پاسخ به نامه ها

پاسخ به نامه ها

* برادر، یدالله محمدی

چه کسی است اکنون نداند که عراق به ایران تجاوز کرده و ایران پاسخ تجاوز را می‌گوید.
بلندگوهای استعمار نیز کم و بیش به این حقیقت اقرار کرده اند. بدون شک پاسخ به
تجاوز تا سرکوبی متجاوز باید ادامه داشته باشد و این عذر در هیچ منطق انسانی
پذیرفته نیست که متجاوز بگوید من اکنون در خانه خودم هستم. باید از او در هر کجا
باشد قصاص گرفت خداوند می‌فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» ای
خردمندان! در قصاص برای شما حیات و زندگی است. حیات این جامعه و موجودیت آن بستگی
به این جنگ و پیروزی دارد. تاریخ نشان داده است که ملتهای مقاوم می‌مانند و ملتهای
ضعیف که تسلیم دشمن شده اند محو و نابود شده و در ملتهای قویتر ذوب گشته اند.

* تنکابن- خواهر، ف، ح، ام.

1-    تارک الصلاة اگر منکر وجوب نماز نباشد نجس نیست ولی مسلمانی
او در آخرت سودی برایش ندارد و تارک الصلوة در آنجا کافر شمرده می‌شود.

2-    شما حجاب کامل را در هر جا که نامحرمی هست رعایت کنید. پدر
و مادر حق ندارند در مقابل حکم خدا مخالفت کنند اطاعت آنها در این گونه موارد نه
تنها واجب نیست بلکه حرام است.

* اصفهان-
برادر، محمدعلی نیک فخر.

خواندن سوره جمعه در نماز جمعه واجب نیست بلکه مستحب است و خواندن هر سورۀ
دیگر کفایت می‌کند.

* اقلید فارس- برادر، ر- س.

خیر آن مسأله که در شماره 46 آمده است اختصاص به همسر شهید ندارد و هر زن بر
پدر شوهر خود محرم است و محرمیّت او باطلاق یا وفات شوهر از بین نمی‌رود، هر چند
پس از او با دیگری ازدواج کند، باز هم با پدر شوهر سابقش محرم است.

* لار- برادر م. ع:

همسر خود را طلاق ندهید و بر او واجب نیست به خانۀ پدر شما بیاید  اگر حقوق شما را رعایت کند کافی است. سعی کنید
میان آنان اصلاح شود.

* جبهه جنوب- برادر، ح- ش- ا- ح.

1-    تصرف در اموال مردم، بدون رضایت آنها جایز نیست چه در مناطق
جنگی، چه در جای دیگر، مگر اینکه از آن اعراض کرده باشند که بدانید دیگر آن را نمی‌خواهند.

2-    اگر بافرد مناسب و متدینی ازدواج کنید نه تنها شما را از
خدمت به پدر و مادر پیرتان باز نمی‌دارد بلکه کمک خواهد کرد.

* مشهد- برادر،
حسن اجاره دار

1-    مراعات آداب مستحبه نماز در تحصیل حضور قلب مؤثر است.

2-    آن قطره آب که مشاهده می‌نمائید غسل ندارد.

3-    اگر طبق مقررات دولت فروش ماشین مجاز است می‌توانید آن را
بهر قیمتی که خواستید بفروشید و سود آن حلال است.

4-    اگر عین پول را برای ازدواج یا خریدن خانه یا لوازم زندگی
نگه بدارید و سال درآمد شما برسد خمس بر آن واجب می‌شود ولی در صورت نیاز و عدم
تمکن از خریدن لوازم زندگی و خانه با فرض پرداخت خمس می‌توانید از هم اکنون با
درآمد خود در عرض سال لوازم زندگی آینده و مصالح خانه را بدون احتساب خمس بخرید.

* جبهه مهران-
برادر، یعقوب احمدی

1-    ازدواج به تحصیل لطمه ای نمی‌زند، بلکه ترک ازدواج به دنیا
و دین شما لطمه می‌زند.

2-    ازدواج دختر باکره باید با رضایت پدرش باشد.

* فارس- م-
محمودی

هیچ ضرورتی ندارد که تا آخر عمر با پدر و مادر زندگی کنید و در مورد ازدواج
اگر برای خود ضروری می‌دانید اقدام نمائید.

* اصفهان- برادر، رسول- م- خ.

پسر و دختری که از یک مادر و دو پدرند برادر و خواهرند و نمی‌توانند با یکدیگر
ازدواج کنند.

* قائمشهر- خواهر، ا- ف.

آدرسی بدهید که بدون خطر به دست شما برسد و سؤال آخر را توضیح دهید که نگرانی
شما چه دلیلی دارد.

