پیام مهم امام به مردم و زائران بیت الله الحرام

پیام مهم امام به مردم و زائران بیت الله الحرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. ان الله بریءُ من المشرکین
و رسوله. صدق الله العلی العظیم.

ستایش و نیایش مخصوص ذات مقدسی است که با عنایات خاص خود و فروفرستادن وحی بر
انبیاء عظام از آدم صفی الله تا محمد حبیب الله علیهم صلوات الله و سلم، راه و روش
چگونه زیستن و برای چه آفریده شدن، مقصد آفرینش را بر جامعه بشری آموخت و درود بی‌پایان
بر پیغمبران اولواالعزم چون ابراهیم بت شکن و موسی طاغوت برانداز و عیسی مسیح که
اگر فرصت یافته بود همانند آنان بود و محمد (ص) شکننده تمامی بتها و برائت جوینده
از تمامی مشرکان و ستمکاران.

و سلام جاویدان بر ائمه مسلمین این راه گشایان پیکارگری علیه ستمکاران مسلمان
نما و جباران غاصب حقوق الله و حقوق الناس و کج فهمان داغ بر پیشانی و سلام بر آن
ابراهیم خلیل الله که یک تنه بر بتها و بت پرستها یورش برد و از تنهایی و آتش
نهراسید و آن موسای کلیم الله که با عصای چوپانی بر فرعونیان خروش کشید و از بی‌کسی
باک نداشت و سلام و درود بر محمد حبیب الله که به تنهایی قیام کرد و تا آخرین
ساعات زندگانی با کفار ظلم پیشه به جنگ برخاست و از کمی عده و عُدّه ننالید. و
سلام بر مسلمانان صدر اسلام که با اندک تدارکات جنگی به سلاطین جور روم و ایران
تاختند و از کمی یاران به خود ترس راه ندادند و درود بی‌پایان بر علی بن ابی طالب
که با دژخیمان به صورت مسلمان و مقدس نماهای بدتر از کفار جنگید و از هیچ قدرتی
نهراسید و سلام بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم
غاصبان خلافت بپاخاست و از ناچیز بودن عده و عده به خود خیال سازش با ستمگر را راه
نداد و کربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد هیهات منا
الذله اش را به گوش حق طلبان رساند که در نظر دنیا گرایان و ملت پرستان آنچه از
این اولیاء معظم الهی صادر شده برخلاف عقل و شرع است. قیام بدون تجهیزات کافی را
عقل آنان نمی‌پسندد و شرع آنان اجازه نمی‌دهد و نیز به عقیده آنان حرکت از کشوری
به کشوری دیگر که دارای حکومت و تشکیلاتی می‌باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و
بالاخره مخالف با موازین شرعی و الهی است و همچنین صلح با نمرودیان و فرعونیان و
ملحدان و ستمگران و سازش با ظالمان به صورت مسلمان و با زهد فروشان داغ بر پیشانی
طریق صواب و عقل و شرع بوده و هست و با این انگیزه تسلیم و سازش با آمریکای جهان
خوار و وابستگان به او لزوم عقلی و شرعی دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است و
دفاع از ملت مظلوم عراق که زیر چکمه دژخیمان به جان آمده اند و فوج فوج علمای عظام
و ابرار بی‌پناه آنان به شهادت می‌رسند و زنان و کودکان آنان زیر لگدهای ستمگران
می‌سوزند و می‌میرند و فریاد یاللمسلمین می‌کشند، برخلاف عقل و شرع می‌باشد، این
انگیزه ملی گرایی و خلود در ارض است که مصالح مسلمانان را فراموش کرده و دفاع از
مصالح مسلمین را در حصار ملت خاص قرار داده و قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسول
الله (ص)و ائمه معصومین علیهم السلام و سیره مستمره انبیاء عظام و اولیای معظم
علیهم السلام در طول تاریخ کشیده است.

