امام خمینی ثابت و استوار

امام  خميني ثابت و استوار از آغاز تا
کنون

زنده نگهداشتن عاشورا

مجالس عزاداری باید باشد و اهل منبر باید شهادت امام حسین (ع)را زنده نگهدارند
و ملت باید با همه قدرت این شعار اسلامی را خصوصا ً زنده نگهدارد که با زنده
نگهداشتن آن، اسلام زنده می‌شود. این که در روایت آمده است که پیغمبر فرموده است:
«حسین از من است و من از اویم»، این همه از برکات شهادت آن حضرت است. با اینکه
دشمن می‌خواست آثار را از بین ببرد و درصدد بودند که اصلا ً بنی هاشمی در کار
نباشد (لعبت هاشم بالملک فلا…) از این حرف معلوم می‌شود آنها می‌خواستند اصلا ً
اسلام را از بین ببرند و یک مملکت عربی درست کنند و این کارشان (شهادت امام حسین)
اسباب این شد که عرب و عجم و همۀ مسلمین توجه پیدا کردند که قضیۀ عربیت و عجمیت
نیست بلکه قضیه خدا و اسلام است.

این مجالس و اجتماعات را حفظ کنید. مجالس را با همان شکوهی که پیشتر انجام می‌گرفت
بلکه بیشتر حفظ کنید و اهل منبر ایّدهم الله تعالی کوشش کنند که در این راه مردم
را به مسائل سیاسی اسلامی و مسائل اجتماعی اسلامی سوق بدهند و از روضه دست
برندارید که ما با روضه زنده هستیم…

امروز ما به مجالس تعزیه و روضه بیشتر احتیاج داریم از سابق، این دستجات
سرتاسری کشور امروز یک رنگ سیاسی پیدا کرده است و حق هم همین است. اگر ما سی و پنج
میلیون جمعیت در این دهه محرم که وسیله اش را خدا برای ما فراهم کرده و آنقدر ائمه
اطهار راجع به این امور (عزاداری) سفارش کرده اند و آنطور ثوابها که خداوند متعال
بر آن مترتّب فرموده است، اگر در این دهه محرم اجتماعات داشته باشیم و خطبا هم
بروند مسائل روز را بگویند و تعزیه بگیرند و گریه کنند برای سیدالشهدا، این شعار
الهی حفظ می‌‌شود.

امروز ما انقلاب کردیم و روضه دیگر لازم نیست از غلطهائی است که در دهان ها انداخته
اند. مثل این است که بگوئیم: ما انقلاب کردیم دیگر لازم نیست که نماز بخوانیم.
انقلاب برای این است که شعائر اسلام را زنده کنیم نه انقلاب کردیم که شعائر اسلام
را بمیرانیم!

زنده نگهداشتن عاشورا مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. و عزاداری کردن برای
شهیدی که همه چیزش را در راه اسلام داد، یک مسئله ای است که در پیشبرد انقلاب اثر
بسزا دارد.

می‌گویند: ملت گریه!! ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین
اشکها، سیل جریان می‌دهیم و خرد می‌کنیم سدهائی را که در مقابل اسلام ایستاده
است…

مسئله، مسئله گریه نیست، مسئله، مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی
که داشتند می‌خواستند که ملتها را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند تا آسیب پذیر
نباشند…».                                                14/8/59