* تهران- برادر، ص- م- ز.

1-    پدر در حال حیات در مال خود هر تصرفی می‌تواند بکند و اگر
به یکی از فرزندان چیزی یا همه اموال را بخشید دیگران حق اعتراض ندارند.

2-    البته بهانه ای که مادر دختر آورده که سن شما زیاد است عرفا
مورد قبول است امّا شرعاً اثری ندارد ولی ازدواج که با اکراه نمی‌شود گر چه رضایت
مادر شرط نیست.

* دزفول- برادر،
ح- م- ق.

در دوستی و علا قه به دیگران افراط نکنید و همچنین در دشمنی شخصی نیز افراط
نداشته باشید، امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «احبب حبیبک هونا ماعسی ان یکون بغیضک
یوما ما وابغض بغیضک هونا ماعسی ان یکون حبیبک یوماما» در دوستی با دوستت میانه رو
و معتدل باش، مبادا روزی با تو دشمن شود (و اسرار تو را فاش کند یا به رخت بکشد) و
در دشمنی با دشمنت نیز میانه رو و معتدل باش مبادا روزی دوستت بشود (و از او به
دلیل دشمنیهایت خجالت بکشی) خلاصه در هر جهت باید جانب اعتدال و میانه روی را نگه
داشت، افراط و تندروی پی آمدهای بدی دارد.

* اهواز- برادر، اصغر- ب- الف.

شما اقدام کنید و با ملاطفت سعی در قانع نمودن پدرش داشته باشید ولی در صورت
اصرار او بهتر است از این مورد صرف نظر نمائید.

* بروجن- برادر غلامرضا حیدری.

واقعیت و حقیقت و وجود یکی است. آن چه وجود دارد واقعیت دارد. و چنین نیست که
هر حقیقتی را باید با چشم دید. شما فکر یک انسان را نمی‌توانید با چشم و یا هر
وسیله ای دیگر ببینید در حالی که قطعاً فکر او وجود دارد و آثار زیادی از آن
مشاهده می‌شود. حقایق جهان طبیعت که دیده نمی‌شوند بسیار است. نیروی الکتریسیته را
نمی‌توان دید ولی قابل انکار نیست. تازه جهان طبیعت ذره ای بی‌مقدار از همه حقیقت
و واقعیت است. طبیعت محدود است و واقعیت نامحدود. برای اطلاع کافی بر آراء مختلف
در این زمینه کتاب «روش رئالیسم» جلد او را مطالعه کنید.

* قم- خواهر، ز- م- ح.

در کنار مادر بمانید. و از آن غیبت توبه کنید کافی است. سؤال سوم را مکرر در
مجله پاسخ گفته ایم.

* اصفهان- برادر، ح- ع- ی.

1-    بفتوای حضرت امام تسبیحات اربعه در نماز یک بار واجب و دو
بار دیگر مستحب است.

2-    برای یاد گرفتن مکالمه عربی می‌توانید در کلاسهای مخصوص
مکالمه حاضر شوید.

3-    آنچه از اموال پدر را مصرف می‌کنید اگر نمی‌دانید خمس به
عین آن متعلق شده اشکال ندارد و اگر می‌دانید خمس به آن متعلق شده نمی‌توانید مصرف
کنید.

* طبس- برادر،
رضا جوشنی.

سیزدهم ماه صفر مانند هر ماه دیگر است و نحوست سیزده یک خرافه است.

* کنگاور- برادر، ت- و- ب- هـ.

* قم- برادر، م. ی.

* لار- برادر. آر. آر. 555. 

توبه کنید و گذشته را با اعمال صالحه جبران نمائید امید است خداوند شما را
مورد لطف و مرحمت خویش قرار دهد. بیش از توبه چیزی بر شما نیست ولی این را بدانید
که توبه واقعی خود یک کار سنگین است.

* بوشهر- برادر، ی- ن- 25.

1-    اگر کاملاً نمایان است چیزی بر شما نیست.

2-    با مادرتان خوش رفتاری کنید و با احترام و تواضع سخن بگوئید
وگرنه در دنیا و آخرت نتائج سوئی خواهد داشت.

* اصفهان. برادر
اصغر اکبری.

درخواست خود را از سپاه پاسداران بخواهید.

* تبریز- برادر، ع. ح. ب.

با وجود آن امکانات تیمم جایز نیست. و آبی که مورد استفاده شما است اشکالی
ندارد. و اگر آب ضرر داشت هر چند به دلیل سرما و نبودن وسائل تیمم کنید. در مورد
آخرین سؤال غسل بر زن واجب نیست.

