رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خمینی:

* تا این حزب عفلقی هست ما برای دفاع از اسلام جنگ خواهیم کرد تا این غده
سرطانی از بین برود والا محال است که ما و عراق و خلیجی ها روی آرامش بخود ببینند.

* کشور ما، جوان های ما، پیرمردهای ما، زنها ، بزرگها و کوچکها همه مهیا هستند
به اینکه جنگ را تا پیروزی ادامه بدهند و ادامه خواهند داد.

* اگر خدای نخواسته اینها (پیروزیها) اسباب غرور یا دلبستگی به دنیا شد یا
اینکه ما هم بخواهیم یک توسعه ای در کشورمان حاصل بشود و حکومتی بر مردم بکنیم، ما
هم با سایر ابرقدرتها فرقی نداریم بلکه ما عقب تر از آنها هستیم!

5/1/65

* اینجانب از ملت عزیز می‌خواهم که جبهه و پشت جبهه را گرم نگه دارند تا با
لطف و عنایت خداوند متعال و دعای خیر ولی امر ارواحنا فداه، شاهد موفقیت بیشتر در
انجام فریضه دفاع الهی باشیم.

* بار دیگر به کشورهای منطقه اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی علی رغم اقتدار
روزافزون خود، هیچگاه درصدد توسعه و کشورگشائی نبوده ایم و همواره در صدد آنیم که
با کشورهای اسلامی منطقه در صلح و آرامش روابط دوستانه داشته باشیم.

16/1/65

آیت الله العظمی منتظری:

* کارهای مردم باید بشکل انقلابی و ضربتی در خود استانها انجام شود.

* حمایت از مستضعفین باید از سمینار و صحبت به عمل برسد. 

* راه رفع استضعاف دادن پول و غذا نیست. باید از همان راهی که مستکبرین وارد
شده اند، داخل شویم.

* زمینه هائی که باعث استضعاف می‌شوند باید شناخته و با آنها مبارزه شود.

4/2/65

* حوزه های علمیه باید در تمام ابعاد و رشته ها رشد کنند تا بتوانند جواب
نیازهای دنیا را بدهند.

14/2/65

* نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در تماسهای خارجی به ضوابط
دینی و ارزشهای اسلامی پایبند باشند، اگر چه خوش آیند دیپلماتها نباشد.

* اگر ملتهای فقیر و مستضعف را بیدار و متوجه شخصیت از دست رفته شان کنیم به
یقین در برابر جنایات ابرقدرتها خواهند ایستاد.

آیت الله العظمی منتظری:

* امروز باید طلاب حوزه ها به آنچه در دنیا می‌گذرد و از سیاستهای شرق و غرب و
نهضتهای اسلامی که با استعمارگران مبارزه می‌کنند اطلاعات کافی داشته باشند.

    14/2/65