ملت غیور و متعهد ایران در آن روزهای سخت مصیبت بار که دشمن جنایتکار از زمین
و هوا و دریا، غافلگیرانه به کشورشان حمله کرد و قسمت عظیمی از آن را متصرف شد و
جنایتکاران داخل و قدرتهای بزرگ خارج و عمالشان در سطح کشور به خرابکاری و قتل و
غارت دست زدند، با ارتش از هم پاشیده و قوای مسلح ناچیز آرایش ندیده، فقط با اتکال
به خدای متعال و نیروی ایمان، دشمن را با شکست و زبونی از کشور عزیز خود بیرون
راند و هیچگاه ضعف و سستی و زبونی به خود راه نداد و از شهادت استقبال نمود و به
سازش و صلح با افعی زخمی زخم خورده تن در نداد و جز معدودی، ضعیف القلب یا
خیانتکار و دنیا طلب و راحت خواه که به اسلام و مصالح مسلمین اعتنایی نداشتند و
ندارند، با ضعف و دلهره از صلح و صفا دم میزدند و میزنند و تعمد داشته یا نمی‌دانستند
که صلح با این جنایتکاران در هر موقع باعث بر باد دادن حیثیت اسلام و کشور اسلامی
بوده و نیز موجب گرفتاری همیشگی میهن عزیزمان در چنگال ابرقدرتهاست. اکنون که با
عنایات خداوند تعالی و توجه بقیه الله روحی فداه نظام جمهوری اسلامی ما از هر جهت
در موضع قدرت قرار گرفته است و ارتش نیرومند و سپاه عظیم مؤمن سلحشور و قوای مسلح
قدرتمند و ملت حاضر در صحنه دارد و پشت دشمن را در ابعاد مختلف شکسته است، برایمان
سازش و صلح تحمیلی بدتر از جنگ، چه معنی دارد؟ چه کسی است که نمی‌داند صلح طلبی
دشمن برای مجهز شدن بیشتر و غافلگیری ای است که جمهوری اسلامی باید برای احتراز از
آن، در طول بیش از هزار کیلومتر قوای مجهز آماده داشته باشد و کیست که نداند صلح
با این حزب، به رسمیت و شرعیت شناختن حکومت بعث است که با قتل و جنایت بر یک کشور
اسلامی حکومت می‌کند و کیست که نداند این امر از بزرگترین گناهان است و از
واضحترین خیانتها به مسلمین است. ملت عزیز ما با تعهدی که به اسلام دارند، جنگ را
تا سرحد شهادت و لقاء الله که از بزرگترین آمال و اولیاء خدا و ارباب معرفت است،
ادامه می‌دهند گرچه آن را بی‌خبران، «نابودی» انگارند و مادی گرایان لقاء الله را،
نابودی لقب می‌دهند.

