سرمقاله

بسم الله الرحمن الرحیم

اغزوا تورثوا ابناءکم
مجداً

زندگی فرد و جامعه
همواره با مشکلات همراه بوده و حفظ و ادامه و رشد آن با موانع فراوانی روبرو می‌باشد
و خداوند نیروی دفاع را که منبعث از قوه غضب است و همچنین وسائل آن را در تمام
موجودات زنده برای مقابله با این موانع و هموار کردن راه زندگی به طور غریزی قرار
داده است.

بدیهی است هرچه تحرک و
پویائی انسان از دامنه و وسعت بیشتری برخودار باشد و هدف بزرگتری را پیش روی داشته
باشد، با مشکلات بیشتر و موانع بزرگتری مواجه می‌شود و در نتیجه نیروی دفاع و کوشش
افزونتری را می‌طلبد و این قانونی است کلّی، چه برای ادامه زندگی حیوانی و چه برای
دستیابی به اهداف مادی یا معنوی. و بدین‌جهت است که – صرف‌نظر از حق یا باطل بودن
اهداف- در طول تاریخ هیچ فرد یا ملّتی بدون برخورد جدی و جنگ با موانع و غلبه بر آنها
به دسترسی به اهداف خویش نائل نشده است.

آیا هیچ ملت و یا انقلاب
هدفداری را درتاریخ جهان سراغ داریم که در راه رسیدن به اهداف و آرمان‌های خویش با
مشکلات و موانعی برخورد نکرده باشد و یا بدون مقابله سخت و پی‌گیر با آن‌ها، خود
را حفظ و به اهداف خویش دست‌یافته باشد؟! آیا در مکتب انبیاء که چیزی جز حق و
حاکمیت آن و برقراری قسط و عدل در جامعه نمی‌خواستند، موردی را سراغ داریم که بدون
مقابله با موانع و کارشکنیهای عناصر شیطانی، به آسانی و بدون مشقّت و فداکاری به
هدف خود رسیده باشد؟! و آیا در تاریخ زندگی پیغمبر بزرگ اسلام (ص) و امامان معصوم
(ع) در برخورد با تجاوزات، تهاجمها، کارشکنیها و … و سنگ‌اندازیهای کفار و
منافقین، چیزی جز جنگها، سازش‌ناپذیریها، هجرتها، فداکاریها و تحمل مشقتها و
زندانها و تبعیدها یافت می‌شود؟!

و اکنون که ملت مسلمان
ایران بار سنگین رسالتی را بردوش گرفته‌اند که تمام انبیاء و ائمه دین در پی انجام
آن بوده‌اند، بدیهی است که تمام شیاطین کوچک و بزرگ و همه کفار و منافقین و مترفین
و مستکبرین در برابر آن صف کشیده و برای ممانعت از تحقق کامل آرمانها و اهداف جهان
شمولش به انواع توطئه‌ها و کارشکنیها و از همه مهمتر به جنگی تحمیلی علیه جمهوری
اسلامی دست یازیده‌اند.

ملّتی که رسالت ابراهیم،
موسی، عیسی و محمد (ص) را به دوش گرفته و مصمم است که پرچم توحید را بر بام گیتی
به اهتزاز درآورد و تمام بتها و سحرها و جهالت‌ها و بردگیها را از صفحه جهان
بزداید بی‌گمان با نمرودها، فرعونها، بنی اسرائیل‌ها و ابوجهل‌ها و ابولهبها –
البته در نوع مدرن و پیشرفته قرن اتمی‌اش! – مواجه خواهد بود و بالخره ملّتی که
راه علی و حسن و حسین (ع) را در پیش گرفته با قاسطین، مارقین، ناکثین، معاویه‌ها،
یزیدها و … نیز روبرو خواهد بود و در حقیقت جنگ تحمیلی تجسم جنگی است همه جانبه
که تمام عناصر شیطانی فوق الذکر در آن مشارکت داشته و جمله آنان با تمام توان از
این طریق، برای محو این انقلاب الهی، بسیج شده‌اند. ولی امت قهرمان اسلام با توجه
کامل به عمق توطئه پلید و هدف شوم دشمنان اسلام و با ایمان راسخ به اهدف والای
الهی خویش و راه و راهبری که برای رسیدن به آن اهداف برگزیده است، همچنان محکم و
استوار و مقاوم و پایدار در برابر تهاجم گسترده دشمنان اصلاح‌ناپذیر اسلام ایستاده
است و دستیابی به تمام اهداف خویش را در گرو پیروزی در این جنگ و شکیبائی در برابر
مشکلات دانسته و خود را برای آزمون الهی «لنبلونّکم بشیءٍ…» مهیا ساخته و خویشتن‌داری
و صبر در برابر ترس، گرسنگی، کمبود مال و شهادت عزیزان و از دست دادن ثمرات را
مقدمه بشارت الهی «فبشر الصابرین» و زمینه‌ساز نزول باران رحمت حق و تحقق «اولئک
علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئک هم المهتدون» می‌دانند.

این است امت حزب‌الله که
همه چیز خود را و هستی خویش را فقط از خدا دانسته و تقدیم آن را در پیشگاه مقدسش
حرکتی طبیعی به سوی مبدأ و مالک هستی به شمار آورده است که: «انا لله و انّا الیه
راجعون» و در این راستا هرچه فداکاری وایثار بیشتر و هرچه رنج و مشقّت افزونتر،
انبساط‌خاطر و شکوفائی و نشاط متجلّی‌تر می‌شود چرا که اینان عاشقان حسینی هستند
که هرچه بیشتر طوفان مصائب او را می‌فشرد آثار نشاط انبساط‌خاطر در او آشکارتر می‌شد
زیرا که در این حال خود را به محبوب و معبود خویش نزدیک و نزدیکتر می‌یافت و
«الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الّا تخافوا و لا
تحزنوا»

مرد و زن ملت سلحشور
ایران حسین گونه و زینب‌وار برای تحقق بخشیدن به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی قیام
کرده و برای هموار کردن این راه مصمم است، دست‌های جنایتکار و خائنی که به قصد
نابودي و خفه کردن انقلاب به جمهوری اسلامی تجاوز و دست‌درازی کرده است را برای
همیشه بشکند و با پیروزی در این جنگ سرنوشت‌ساز گرچه توأم با تحمل انواع مشکلات و
نارسائیها باشد و تا آنجا که امام حسین و زینب پیش رفتند پیش رود تا موانع اصلی
رشد و شکوفائی معنوی و مادی را از پیش پای جمهوری اسلامی برداشته و راه را برای
صدور و گسترش انقلاب اسلامی به تمام منطقه و جهان بگشاید و در این بین شرافت و مجد
و عظمت ملت اسلام و نسلهای آینده و فرزندان عزیز خود – که در این روزها برای تجهیز
شدن به علم و تقوی راهی مدارس می‌شوند- تضمین نمایند که پیغمبر اکرم (ص) فرمود:
«اغزوا تورثوا ابناءکم مجداً» بجنگید تا برای فرزندانتان مجد و عظمت بجای گذارید و
نصر من الله و فتح قریبٌ انشاءالله والسلام.

رحیمیان