پيام شهيد

اين وصيت نامه ها
انسان را ميلرزاند و بيدار می كند         
امام خمينی

پيام شهيد

قسمتی از وصيت نامه
شهيد مسعود خدادادی

« … راه امام را كه
جدای از اسلام واقعی نيست ادامه دهيم و از آن حفاظت كنيم و سعی كنيم آن را در همه
جا پياده كنيم بعد از هر نماز دعا به امام را فراموش نكنيم حتما نمازهايتان را به
جماعت بخوانيد چرا كه در همين جماعت هاست كه مردم از مسائل آگاه می‌شوند و در صحنه
باقی می مانند به خصوص نماز جمعه ، حتما در آن شركت كنيد و از روحانيت آگاه و
متعهد استدعا می كنم كه اين سنگر های‌ محكم اسلام را خالی نكنند به جای ساختن
مسجدهای متعدد تا آنجا كه می شود جماعت های‌متفرق را يكی‌ نموده تا استفاده بيشتری‌
از آن بشود. از همه̾ برادران به خصوص برادران و خواهران جوان و نوجوان عاجزانه می
خواهم در مساجد جلسات قرآن خوانی‌ و روايت يادگيری و حفظ آنها و انتشار آنها و مهم
تر عمل به آنها را رونق بخشند تا كی‌ بايد قرآن ها در گوشه های اطاق ها خاك بخورد
پس چگونه ما می‌خواهيم قرآن را پياده كنيم … »

قسمتی‌از وصيتنامه̾ شهيد
سيد محمد بهاء الدينی

جنگ ، جنگ ، جنگ ، ای‌
رهروان راه الله تا دير نشده رو به جبهه آوريد و به ندای هل من ناصر ينصرنی حسينی
، لبيك گوئيد و بر دشمن بتازيد تا با يك حمله او را از پای درآوريد ( اشداء معه
علی الكفار رحماء بينهم ) جوانان رزمنده اسلام امروز به شما احتياج دارد كسانی كه
به جبهه نيامده اند برای‌ يكبار هم كه شده به جبهه بيايند تا امدادهای غيبی را
ببينند و جبهه بهترين جا برای‌ ساخته شدن است و نزديكترين جای به خداست ، ای‌
جوانان نباشد كه به خاطر كشته شدن از جبهه فرار كنيد زيرا مرگ هرجا كه باشد فرا می
رسد پس بهتر آنكه مرگ در راه خدا را به مرگ طبيعی ترجيح دهيد مصداق آيه شريفه (
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ) و به گفته
حضرت علی بايد چون شمشير آب ديده شد و در ميدان كار زار جنگيد و يا چون آهن پاره
ای در گوشه ای‌ از خاك مدفون شد آری امّتی كه از همه چيز گذشته مصداق آيه شريفه (
والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله ) اين چنين
است .

قسمتی از وصيتنامه
شهيد پرويز خدادادی

« … مسأله اول كه
لازم می‌دانم تذكر دهم حفظ اسلام و اجرای قوانين اسلام و عدم تجاوز به حدود الله
است اسلام عزيز كه كاملترين دين ها است . مسأله ديگر ادامه̾ حفظ ولايت فقيه و
رهبری و اطاعت از ولايت فقيه و اسمترار خط ولايت فقيه است ، ولايتی كه اجرای صحيح
و حفظ اسلام در گرو رعايت آن است و پشتيبانی‌كردن از روحانيت اصيل و متعهد اين قشر
سازش ناپذير و هميشه مبارز و روحانيون شهيدی همچون آيت الله بهشتی ، دستغيب ، مدنی
و … موجب گشته تا انقلاب پشتوانه قوی داشته باشد و بر مشكلات پيروز آيد و حمايت
از امام و اميد امت و امام حضرت آيت الله العظمی منتظری را فراموش نكنيد . مسأله
ديگر تزكيه و تهذيب نفس است . برادران به اين نكته خيلی توجه داشته باشيد از همين
ابتداء شروع كنيد نفس خود را مهار كنيد . نفس خود را مقيد كنيد . هواهای ‌نفسانی ‌سركش
هستند و اگر انسان بر آنها مسلط نشود به انواع بيماری های روحی و اخلاقی دجار می‌
شود . جهاد با نفس جهاد اكبر است وبسيار مؤثر است مگر با پشتكار و ايمان قوی ،
برادران نمازهايتان را به حال بخوانيد و با خدای‌ خود از ته قلب حرف بزنيد تا از
نماز لذت ببريد و مبادا نماز را سبك بشماريد . سبك شمردن نماز يكی از مواردی است
كه موجب حبط اعمال انسان می شود . سعی كنيد خلوص در خودتان ايجاد كنيد از همين
امروز شروع كنيد تمام كبر و غرور وشرك و هر مانع ديگری راكه ممكن است جلو ايجاد
اين خلوص را بگيرد از بين ببريد ، سعی كنيد هر چه بيشتر خالص شويد . خداوند توفيق
به همه̾ ما عنايت فرمايد كه اين خلوص ايمان را در خودمان به وجود آوريم ان شاءالله
… »