رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خمینی

ـ ابر قدرتها از آمریکا که در رأس
همه مفاسد عالم است گرفته تا شوروی وفرانسه که متأسفانه بیشترین امکانات تهاجم به
شهرها را اعم از موشک، بمب و هواپیما در اختیار عراق گذارده اند باید بدانند که با
ادامه این حمایت های علنی و تلویحی از صدام، کینه یک ملت انقلابی و استوار و یک
حکومت اسلامی ومردمی و صد در صد تثبیت شده و دارای هواداران بی شمار از مکتب ها و
نژادها و ملیت های مختلف در سرتاسر جهان را علیه خود برمی افروزند ومردم ما و ملت
ما و ملتهای جهان، آنانرا در این جنایت ها و خیانت ها سهیم می دانند.

ـ ملت ما کمربندها را محکم بسته اند
و از زن و مرد و پیر و جوان همه و همه به جز تعداد انگشت شماری منافق خود فروخته
جاسوس و سایر وابستگان به استکبار جهانی در صحنه نبرد حق در برابر باطل ایستاده
اند و بر یکدیگر سبقت می جویند.

ـ از ملت دلاور مسلمان ایران انتظاری
جز ادامه راه حسین (ع) و زینب (س) نیست.                                                      
18/11/65

ـ ملت را به صبر و مقاومت سفارش می
کنم، من ویرانی خانه ها و شهادت فرزندان شما را ویرانی خانه خود و شهادت فرزندان
خودمی دانم.

ـ من وقتی بعضی از این جوانها را می
بینم که با سرافرازی و با عظمت روح و با شادی دارند در جایی که هر روز آتش است پیش
می روند، متحیر می شوم و از این حسرت می برم که ما به یک چنین مقامی نرسیدیم.

23/11/65

آیت الله العظمی منتظری

ـ با برادر کشی و هر روز به دیدار
سران خود فروخته کشورهای بظاهر اسلامی رفتن و از سیاست آنها پیروی کردن منافع
فلسطینیان تأمین نمی شود.

9/11/65

ـ بی تفاوتی در برابر ظلم تحت هیچ
شرایطی برای مسلمانان توجیه پذیر نیست.

ـ برای رسیدن به حکومت الهی، تحمل
سختی ها و رنجها، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

21/11/65

ـ مشکلات و انحرافات موجود در جامعه
را باید ریشه یابی کرد و پس از شناخت علل و عوامل آن با آن برخورد نمود.

ـ برادران کمیته باید افرادی آگاه و
دارای دید روانشناسانه باشند تا بتوانند مجرمین را از مسیر غلط بازدارند.

ـ برادران کمیته و کسانی که در سپاه،
دادستانی، و مراکز قضائی هستند باید خودشان را همچون پزشکی بدانند که با مریض
روبرو شده اند.

ـ برادران کمیته باید به مسائل
اسلامی آگاهی داشته و افرادی حلیم و پرحوصله باشند.

ـ رفتار برادران کمیته باید به گونه
ای باشد که به مردم احساس امنیت بدهد.

25/11/65

آیت الله العظمی منتظری:

مردم ایران با ایمان و اتحاد
توانستند بر حکومتی که شرق و غرب از آن حمایت می کرد پیروز شوند. پس در همه کشورها
اگر این هماهنگی بوجود آید پیروزی حتمی است.

21/11/65