* یزد- برادر، ع- ی.

1-    قبل از خواندن عقد شرعی نامزد با سایر زنهای نامحرم فرقی
ندارد.

2-    آب مطلقی که بوی آن تغییر کرده اگر به سبب برخورد با نجاست
نباشد پاک است و استفاده از آن برای تطهیر و غسل و وضو اشکال ندارد.

* اهواز- برادر-
م، ن، خ.

جایز نیست به زنی که شوهر دارد اظهار علاقه کنید و همچنین برای او جایز نیست
که به شما اظهار علاقه کند این گناهی بزرگ و خیانت است. از خدا بترسید و از این
مورد بطور کلی صرف نظر کنید.

* لاهیجان- خواهر، م. ص.

وضع شما را کاملاً درک می‌کنیم. آن چه شما احساس می‌کنید یک امر طبیعی است ولی
شما بی‌جهت اصرار دارید که با طبیعت دست و پنجه نرم کنید و این غیر ممکن است.
ازدواج تنها راه حل صحیح و طبیعی این مشکل است.

* برادر رستم زابلی نژاد زاده.

ما پزشک نداریم ولی ظاهراً بیماری شما قابل علاج است به پزشک متخصص بیماریهای
مقاربتی مراجعه کنید. 

* چاه بهار- برادر، ر. ی.

آن برادران اشتباه بزرگی مرتکب شده اند در اسلام حتی به کافر مشرکی که با ما
می‌جنگد اگر اسیر شود غذا می‌دهند. تا چه رسد به غیر مسلمانی که در ذمّه اسلام
باشد. او از همه حقوق اجتماعی یک شهروند برخوردار است.

* مشهد- برادر، ح. ب.

آری! انسان می‌تواند با خواهر همسر پدرش اگر خاله او نباشد ازدواج کند.

* تهران- برادر، ی. خ. س.

آن چه شنیده و خوانده اید در رابطه با آن مطلب صحیح نیست شما سالمید و هیچ جای
نگرانی نیست.

* هریس- برادر، م. م.

نذر زن بدون اذن شوهر حتی در مال خودش منعقد نیست و لازم نیست به آن عمل شود
تا چه رسد به نذر او در مال شوهر.

* برادر، ن.

1-    هر گناهی کرده باشید اگر توبه جدی کنید امید بخشش هست.

2-    ازدواج کنید و اگر مایل بودید از پدر و مادر جدا شوید هیچ
اشکالی ندارد ولی از رسیدگی به امور آنها لحظه ای غفلت نکنید.

* گرگان- الف.
ع. * سبزوار- احمد. 1.

به نظر ما بهتر است به نصیحت پدر و مادر گوش فرا دهید و برای ازدواج در همان
موردی که خود نیز مناسب می‌دانید هر چه زودتر اقدام نمائید.

* رفسنجان- برادر، م. ک.

به نظر ما همسری به خوبی همسر شما بسیار نادر و مردی به بی‌وجدانی و ناسپاسی
شما نیز بسیار کم است حتماً بدانید اگر چنین زن مؤمن و باوفائی را آزرده کنید
خوشبختی نخواهید دید.

* بابلسر- برادر، ر. ج. ک. س.

با همان فرد مورد نظر ازدواج کنید و نگران نباشید.

* برادر علی مرادی.

ظاهراً استخاره شما بی‌مورد بوده نگران نباشید.

* باختران- برادر 999. چ‌چ‌چ سوم ریاضی فیزیک.

از اطلاعات شما متشکریم. ما نامه شما را به مسئولین مربوطه ارجاع خواهیم کرد.

* برادر علی رضا. ک.

وسواس یک بیماری روانی است و باید برای معالجه آن به پزشک روان شناس مراجعه
نمائید.

* ارومیه- برادر میرتقی. م.

نوشته اید همسرم از هر جهت خوب است ولی در راهپیمائیها و امثال آن شرکت نمی‌کند
آیا می‌توانم او را در این مسائل در فشار قرار دهم و اجبار کنم. پاسخ این است که:
خیر! نمی‌توانید او را اجبار کنید و او مانند هر کس دیگر در مسائل سیاسی آزاد است.

* اصفهان- برادر علی حکیمیان.

