امام خمینی ثابت و استوار

امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا
کنون

بمباران هوایی

«من رنجهائی که در جنوب و در غرب به
برادران و خواهران ما وارد می شود، می دانم و متأثر هستم و همه مؤمنین و همه
مسلمین متأثر هستند لکن شمتا باید بدانید اینطور دست و پا کردن و اینطور بر خلاف
موازین همه کشورهای عالم و همه جنگهای دنیا عمل کردن و از دور موشک به شهرها
انداختن و این کارهای ناجوانمردانه کردن، اینها از ضعف آنها است… شما برادر و
خواهرهائی که مصیبت دیدید برای خدا بوده است و خداوند تبارک و تعالی جبران خواهد
کرد. و من امیدوارم که بزودی انشاءالله این جنگ تمام بشود و این خرابی هائی که
بدست کفّار بر ما وارد شده است، به زودی جبران شود… عمده این است که چون ما
برحقیم و اسلام را می خواهیم و پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم تمام ضربه هائی
که وارد می شود، قابل تحمّل است. این ضربه ها تنها بر ما وارد نشده است. شما در
طول تاریخ از زمان آدم «ع» تاکنون ملاحظه می کنید تمام انبیا و تمام اولیا و تمام
بزرگان دین در مقابل ظلم ایستاده اند و با آتش آنها را سوزانده اند و با ارّه آنها
را دونیم کرده اند و در کربلا آنطور جنایتها کردند نسبت به اولاد رسول الله، لکن
چون برای خدا بود و چون حق بودند، تمام مشکلات آسان می شود.».

3/9/60

«صدام که از راه دور شما را زیر
گلوله می گیرد و یا بمباران می کند، خود دلیل واضحی است بر ضعف و زوال و عدم قدرت
نظامیش».

14/11/60

«همین دیروز (15 خرداد) که مردم به
خیابان ها ریختند و راهپیمائی کردند، صدام، ایلام را که مردم محرومی در آنجا زندگی
می کنند، در حال راهپیمائی بمباران می کند که تاکنون چهل نفر شهید شده اند و دویست
نفر مجروح. یک چنین جنایت بزرگی اگر از طرف ایران واقع می شد، می دیدید که رسانه
های گروهی خارج چه می کردند، ولی حال که عراق چنین جرمی را مرتکب شده است، مسأله
را به صورت جزئی نقل می کنند و دنبالش می گویند که صدام گفته است این به عنوان
تلافی صورت گرفته است که ایران با بصره چه کرده است!! صدام دروغی می گوید که عذری
پیدا کند و چنین جنایتی را مرتکب شود و ما باید منتظر چنین جنایتهائی باشیم. نباید
بگوئیم چرا شده؟ چرایش معلوم است: شما اسلام را می خواهید و آنها می گویند: نباید
اسلام را بخواهید.».

16/3/61

«… الآن هم آبادان ما و هم بعضی
دیگر از بلاد ما، هر روز تقریباً بمباران می شود.. مردم را شهید می کنند و ما باید
دفاع کنیم از این مسلمان ها و باید دفاع کنیم از این کشور اسلامی. تا هر جائی که
باید دفاع کرد، پیشروی باید کرد و این بسته به همّت جوانهای برومند متعهد جندالله
است که نقیصه ها را پر کنند و بروند و انشاءالله بزودی کار را تمام کنند تا بعد
برویم دنبال آن دشمن بزرگتر و خبیث تر (اسرائیل) اگر از صدام کسی هم خبیث تر
باشد.».

9/6/61