حج ابراهیمی

اکنون که حجاج بیت الله الحرام از خانه ی تن و دنیا مهاجرت الی الله و رسوله
که خانه دل است، می‌کنند و همه چیز جز محبوب حقیقی در وراء آنان است، بلکه چیزی جز
او نیست که درون و برون داشته باشد، باید بدانند که حج ابراهیمی محمدی (صلی الله
علیهما و آلهما) سالها است غریب و مهجور است هم از جهات معنوی و عرفانی و هم از
جهات سیاسی و اجتماعی و حجاج عزیز تمامی کشورهای اسلامی، باید بیت خدا را در همه ی
ابعادش از این غربت در آورند، اسرار عرفانی و معنوی اش بعهده ی عرفاء غیر محجوب. و
ما اینک با بعد سیاسی و اجتماعی آن سروکار داریم که باید گفت فرسنگها از آن دوریم.
ما مأمور به جبران مافات هستیم. این کنگره ی سراپا سیاست که به دعوت ابراهیم و
محمد (صلی الله علیهما و آلهما) برپا می‌شود و از هر گوشه ی دنیا و از هر فجّ عمیق
در آن اجتماع می‌کنند برای منافع ناس است و قیام به قسط است و در ادامه ی بت شکنی
های ابراهیم و محمد است. و طاغوت شکنی ها و فرعون زدودن های موسی است و کدام بت به
پایه ی شیطان بزرگ و بتها و طاغوت های جهانخوار می‌رسد که همه ی مستضعفان جهان را
به سجده ی خود و ستایش خویش فرا خوانند و همه ی بندگان آزاد خدای تعالی را بنده ی
فرمان بردار خویش دانند؟ در فریضه ی حج که لبیک به حق است و هجرت به سوی حق تعالی
به برکت ابراهیم و محمد است، مقام «نه» بر همه بتها و طاغوتها است و شیطان ها و
شیطان زاده ها است و کدام بت از شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و شوروی ملحد متجاوز،
بزرگتر و کدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوت های زمان ما بالاترند. در لبیک «نه» بر
همه ی بتها گویید و فریاد «لا» بر همه طاغوتها و طاغوتچه ها کشید و در طواف حرم
خدا که نشانه ی عشق به حق است، دل را از دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیر حق
پاک سازید و به موازات عشق به حق، از بتهای بزرگ و کوچک و طاغوتها و وابستگانشان
برائت جویید که خدای تعالی و دوستان او از آنان برائت جستند و همه ی آزادگان جهان
از آنان بری هستند و در لمس «حجرالاسود» بیعت با خدا بندید که با دشمنان او و
رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید و به اطاعت و بندگی آنان هر که باشد و هر
جا باشد، سر ننهید و خوف و زبونی را از دل بزدایید که دشمنان خدا و در رأس آنان
شیطان بزرگ زبونند، هرچند در ابزار آدم کشی و سرکوبی و جنایتشان برتری داشته باشند
و در سعی بین «صفا» و «مروه» با صدق و صفا، سعی دریافتن محبوب کنید که با یافتن
او، همه ی بافت های دنیوی گسسته شود و همه ی شک و تردیدها فرو ریزد و همه ی خوف و
رجاهای حیوانی زایل شود و همه دل بستگیهای مادی گسسته شود و آزادگی ها شکفته گردد
و قید و بند شیطان و طاغوت که بندگان خدا را به اسارت و اطاعت کشند، درهم ریزد و
با حال شعور و عرفان به «مشعرالحرام» و «عرفات» روید و در هر موقف به اطمینان قلب
بر وعده های حق و حکومت مستضعفان بیفزائید و با سکوت و سکون، تفکر در آیات حق کنید
و به فکر نجات محرومان و مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید و راههای نجات را
از حق، در آن مواقف کریمه، طلب کنید. پس به «منی» روید و آرزوهای حقانی را در آنجا
دریابید که آن قربانی نمودن محبوبترین چیز خویش در راه محبوب مطلق است و بدانید تا
از این محبوب ها که بالاترینش حب نفس است و حب دنیا تابع آن است، نگذرید به محبوب
مطلق نرسید و در این حال است که شیطان را «رجم» کنید و شیطان از شما بگریزد و رجم
شیطان را در موارد مختلف با دستورهای الهی تکرار کنید که شیطان و شیطان زادگان،
همه گریزان شوند و شرط همه ی مناسک و مواقف برای رسیدن به آرزوهای فطری و آمال
انسانی، اجتماع همه ی مسلمانان در این مراحل و مواقف و وحدت کلمه ی تمامی طوایف
مسلمین بدون اعتنا به زبان و رنگ و قبیله و طایفه و مرز و بوم و عصبیتهای جاهلی و
هماهنگ خروشیدن بر دشمن مشترک که دشمن اسلام عزیز است و در این عصر از آن سیلی
خورده است و آن را مانع غارتگری های خود می‌داند و با تفرقه افکنی و نفاق پراکنی
می‌خواهد این مانع ملموس را از سر راه خود بردارد و عمال مزدور آنان که در رأس
آنها آخوندهای حسود دنیاگرای درباری اند و در هر جا و هر وقت خصوصا ً در ایام حج و
مراسم الهی آن، مأمور اجراء این مقاصد شوم می‌باشند.