1-    حضرت امام دام ظله در تحریر الوسیله ج 2 ص 630 می‌فرمایند
«احوط آن است که آن چه را نگاه کردن به آن جایز نیست مانند بدن زن نامحرم و موی او
و… در تلویزیون و مانند آن نیز نگاه نکنند» و این احتیاط واجب است. بنابراین
نباید به فیلمهائی که زن نامحرم بدون حجاب در آن نقش بازی می‌کند نگاه کرد. ولی از
آنجائی که نگاه کردن به زنان کفار بدون شهوت و خوف ابتلا به گناه جایز است البته
با ملاحظه این احتیاط که خصوص مواضعی را نگاه کند که معمولاً آنها نمی‌پوشانند
(تحریرالوسیله    ج 2 ص 244) بنابراین
فیلمهائی که بازیگران آن مسلمان نیستند اگر وضع زنها شهوت انگیز نباشد و از روی
شهوت نگاه نکند اشکالی از نظر نگاه به نامحرم ندارد.

2-    سرود و آهنگی را که می‌دانید مانند ترانه های سابق است یعنی
مناسب مجالس لهو و عیاشی است نباید گوش کنید و اگر نمی‌دانید اشکال ندارد.

3-    نقاشی جانداران مکروه است و حرام نیست گرچه احتیاط مستحب
ترک آن است ولی مجسمه سازی از جانداران جایز نیست. (تحریرالوسیله ج 1 ص 496).

4-    سرگرمیهائی که بدون برد و باخت بازی می‌شود اگر از آلات
قمار نباشد یعنی در اصل برای قماربازی و برد و باخت وضع نشده اشکال ندارد ولی اگر
برای برد و باخت وضع شده مانند شطرنج هرچند اکنون بدون برد و باخت بازی کنند جایز
نیست. (پاسدار اسلام شماره 5 بخش استفتاءات).

* اندیمشک-
برادر داریوش- 930:

در رابطه با همه آن مسائل توبۀ جدی و واقعی کافی است. خود را به دادگاه معرفی
نکنید ازدواج شما با دختر مورد سؤال جایز نیست.

* مراغه- خواهر 1. هـ:

به دادگاه مدنی شکایت کنید.

* کاشان- برادر س. ح. 37:

با اینکه در رساله صریحاً آمده است که آن ازدواج حرام و باطل است چگونه بر سر
دو راهی مانده اید؟! باید فوراً و به هر وسیله است از او جدا شوید.

* قم- خواهر فاطمه:

توبه کنید و به لطف خدا امیدوار باشید. از آن افکار شیطانی جداً بپرهیزید. هر
چه زودتر ازدواج کنید. پاسخ مفصل نامۀ شما نیاز به آدرس دارد.        

* سوادکوه- خواهر ص. ا:

نه نامه بدهید و نه صحبت کنید بلکه از پدر و مادر خود بخواهید پاسخ او را
آنگونه که شما فکر می‌کنید بگویند.

* قزوین- برادر، ت. ج. ی:

با برادر محسن رفیق دوست وزیر محترم سپاه تماس بگیرید.

* باختران- خواهر، س. ی. ل. ج. ف. ی:

نامه شما سخت ما را متأثر ساخت. رفتار شما کاملاً صحیح و اسلامی است. ولی اگر
همسرتان با ما مکاتبه کند برای ایشان صحبتهائی داریم.

* سنندج- برادر، هادی 110:

تمام مواردی که ذکر کرده اید جایز است.

* برادر ج. ن. ک:

اگر ممکن است از او رضایت بخواهید هر چند غیر مستقیم، و اگر ممکن نیست،
استغفار کنید.

* باختران- برادر ع. ج:

شما هم مانند دیگران از خانواده و فامیل و دوستان نزدیک برای تشخیص مورد و
خواستگاری کمک بخواهید.

* جبهۀ سوسنگرد- برادر، ص. م. د:

همسر آن شخص بر او حرام نیست.

* اصفهان- برادر، ع. ل:

ظاهراً شما اشتباه می‌کنید و آن مرض را ندارید در عین حال هر چه زودتر به پزشک
مراجعه نمائیدو این یک تکلیف شرعی است و تأخیر جایز نیست.

* مشهد- برادر، ح. ر. ب:

به پزشک روانشناس مراجعه کنید.

* فومن- برادر احمدرضا. ن. ج. ی:

آن تبلیغات بی‌اساس است نگران نباشید.

* زنجان- برادر، ی. ی. ی 43:

به پزشک بیماریهای مقاربتی مراجعه کنید.

* شهر خ- خواهر، م. ی:

به هیچ وجه تسلیم ازدواج تحمیلی نشوید و اگر اصرار شد به دادگاه شکایت کنید.
اگر آدرس بدهید توضیح بیشتری داده خواهد شد.

* آغاجاری- برادر، ح. س:

اگر او با رضایت خاطر ایشان را طلاق بدهد می‌توانید پس از عده با او ازدواج
کنید.

