رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمود ها

امام خمینی

*ملت ما حکومت عدل اسلامی را به جای
حکومت طاغوت ستم شاهی جایگزین و اسلام عزیز را بر ملت های تحت ستم در شرق و غرب
عرضه نموده است.

*مدت ایران توطئه های بی امان علیه
انقلاب اسلامی را به برکت خون شهدا و جانبازان خنثی کرد.

*بحمدالله تحلیل های علیل شرق و غرب
بی خبر از اسلام و قدرت ملت های اسلامی غلط از کار در امد و جمهوری اسلامی با قدرت
عظیم خود که از موهبت الهی نشات می گیرد به راه خود که همان راه مستقیم اسلام است
به پیش می رود. 19/11/64

*حفظ نظام جمهوری اسلامی بر همه
مسلمانان واجب عینی است حتی از نماز واجب تر است.

*خدا را شکر می کنم که خدمتگزار ملتی
هستم که چنین تحولی پیدا کرده و این تحول از خدا است.

*آن چیزی که در ایران حاصل شد و باید
آن را جزء معجزات حساب کنیم همان انقلاب درونی این ملت بود.23/11/64

آیت الله العظمی منتظری

*ما اگر بخواهیم در اینده از نظر
علمی مستقل و خود کفا باشیم راهی جز تقویت بنیه علمی دانشگاه ها نیست.

*بحث های معارف دینی و اخلاقی باید
کاملا با مطالعه و حساب شده و مستند به قرآن و حدیث و کلمات بزرگان دین باشد.

*انشاء الله با جرقه و انقلابی که از
قم اغاز شده است یک راهپیمایی 100 میلیونی بر علیه اسرائیل راه می افتد و مسجد
الاقصی و قدس را نجات  می دهد .

*اگر سران سرسپرده کشور اسلامی دست
از جنایت و سر کوبی برندارند چون صدام و حسین اردنی به سقوط کشیده می شوند

*ما بیک  وجب از خاک عراق نه احتیاج داریم و نه طمعی
داریم ولی برای رفع فتنه راهی جز پیشروی در جنگ نداریم.

*همین جوانان فداکار و از خود گذشته
مسلمانان بودند که افسانه آمریکا و اسرائيل و دیگر قدرت های اشغالگر در لبنان را
شکست دادند و آن ها را به فرار مجبور کردند.

*این که یک فرد را به خاطر داشتن
نقطه ضعفی در گذشته و یا حال بکوبیم و او را از صحنه خارج و طرد نماییم کار غلطی
است.

امام خمینی

* به آقایانی که از خارج می آیند عرض
می کنم نیایید ببینید و بروید ساکت بنشینید بروید وضع ایران را به ملت هایتان
بگویید به این رسانه های گروهی اعتراض کنید آن ها می خواهند اسلام را کنار بگذارند
آن ها به ما کاری ندارند به اسلام کار دارند.

23/11/64