مسلمانان در مواقف و مراسم این عبادت، که یکی از مقاصد بزرگ آن اجتماع مسلمین
از تمام بقاع زمین برای منافع مستضعفان جهان است و کدام نفع بالاتر از کوتاه کردن
دست جهانخواران از ممالک اسلامی است، لازم است با هوشیاری، مراقب اعمال ضد اسلامی
و قرآنی این عمال خبیث و آخوندهای نفاق افکن باشند و آنان را که با نصیحت به اسلام
و منافع مسلمین، وقعی نخواهند گذاشت، از خود برانند که اینان از طاغوتیان شیطان تر
و پست ترند و اینک این جانب به تذکراتی که لازم می‌دانم حسب معمول می‌پردازم و از
خداوند، توفیق همگانرا برای خدمت به اسلام می‌خواهم.

تذکرات

1-    به زائران بیت الله الحرام ایدهم الله تعالی عرض می‌کنم که
اعمال و مناسک را به طور دقیق از روحانیون محترم که در کاروانها هستند، فرا گیرید
و به هیچ عملی بدون راهنمایی آنان دست نزنید، چه بسا باشد که خدای نخواسته با سهل
انگاری، عملتان باطل شود و جبران را تا آخر نتوانید بکنید و یا باحرام باقی بمانید
و در برگشت موجبات زحمت خود و نزدیکان خویش شوید و این یک تکلیف شرعی است که از آن
غفلت نباید کرد و به روحانیون محترم عرض می‌کنم که علاوه بر آنکه مسایل را بطور
وضوح که همه کس بفهمد در جلسات متعدد به گروه خود یاد دهید، در وقت اعمال آنان نیز
مواظب آنها باشید و آنها را هدایت فرمائید.

2-    به زائرین محترم تذکر می‌دهم که در این مواقف معظمه و در
طول سفر به مکه ی مکرمه و مدینه ی منوره از انس با قرآن کریم، این صحیفه ی الهی و
کتاب هدایت، غفلت نورزند که مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت، در طول تاریخ
گذشته و آینده از برکات سرشار این کتاب مقدس است و از همین فرصت از تمام علما
اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم که از کتاب مقدسی که تبیان کل
شیء است و صادر از مقام جمع الهی به قلب نور اول و ظهور جمع الجمع تابیده است، غفلت
نفرمایند. این کتاب آسمانی الهی که صورت عینی و کتبی جمیع اسماء و صفات و آیات و
بیّنات است و از مقامات غیبی آن دست ما کوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به
از اسرار آن کسی آگاه نیست و به برکت آن ذات مقدس و به تعلیم او خُلّص اولیاء عظام
دریافت آن نموده اند و به برکت مجاهدات و ریاضت های قلبیه ی خلص اهل معرفت به
پرتوی از آن به قدر استعداد و مراتب سیر بهره مند شده اند و اکنون صورت کتبی آن که
به لسان وحی بعد از نزول از مراحل و مراتب بی کم و کاست و بدون یک حرف کم و زیاد
به دست ما افتاده است، خدای نخواسته مباد که مهجور شود و گرچه ابعاد مختلفه ی آن و
در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادی دور است، لکن به اندازۀ علم و معرفت
و استعدادهای اهل معرفت و تحقیق در رشته های مختلف به بیان ها و زبان های متفاوت
نزدیک به فهم از این خزینه ی لایتناهای عرفان الهی و بحر مواج کشف محمدی (ص)بهره
هایی بردارند و به دیگران بدهند و اهل فلسفه و برهان با بررسی رموزی که خاص این
کتاب الهی است و با اشارات از آن مسایل عمیق گذشته، براهین فلسفه ی الهی را کشف و
حل کرده، در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستگان صاحب آداب قلبی و مراقبات باطنی رشحه
و جرعه ایی از آنچه قلب عوالم از ادبّنی ربّی دریافت فرموده، برای تشنگان این کوثر
به هدیه آورند. و آنان را مؤدب به آداب الله تا حد میسور نمایند و متقیان تشنه ی
هدایت، بارقه ای از آنچه به نور تقوی از این سرچشمه‌ی جوشان «هدی المتقین» هدایت
یافته اند، برای عاشقان سوخته ی هدایت الله به ارمغان آورند و بالاخره هر طایفه ای
از علماء اعلام و دانشمندان معظم به بعدی از ابعاد الهی این کتاب مقدس دامن به کمر
زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن، وقت صرف نمایند تا معلوم شود
این کتاب سرچشمه‌ی همه چیز است، از عرفان و فلسفه تا ادب و سیاست، تا بی خبران
نگویند عرفان و فلسفه، یافته ها و تخیلاتی بیش نیست و ریاضت و سیر و سلوک، کار
درویشان قلندر است، یا اسلام به سیاست و حکومت و اداره ی کشور چه کار دارد که این
کار سلاطین و رؤسای جمهور و اهل دنیاست، یا اسلام، دین صلح و سازش است و حتی از
جنگ و جدال با ستمکاران بری است، و به سر قرآن، آن آورند که کلیسای جاهل و
سیاستمداران بازیگر به سردین مسیح عظیم الشان آورند. هان! ای حوزه های علمیّه و
دانشگاه های اهل تحقیق بپاخیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متهتک
که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و می‌تازند، نجات دهید اینجانب از روی
جدّ نه تعارف معمولی می‌گویم از عمر بباد رفته ی خود در راه اشتباه و جهالت، تأسف
دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شئونات
قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را مدنظر
و مقصد اعلای خود قرار دهید مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم
کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید، همچون نویسنده.

