غنیمت رزمندگان اسلام درآمد

28/11/64

*ستاد عملیاتی سپاه هفتم عراق به
تصرف کامل سپاهیان اسلام در آمد.

30/11/64

*رژیم عراق در یکي از وحشیانه ترین
جنایات خود با حمله یک هواپیمای مسافربری ایران 39 نفر را به شهادت رساند.

3/12/64

*چهار ضد حمله دشمن بانابودي يکهزار
تن ديکر از صداميان دفع شد.

4/12/64

*پاتک سه تيپ پياده ومکانيزه دشمن در
جبهه فاو بشدت سرکوب شد. دراين عمليات 500 تن از قوواي کفر کشته و يا زخمي شدند.

5/12/64

*شماره هواپیماهای سرنگون شده دشمن
در منطقه عملیاتی و الفجر 8 به 60 فروند رسید.

*یک فروند هلیکوپتر سوپرفرلئون عراق
در منطقه عملیاتی خارک سرنگون شد.

6/12/64

*با دومین حمله رزمندگان اسلام 40
شهرک و روستای منطقه عملیات به تصرف نیروهای اسلام در آمد

*با آزاد سازی 200 کیلومتری مربع از
شمال شرق سلیمانیه به ایران بر بخش وسیعی از استان سلمانیه تسلط یافت.

7/12/64

*با اجراي مرحله سوم عمليات و الفجر – 9تامنون 66 شهرک و
روستاي سليمانيه آزاد شد

8/12/64

جهان اسلام

*در حمله از سوی انقلابیون مسلمانان
عراقی رئیس حزب بعث شاخه السماوه و وزیر سابق جوانان عراق و هم چنین رئیس پلیس این
استان به هلاکت رسیدند.

 

*بيش ا زده هزار تن مسلمان در اعتراض
به تبديل  يک مسجد به معبد با هند ها و
پليس هند به زدو خورد پرداهتند. *امام جماعت مسجدي

*امام جماعت مسجد سيدني در استراليا
بخاطر اعتراض به امپرياليسم و صهيونيسم ا زاين کشور اخراج- شد.

* عمليات انقلابيون مسلمان عليه
صهيونيستها  د رجنوب لبنان، دهها کشته و
زهمي بجا گذاشت. 27/11/64

*تظاهرات دانشجويان مسلمان د
ربيگلادش 21 کشته و مجروح بجاي گذاشت.

28/11/64

*يکصدو چهل تن از سربازان دولتي و
اشغلگر روسي،باحمله انقلابيونمسلمان افغان يکشته و زخمي شدند.

*يک جوتن مسلمان ترک د رحاليکه شعا
رحک.مت اسلامي سر داده بود پرچم ترکيه را در استانبول پايين کشيد.29/11/64

*انقلابيون مسلمان افغاني 2 هواپيماي
قواي اشغالگذ ر شوروي را در ايالت پکتيا ي افغانستان سرنگون کردند.

1/12/64

*توسط انقلابيون مسلمان عراقي رئيس
سازمان امنيت شهر ناصريه به هلاکت رسيد.

3/12/64

*دو هلي گگوپتر ازتش اسرائيل توسط
انقلابيون مسلمان در جنوب لبنان سرنگون شد.

4/12/64

*در پي تظاهرات زنان مسلمان هند د
ردهلي نو ، پليس هند 171 زن مسلمان رادستگير کرد.

* موج گسترده و عظيم تظاهرات
مسلمانان ،قاهره و 5 شهر ديگر مصر را فرا گرفت.

*در تظاهرات انقنلابيون مصري، هتلهاي
لوکس قاهره که محل انعقاد قرارداد کمپ ديويد بود ونيز باشگاهها و کلوپهاي عياشي
شبانه به آتش کشيده شد.

8/12/64

اخبار داخلي

·       
در نخستين روز دهه فجر 56 روستا در استان باختران ا زنيروي برق برخوردار شدند.

·       
براي نخستين بار در ايران کنکور دوره دکتراي رشته علوم و تکنولوژي هسته اي
برگزاز شد

·       
قائم مقام و زير امور خارجه شوروي د رراس يک هيات سياسي وارد تهران شد

·       
تعداد نيروهاي تازه نفس بسيجي براي شرکت د رمانور طرح فجر به 280 لشکر رسيد.

·       
25585واحد
آم.زشي ، ظرف شش سال بعد ا زاتقلاب ، در سراسر کشور احدث شد ه است .

·       
سرد خانه 20 هزار تني مجتمع شهيد امين زاده افتتاح شد.21/11/64

·       
بيش از هزاز کاميون هداياي مردم استان گيلان راهي بناطق جنگي شده.

·       
22 ميليون متر
مربه زمين براي ساخت مسکن بين 70 هزار خانواد در220 شهر کشور  د ردهه فجر واگذار شد.

·       
دو قاري ايراني د رمسابقات بين المللي عربستان او لو دوم شدند.28/11/64

·       
کشاورزان فارس بافروش 330 هزارتن گندم به دولت،مقام اول را در کشور بدست
آوردند.

·       
40 نفر  از مجروحين سلاحهاي شيميايي براي ادامه معالجه
عازم چند کشور اروپايي شدند.