* مشهد- برادر، ع. ر. ج. م:

خود را به دادگاه معرفی نکنید ولی با او به هیچ وجه نمی‌توانید ازدواج کنید و
هیچ راه حلی ندارد.

* مهران- برادر، ک. م. آ:

چنین عهدی نکنید که خلاف شرع است. با دیگری ازدواج کنید ناراحتی شما برطرف
خواهد شد.

* عین خوش- برادر، الف. ق. ع. م:

بدون شک گفته دکتر صحیح است چنین چیزی اتفاق نیافتاده نگران نباشید و آن
بیچاره را متهم نکنید. برادرتان حق دخالت ندارد.

* ورامین- برادر محمد. ح. م. ر:

نه برادر! دست به آن کار نزنید که گناه است و همۀ اعمال صالح خود را باطل می‌کنید.
باز هم صبر داشته باشید و از مسئولین انتظامی و قضائی کمک بخواهید.

* الیگودرز- برادر ع. غ. ف. * تهران- برادر اکبر تمجیدی * بابلسر- برادر غ. ن.
شاهین راد * تنکابن- برادر سیروس رضایی * گرمسار- برادر- ک. ش:

سؤالات خود را از دفتر استفتاء امام بپرسید.

* برادران و خواهران:

* علی آباد- ر. ن. م * قم- هـ. م. ا. ق. * قم- ف. م. ح * اهواز- م. ح. 10 * تهران-
ش. ر. * منطقه جنگی- آ. ح. 43. * منطقه جنگی- ع. ف. هـ. 1902 * اهواز ح. ش- 16 *
اهواز- م. د. ی. س. ا. ح: * تهران- محمد جوادی * تهران- امیر حسین صنیعی میرابی *
مهاباد- ح. ع. م. *کرج- د. 2123 * تهران- رضا. خ. * تهران- ژ. ن. م. * گیلانغرب-
ر. ز. 120 م‌م * الیگودرز- سید هادی * مازندران- د. ی. جلیلی * اهواز- س. م. م. 22
* الیگودرز- ن. آ. ت. * زاهدان- صادق. م. آ. * منطقه جنگی- ا- ا. ع. * اصفهان- خ.
ع. م. * کاشان- ا. د. هـ. ص. * ایلام- ن. ر. 175. * قزوین- مریم. س. ز. * تهران-
احمد 1100 * بوشهر- س 10. ح. * اهواز- علی فیاضی. * ملایر- افراسیاب. * اهواز-
حسین پ. خ. * شهرری- مجید ایروانی فرد * اهواز- ح. ع. هـ. * باختران- حلاجی * هادی
شهر عملدار جلفا- عبدالستار عبدی * مشهد- علی نصر اللهی. * اهواز- قربان ستوده *
تهران- علی علی اکبر زاده. * باختران- سید جعفر نجات خواه. * بندرعباس- محمد حسین
نعیم * تهران- جواد افشنگی * مازندران- ج. ق. ن. * قم- س. ش. * شیراز- ر. د. خ:

لطفاً نام کامل و آدرس دقیق پستی خود را با ذکر مجدد سؤالات بدهید تا پاسخها
به صورت خصوصی ارسال شود.

* برادران و خواهران:

* اندیمشک- علیرضا طالب. * اندیمشک- محمود مهدوی. * قائمشهر- خسرو محمودپور. *
خشت و کمارج فارس- روح انگیز دهقان. * آبدانان- حلیمه زمانی. * خور و بیابانک- علی
اصغر محبّی. * اردهال مشهد- سید رضا سیدی * دامغان- مختار سعیدی * فریدونشهر
اصفهان- محمود لیچنانی * آذربایجان غربی- حمید ابراهیم پور. * الیگودرز- صفر
بنیادی. * برازجان- محمدعلی فرخی. * رشت- رضا مؤدب شعار * شیراز- خلیل کاراندیش. *
بناب- احمد محتوی * بناب- حسین خیاطی. * خنج لارستان- ابوالقاسم محمودی. * اهواز-
باقر لطقی مقدم * اصفهان- مصطفی عموئی. * جاجرم- سید رضا نبوی * مشهد- غ. قاسمی
هروی. * خمین- علی جان قاسمی. * تهران- محمد حسین ابراهیمی * کاشان- جواد خشنودی.
* اهواز- محمد بیلندی * تهران- امین گلستانی. * ملایر- دادسرا و دادگاه انقلاب
اسلامی * شیراز- فاطمه ابراهیمیان:

از نامه ها، مقالات، اشعار، محبّتها، پیشنهادها و انتقادهای ارزندۀ شما تشکر
می‌کنیم و امیدواریم همواره ما را مورد لطف قرا دهید.