برائت از مشرکان

3-    باید بدانیم حکمت آن که این کتاب جاوید ابدی که برای
راهنمایی بشر، به هر رنگ و ملیت و در هر قطب و قطر تا قیام ساعت نازل گردیده است،
آن است که مسایل مهم حیاتی را چه در معنویات و چه در نظام ملکی زنده نگه دارد و
بفهماند که مسایل این کتاب، برای یک عصر و یک ناحیه نیست و گمان نشود قصد ابراهیم
و موسی و محمد علیهم و علی آلهم السلام، مخصوص به زمان خاصی است.

فریاد برائت از مشرکان مخصوص به زمان خاص نیست، این دستور است و جاوید در صورتی
که مشرکان حجاز منقرض شده اند و قیام ناس مختص به زمانی نیست و دستور هر زمان و
مکان است و در هر سال در این مجمع عمومی بشری از جمله عبادات مهم است، الی الابد.
و همین است نکته ی سفارش اکید ائمه ی مسلمین علیهم السلام بر اقامه ی عزای سید
مظلومان تا آخر الابد و فریاد مظلومیت آل بیت رسول الله (ص)و ظالمیت بنی امیه
علیهم لعنه الله به آنکه بنی امیه منقرض شده اند، فریاد مظلوم بر سر ظالم است و
این پرخاش و فریاد باید زنده بماند و برکاتش امروز در ایران در جنگ با یزیدیان
واضح و ملموس است و لازم است حجاج بیت الله الحرام در این مجمع عمومی و سیل خروشان
انسانی، فریاد برائت از ظالمان و ستمکاران را هر چه رساتر برآورند و دست برادری را
هر چه بیشتر بفشرند و مصالح عالیه ی اسلام و مسلمین مظلوم را فدای فرقه گرایی و
ملی گرایی نکنند و برادران مسلم خود را هر چه بیشتر متوجه به توحید کلمه و ترک
عصبیت های جاهلی که جز به نفع جهانخواران و وابستگان آنان تمام نمی‌شود، بنمایند
که این، خود نصرت خداوند تعالی است و وعده ی حق تعالی به امید واثق شامل حالشان می‌شود
و اگر خدای نخواسته از عمال جهانخواران که در رأس آنان آخوندهای جیره خوار تفرقه
افکن واقع اند. پیروی کنند، به معصیت بزرگی دست زده اند و مشمول غضب قادر جبار
خواهند شد و در قید و بند ابرقدرتها، باقی خواهند ماند و باید به خداوند از آن
پناه برد.

