رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني

*جمهوري اسلامي اسلامي طوري تثبيت
شده كه اكنون در دنيا به هيچكس بستگي ندارد. جمهوري اسلامي وابسته به ملت و قواي
مسلحه مسلت است.

*دشمان بدانند جمهوري اسلامي تثبيت
شده و خللي در آن وارد نخواهد شد.

* جنگ امروز اهميتش از فروع دين
بيشتر است. اين جنگ اسلام در برابر كفر و نفاق است.

* دولتهاي حاشيه خليج فارس خودشان را
بيخود معطّل و فداي صدام نكنند. صدام به همين زودي رفتني است.

*امروز روز شكوفائي ايمان و بيداري و
هوشياري مردم ماست و لهذا هر راديويي را كه باز كنيد از هر گوشه عالم راجع به خضوع
آمريكا در مقابل ايران صحبت مي­كنند.

*رزمندگان بدانند كه پيروزي اخير از
همۀ پيروزيها در نظر دنيا بالاتر است. با عنايت خدا پيش بروند و سيلي آخر را
بزنند.

*در زمان سابق اگر آمريكا و شوروي يك
تشر مي­زدند حكومتهاي دست نشانده خلع سلاح مي­شدند، اما الان پاسدارهاي ما هم به
آنها اعتنا نمي­كنند و اين از بركات ايمان است.

1/9/65

*لازم است هر چه زودتر براي بازسازي
خانه­هاي ويران شده در اثر سيل، اقدام موثر شود.

8/10/65

آيت الله العظمي منتظري

*اگر بخواهيم فرهنگ،‌ سياست و اقتصاد
خويش را بدست خود اراده كنيم، بايد در مقابل دشمنان داخلي وخارجي، به وسائل دفاعي
مجهز شويم.

*جامعه مسلمين بايد براي آموزش عمومي
و فراگيري فنون نظامي بسيج شوند.

10/9/65

*برادران شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سعي كنند اين روحيه مدرك زدگي و مدر گرائي را در مجامع علمي و فرهنگي ما از بين
ببرند و به جاي آن ارزش علم و فرهنگ را بالا ببرند و به آنها بيشتر اهميت بدهند.

24/9/65
*امروز همه ما بايد زير پرچم ولايت فقيه و رهبري امام امت با هم باشيم و براي
پيشرفت اسلام و حفظ انقلاب تلاش نمائيم.

29/9/65

*به دولت­هاي خليج فارس تذكر دهيد
اينقدر خود را در برابر آمريكا و انگليس كوچك و خوار نسازند و كاري نكنند تا پاي
آنها مسقتيم به خليخ فارس باز شود.

30/9/65

*جنگ بايد با قيام مسلحانه ملت عراق
عليه حكومت بعثي پيگيري شود.

8/10/65

بايد ترتيبي بدهيم تا به جاي اعزام
دانشجو به خارج از كشور با آن محيط­هاي فاسد و اساتيد كذائي، علم و تكنيك را به
كشورمان وارد كنيم و از اساتيد دانشگاههاي دنيا براي تدريس در دانشگاهها دعوت كني.

آيت الله العظمي منتظري

24/9/65