رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني

وقتي دولت و ملت باهم
همراه باشند هيچ قدرتي نخواهد توانست با آن مقابله كند.

20/3/65

اول بايد اخلاصتان را
قوي كنيد و بعد دنبال كارها برويد.

وحدت را حفظ كنيند،‌ از
هيچ قدرتي نترسيد و نگذاريد دشمن در جبهه­ها آرامش پيدا كند، مطمئن باشيد كه پيروزيد.

دفاع از جمهوري اسلامي
بر همه واجب است و بستگي به وحدت همۀ اقشار دارد.

29/4/65

صلح و حكميت تحميلي را
نمي­پذيريم راي مردم ادامه جنگ تا پيروزي است.

اوايل جنگ گفته شد كه
صدام سيلي خواهد خورد، صدام سيلي را خورده الان گيج است. او الان در حال گيجي است
و من خوف اين را دارم كه اگر ديوانه بشود بيشتر از اينكه الان هست، به كشور عراق
صدمات بيشتري وارد كند.

3/6/65

آيت الله العظمي منتظري

اين قدر در بعضي امور
مردم دستگيري نكنيد، احكام اسلام را با منطق و زبان خوش رواج دهيد.

برادران مسئول سعي كنيد
بيشتر به ميان مردم بروند و بدون واسطه از گرفتاريهاي آنان مطلع شوند.

وقتي تشخيص داديد كاري
به مصلحت مردم و انقلاب است،‌ بدون معطلي آن را انجام دهيد.

4/6/65

برادران مسئول بايد به
امور تزكيه و تربيت جوانان فوق العاده توجه و دقت كنند كه چه كساني در كلاسهاي درس
هستند و در ضمن درس دادن چه القائات و افكاري به جوانان ارائه مي­شود.

2/7/65

اگر معامله اقتصادي
مقدمه نفوذ ابرقدرتها شود، ملت ايران حاضر است گرسنگي بخورد و جنگ را اداره كند.

اگر در مصر چنين رهبري
ممتازي (امام امت) بود، مسلماً انقلاب مصر به پيروزي مي­رسيد.

14/8/65

 

 

آيت الله العظمي منتظري

مقام رهبري امام الان
براي ما از هر چيزي مهم­تر است بايد سعي كنيم عظمت مقام رهبري را حفظ كنيم آنچه به
ايمان ما و ايران ما آبرو داده است، رهبري امام است.