4-    از زائران محترم کشور ایران تقاضا دارم که توجه کنند از چه
کشوری می‌روند و بسوی کی روآورده‌اند؟ از کشوری می‌روند که برای اسلام عزیز و
اجراء احکام نورانی آن بجای احکام طاغوت بپاخاسته و زن و مرد و پیر و جوان هر چه
داشته اند، فدا کردند. جوانان عزیز متعهدی که هر یک از آنها ارزشهای الهی ای دارند
که ما از درک آن عاجزیم، شهید شده اند و معلول گردیده اند و به اسارت درآمده‌اند و
ملتی که مشتاقانه در راه خدا از جان و جوان و مال و منال خود گذشته اند و داغ
عزیزان خود را بجان خریده اند و بسوی کشوری می‌روند که خانه ی خداوند تعالی و کعبه
ی آمال انبیاء عظام و اولیاء کرام و مهبط وحی و مهبط جبرئیل امین و ملائکه الله
است. بسوی خدا می‌روند تا هر حرکت و سکونشان، الهی باشد و بسوی قربانگاه اسمعیل
عزیز می‌روند که دستور گذشتن از هر چیز را در راه او به ما داد و به سوی مدینه
محمد (ص)می‌روند تا محمدی شوند و چگونه زیستن و چگونه مجاهدت کردن و چگونه رفتن به
سوی معشوق را بیاموزند، رفته اند به سوی قبر رسول عظیم الشان و قبور اولیائ عظیم
المنزله‌ای که لحظه ای به دنیا و زخارف آن توجه نکرده اند و به جز به خدا و اوامر
او نیندیشیده اند و بجز رضای او قدم برنداشته اند پس، آگاه باشید که از کجا و به
کجا می‌روید. پس تکلیف شما جدا زیاد است و حرکات و اعمال شما علاوه بر آنکه در
محضر حق تعالی و حضور اوست و در مراقبت اولیاء الله و ملائکه الله است. در پیش
چشمان هزاران زائری است که ازکشورهای اسلامی و از سراسر جهان به آنجا آمده اند و
چه بسا تحت تأثیر تبلیغات دامنه دار رسانه های گروهی دشمنان اسلام و ایران قرار گرفته
اند که از هر صبح و شام بسیاری از وقت خود را صرف دروغ پردازی درباره ی اسلام و
ملت ایران و دست اندرکاران خدمتگزار این کشور مظلوم کرده و می‌کنند و مردم
بپاخاسته ی این مرز و بوم را بغیر از آنچه هستند، معرفی می‌کنند که شاید بواسطه ی
این تبلیغات بسیاری از مردم جهان یا باور نموده، یا در ابهام به سر می‌برند. و نیز
از ملت عزیزمان، معلولین و شهیدان زنده و بازماندگان و وابستگان به آنان که در
کاروانها کم نیستند، مراقب اعمال شما هستند و اینک شمائید و این بار سنگین امانت
الهی و تکلیف اسلامی و وجدان و فطرت خود، یا انشاءالله تعالی به پاس خون شهیدان و
به پاس آبروی اسلام و ملت مظلوم عزیزتان با سرافرازی، منادی حق و مبلغ عملی و قولی
اسلام و جمهوری اسلامی می‌شوید و علاوه بر ثواب عظیم زیارت بیت الله و قبول اولیاء
خدا بویژه رسول اکرم (ص)مورد عنایات حق تعالی و دعای بقیه الله ارواحنا لمقدمه
الفداء و غریق رحمت باری تعالی و خیر ثواب در دنیا و آخرت خواهید شد و یا خدای
نخواسته، منادی شیطان و مروج تبلیغات دشمنان اسلام و موجب هتک حرمت اسلام و جمهوری
اسلامی و شهیدان شاهد و رنجدیدگان امت خود می‌شوید و دست رد الهی بر سینه ی شما
نامحرمان می‌زنند. اکنون شما عزیزان بر سر دوراهی سعادت ابدی و تحصیل رضای حق و
خاصان او و شقاوت و محرومیت ابدی هستید و امیدوارم به برکت مواقیت و مواقف متبرکه
و دعای ملت محروم که بدرقه ی راه شماست، از طبقه ی اول باشید و اسلام و شهداء و
جانبازان و ملت و میهن خود را سرافراز کنید و دست رد به سینه ی  دشمنان اسلام و مسلمانان زنید و دشمنان را
مخذول و دل شکسته و دوستان را شاد نمائید و شما گر چه می‌دانید باید چه کنید و از
چه پرهیز نمائید لکن اینجانب نیز برای اداء تکلیف و اتمام حجت به مهمات آنها اشاره
می‌کنم:

