رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمود ها

امام خمینی:

*مسئولین و فرماندهان ارتش و سپاه و بسیج به نبرد بی امان تا سقوط صدامیان
ادامه دهند و امان را از آنان سلب نمایند.

*جبهه ها را گرم نگه دارید. امروز دفاع از اسلام و ایران از اهم واجبات است.

*امروز پر کردن جبهه های نبرد از نیروهای آموزش دیده و آمادگی برای دفاع از
اسلام و ایران برای همه قشرها از وجبات الهی است.

16/1/65

*برای چندمین بار به مسئولین سفارش می کنم که اولویت را به فرزندان شهدا بدهند
و از بهانه جویی و کاغذ بازی در کارهای آنان خود داری کنند.

*خود را از مردم پابرهنه و مستضعف و بی پناهی که تمامی عزت ما رهین منت و خدمت
آنان است و شهیدان و جانبازان و اسراء و مفقودین نیز از همین قشرند دور نسازید.

*با نصیحتی مشفقانه و پدرانه از شما فرزندان خوب و با وفای خودم می خواهم که
بار امانت پدرانتان را که میراث عزت و راه و رسم زندگی آنان بوده است بخوبی بر دوش
کشید.

9/2/65

آیت الله العظمی منتظری:

*اگر استاد متعهد نباشد هر چند کتابها و جوّ کلاسها اسلامی باشد بالاخره به
شکل مرموزی می تواند دانشجویان را نسبت به اسلام و انقلاب بد بین کند.

24/12/64

*سران کشورهای خلیج فارس که این روزها بوش با آنان ملاقات کرد تمام امکانات
خود را در اختیار آمریکا قرار داده اند.

28/1/65

*باید با جدیت به سمت جدا شدن از وابستگی به نفت پیش برویم و صنایع داخلی و
کشاورزی را تقویت کنیم.

*اگر در بعضی ارگانها، کارهای خلاف شرع و یا تند روی می شود با همکاری قوه
قضائیه، جلوی آنرا بگیرند و نگذارند مردم ناراضی و به ارگانها و کل انقلاب بد بین
شوند.

*از تمرکز کارها در مرکز باید بتدریج کاسته شود و به استانداران اختیارات
بیشتری داده شود.

*از کارهای قشری و تشکیل سمینارهای بی محتوا و تکراری و سر گردانی مردم به
بهانۀ داشتن جلسه و کمیسیون خود داری شود.

2/2/65

آیت الله العظمی منتظری:

*آقایان در هر منطقه ای هستند سعی کنند که به ارگانها و ادارات ، بخصوص
ارگانهایی که مردم بیشتر با آن سر و کار دارند محرمانه بازرسین متعهد و صادق
بفرستند و از برخورد آنها با مردم مطلع شوند و اگر تخلف و چیزی که موجب نارضایتی
مردم باشد با قاطعیّت عمل کنند

2/2/65