·       
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 1097روستاي مازندران برق رساني شده است. 1/1264

·       
يک لشکر از طدانشجويان دانوطلب دانشگاههاي تهران عازم جبهه هاي نبرد شدند.

·       
حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني :امروز همه فهميده اند که مامحکمترين سد دفاعي
راکه صدام دعا مي رد باهمه امکانات و 85 هزار نيروي انساني  ساخته ،شکسته ايم.5/12/64

·       
رئيس جمهور:توطئه کاهش قيمت نفت،يک جنگ است و ما ضربه را باضربه پاسخ مي
دهيم.6/12/64

اخبار جهان

*دبير اول سفارت و رئيس هواپيمائي شوروي به جرم جاسوسي از ايتاليا اخراج
شدند.17/11/64

*ديکتاتور «دواليه» در هائيتي سقوط کرد.

*آمريکا قطعنامه شوراي اغمنيت ،مبني بر محکوميت راهزني هوايي اسرائيل رامحکوم
کرد.

*65نفر درجريان انخابات رياست جمهوري فيليپين کشته شدند.19/11/64

*آمريکا ازايران خواستراه حل مسالمت آميزي را براي پايان دادن به جنگ  بپذريرد.

*دولت سوسياليست فرانسه 17 ايراني حزب اللهي را بجرم فعاليتهاي اسلامي در اين
کشور دستگير کرد.24/11/64

* درپي بي سابقه ترين تظاهرات ضد مارکوس ، دوميليون فيليپيني خواستار برکناري
مارکوس شدند.

*هواپيماهاي جنگندهن فرانسوي يک فرودگاه تحت کنترل شورشيان چاد را بمباران
کردند.

*وزير امور خارجه عراق به مسکو رفت تا پس از مذاکره با وزير امور خارجه شوروي
رهسپار نيويورک شود.28/11/64

*وزراي خارجه عربستان و کويت وارد بغداد شدند.29/11/64

*مسئولان بيمارستانهاي سوئد از پذيرش خبرنگاران براي مصاحبه با مجروحان
بمباران شيميايي جلوگيري ميکنند.1/12/64

*وزير خارجه پاکستان استفاده از سلاح شيميايي و حمله به هواپيماي مسافربري
توسط  رژيم عراق رامحکوم کرد.

*6 سفارتخانه خارجي و چندين ساختمان دولتي د رپو با بمب منفجر شد.

*سفير صدام در پاريس پيرامون علت شکست بعثيها درفاو: ارتش عراق با چندين هزار
انسان ازجان گذشته ايراني مواجه است. حمله ايرانيها تجهيزات کامل نظامي و در شب
انجام شده و در زمان حمله طوفان شن همه جا رافرا گرفته بود.

*راديو دولتي انگليس :اعضاي شوراي امنيت اعتراف کردند در جنگ تحميلي  تاکنون ازعراق حمايت کرده اند.

*آمريکا دو هزارتن از نيروهاي واکنش سريع خود را عازم فيليپين کرد.

*يک شبکه قاچاق کودکان متعلق به رژيم اسرائيل دربرزيل کشف شد.5/12/64

*قطعنامه شوراي امنيت دررابطه با جنگ ايران و عراق ،بدون محکوميت متجاوز صادر
شد.6/12/64

*بيوه اکينو  در حضور يک قاضي بعنوان
رئيس ج-مهور جديد فيليپين سوگنئ يادکردو مارکوس به گوام گريخت.

*صدها پليس امنيتي مصر در جنوب قاهره عليه حسني مبارک و دولت مصر دست به شورش
زدند.

*فرودگاه بين المللي قاهر بسته شدو تانکهاي ارتش مقصر درخيابان ها بروي تظاهر
کنندگان آتش گشودند.7/12/64

ضد انقلاب

*يکي از مزدوران استکبار جهاني،قصد ربودن يک فروند هواپيماي جمهوري
اسلامي  ايران از فرودگاه اصفهان را داشت
که با هوشياري پرسنل شهرباني و سپاه پاسداران، اين توطئه خنثي و هواپيماربا بهلاکت
رسيد.19/11/64

*7 عدد بمب فانوسي در خيابان شهيد مصطفيخميني توسط مامورين کلانتري 13 تهران
کشف و خنثي شد.21/11/64

*همزمان با پيروزهاي درخشان و غرور آفرين سپاهيان لشگر توحيد،انفجار بمب توسط عوامل
استکبار جهاني در ترمينال شرکت واحد يک شهيد و چند مجروح بر جاي گذاشت.29/11/64

*11مامور ژاندارمري چابهار دردرگيري باقاچاقچيان و اشرار مسلح به شهادت
رسيدند.

*در يک درگيري مسلحانه126کيلو ترياک ازقاچاقچيان مسلح  در منطقه سرخس بدست آمد.3/12/64

*با هوشياري ارزيابان گمرک مرزبازرگان از خروج 196کيلو طلا ا زکشور ،جلوگيري
شد.6/12/64

*باتلاش مامورين ژاندارمري و پاسداران کميته انقلاب اسلامي 4 سودا گر مرگ
با136 کيلوگرم ترياک درنوار مرزي سيستان و بلوچستان بدام افتادند.7/12/64