الف- اخلاق کریمه ی انسانی- اسلامی را با همه زوار از هر طبقه و هر طایفه و هر
رنگ و هر زبان و هر کشور باشند، با دقت مراعات نمائید و در برخوردها و رفت و آمدها
در جمیع اوقات و احوال و پیش آمدها، صبور و بردبار باشید و کریمانه با همه رفتار
نمائید و در مقابل درشتی ها، نرمی و سلم و در مقابل بدرفتاری ها، خوبی و محبت کنید
و برای رضای خداوند تعالی تحمل هر پیش آمد بدی از هر کس باشد با روی گشاده و سعه ی
صدر نمایید که آن مواقف کریمه و بقاع شریفه، محل نزاع و جدال نیست و آنچنان کنید
که معلوم شود شما از کشور امام صادق (ع) آمده اید و این خود یک خدمت شایان به
اسلام و جمهوری اسلامی و هم میهنان عزیز است و بدانید که پس از رجوع از سفر لذت
این امر را به طور شایسته خواهید برد.

علاوه بر تحصیل رضای حق و پیامبر عظیم الشان (ص)و حضرت بقیه الله روحی لمقدمه
الفداء که شاهد و حاضر است.

ب- در راهپیمائی ها لازم است در وقت و کیفیت و شعار و امثال آنها از متصدیان
امور پیروی کنید و نظم و آداب اسلامی را به طور شایسته مراعات نمائید و به هیچکس
اجازه ندهید که سرخود و بدون دستور شعار دهد که ممکن است عمال دشمنان اسلام و
جمهوری اسلامی که برای تفرقه افکندن و بدنام نمودن شما آمده باشند، در بین شما
نفوذ کنند و با تحریکات و شعارهای غلط مخالف اخلاق اسلامی به آبروی شما و ملت شما
و اسلام و مذهب، لطمه وارد کنند و در هر صورت لازم است گوش به دستورات و شعارهای
نماینده اینجانب جناب حجت الاسلام آقای کروبی و دیگر متصدیان امور فرا دهید و از
غیر آن ها جدا پرهیز نمایید.

ج- کالاهایی که در حجاز به حجاج محترم، عرضه می‌شود، آنچه مربوط به آمریکاست،
مخالف با آرمان‌های اسلامی و اساسا ً مخالف با اسلام است خریداری آنها کمک به
دشمنان اسلام است و ترویج باطل است و از آنها باید احتراز شود.

انصاف نیست که جوانان عزیز ما در جبهه ها جان دهند و جانبازی کنند و شما با
خرید این کالاها به جنایتکاران جنگی کمک کنید و به اسلام و جمهوری اسلامی و ملت
مظلوم خود با این اعمال دهن کجی نمایید. شما برای خودتان یا دوستانتان می‌توانید
چیزهای مناسب از خود ایران تهیه نمایید که به دشمنان ایران و اسلام کمک نشود.
اینجانب وظیفه ی خود را ادا نمودم و شمایید که در زیارت خدا و رسول، بدشمنان آنان
کمک ننمایید. و موجب سرافکندگی ملت و میهن خود نشوید. اینها تذکراتی است که بواسطه
ی اهمیت آن در سال های قبل داده شد و تکرار آن وظیفه ی این جانب است.

