پاسخ به نامه ها

پاسخ به نامه ها

* باختران- برادر، ع- 444

1- ما از رمل و رمّالی هیچ چیز نمی دانیم، بهر حال اگر واقعیتی داشته باشد
ربطی به اسلام ندارد و در این زمان کسی را که ادعای اطلاع کامل از چنین علوم غریبه
ای داشته باشد سراغ نداریم!

2- در مورد مطالی که مربوط به مجلس و دولت است اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید
با مسئولین در میان بگذارید.

3- آری ! قرعه کشی در اسلام اصلی دارد. در بعضی از موارد که تشخیص موضوع مشکل
می‏شود طبق روایات به قرعه متوسل می شوند و در روایات آمده است: «کل مجهول ففیه
القرعه» بنابراین توزیع خودرو و مانند آن که نسبت به متقاضیان، کمتر از مقدار نیاز
است، مناسب است از راه قرعه کشی انجام بگیرد.

4- این همه مطالب در رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات از قرآن و نهج
البلاغه منتشر می شود، این چه تهمتی است که می گوئید سخن از نهج البلاغه کمتر از
کتاب طهارت است؟! در این مجله در هر شماره آیت الله العظمی منتظری بحثی از نهج
البلاغه دارند و در رادیو و تلویزیون نیز از ایشان و از سایرین بحثهائی از نهج
البلاغه پخش می‏شود.

5- ما آن جمعیت را منحرف می دانیم و بارها در همین بخش و بخشهای دیگر بدون ذکر
نام، عقاید ارتجاعی آنها را مورد حمله قرار داده ایم ولی صلاح نمی دانیم که از
آنها به صراحت نام برده شود، بامید اینکه هدایت شوند و دست از عصبیّت بیجا
بردارند.

* اصفهان- الف- صاد- دال

1- آیات قران بترتیب موجود نازل نشده، بلکه هر کدام در مناسبت مخصوص خود نازل
شده است. و همچنین ترتیب سوره‏ها به این صورت نبوده است، اسم سوره ها نیز به تناسب
بعضی از کلمات سوره انتخاب شده برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه ها، به کتاب
«قرآن در اسلام» تألیف مرحوم علامه طباطبائی مراجعه کنید.