5-    خوب است که سران کشورهای اسلامی در مسایل روز کشورهای
اسلامی تحت ستم و ملت های مظلوم تحت چکمه های اجانب و غارتگریهای شیطان های بزرگ و
سایر شیاطین دیگر که ذخایر غنی آنان را چپاول می‌نمایند و ملت ها در فقر و فاقه می‌سوزند،
تفکر نموده و به خود آیند و خوف و وحشتی را که ابرقدرت ها با تبلیغات خود بر آنها
تحمیل کرده اند تا مصالح کشور خود و سایر مسلمانان و مظلومان را نادیده گرفته و تن
به ذلت مرگ بار دهند با ارزیابی صحیح سنجش نموده و با وجدان به قضاوت بنشینند و
بیش از این برای خویش و کشورهای خود، ننگ به بار نیاورند و در حال ملت و دولت
ایران مطالعه کنند که خود را از زیر بار قلدریهای هر دو قطب خارج کرده و پرتو
پیروزی آن و اسلام عزیز در سراسر جهان نورافشانی می‌کند و در راه شرف اسلام و عزت
میهن اسلامی خویش به پا خاسته و در این راه که همان راه انبیاء عظام علیهم و آلهم
السلام است از همه چیز مادی خود گذشته و فریاد هیهات مناالذله را به گوش جهانیان
رسانده است و اگر دولت های منطقه به جای هم آهنگ شدن با ملت ایران کمک به حزب
عفلقی عراق که اسلام زدایی جزء مرام آن است نمی‌کردند، در همان ماههای اول کوبیده
شده بود و ملت عزیز اسلامی عراق از شر او راحت شده بودند و کشور ایران و عراق و
سایر کشورهای منطقه با برادری زیست می‌نموده اند و اکنون نیز که بازیگران حرفه ای
با ترفندهای مختلف می‌خواهند سلطه ی غارتگرانه ی سال‌های طولانی را حفظ و از وحدت
مسلمین و از اسلام بزرگ که سیلی خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال
خود را براه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پیروزی برسد، همچون «حسن» مراکشی که
با ملاقات و دست دوستی دادن به «پرز»، به اسلام و ملت های مسلمان، بویژه ملت عرب و
فلسطین خیانت فاحش نابخشودنی نموده و بر ملت و دولت های اسلامی و عربی است که با
برخورد قاطع دست این خیانتکار را قطع کنند و چون «حسین» اردنی این دلال دوره گرد
خیانتکار که تا دولت های منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد از پای نخواهد نشست و
چون «حسنی» مبارک نسخه ی دوم « انورالسادات» و دیگر خائنین به اسلام را از خود
برانند که اینان اند که شما را بازیچه ی خود قرار داده اند که تا متعمدا یا بدون
عمد، سد راه شرف و عزت اسلام شوند. ما از دولت های منطقه می‌خواهیم که دست از
حمایت دشمنان اسلام وبشریت بردارند و بیش از این با مصالح اسلامی که مصالح خودشان
و میهنشان و مظلومان جهان است، معارضه نکنند و با همسویی و همکاری جمهوری اسلامی
دست رد به سینه ی فتنه گران و جهان خوران زنند و باید بدانند این حزب مرده، زنده
نخواهد شد و العاقبه للمتقین.

اینجانب به حسب وظیفه ی اسلامی، آنچه صلاح مسلمانان و حکومت های کشورهای منطقه
است، گوشزد کردم و از خداوند متعال خواهانم آنان را به راه راست هدایت فرماید و از
کجرویها باز دارد.

والسلام علی عبادالله الصالحین

«روح الله الموسوی الخمینی»

یکم ذیحجه الحرام 1406