امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني ثابت و
استوار از آغاز تا کنون

جهاد سازندگي

((جهاد سازندگي کاري است
که بايد بشود و همه مردم موظف اند که در آن شرکت کنند و اگر با همه ملت اين کار
شروع بشود، ايران بعد از چندي يک ايران آباد خواهد بود انشاء الله. در اين جهاد به
قشرهاي پايين تر بيشتر توجه بشود، به جنوب شهريها و روستاها بيشتر توجه بشود.

به در مشکلات بايد متوسل
شويم به ملت، ملتي که بحمدالله مهيا براي خدمت و فداکاري بوده و هستند… ما
ناچاريم که براي سازندگي به ملت متوجه بشويم، براي اينکه ترميم کنيم اين خرابي ها
را که در طول مدت حکومت جائر پهلوي در مملکت ما حاصل شده است و بحمدالله ملت راجع
به سازندگي مهيا بودن خود را اعلام کرد. دانشجوهاي عزيز، متخصصين، مهندسين، بازاري
ها،کشاورزان و همه اقشار ملت داوطلب براي اين هستند که ايراني را که به طور مخروبه
درآمده است بسازند. بنابراين همه قشارهاي ملت، زن و مرد، پير و جوان ، دانشگاهي و
دانشجو، مهندسين و متخصصين، شهري و دهاتي همه با هم بايد تشريک مساعي کنند و اين
ايران را که خراب شده است بسازند.

ما دستمان را پيش ملت
دراز مي کنيم و از ملت مي خواهيم که همه در اين نهضت شرکت کنند و همه دست برادري
به هم بدهن و مامورين دولت و روحانيون در همه جا و همه بلاد در اين امر تشريک
مساعي کنند.))  26/3/58

(( شما آقايان که در جهاد سازندگي هستيدتوجه کنيد که جهاد
سازندگي، سازندگي باشد، در آن تخريب نباشد، در آن انحراف نباشد، اگر در جهاد
سازندگي انحراف نباشد و براي خدا باشد،همان جهادي است که توام با جهاد اکبر هست.))
28/5/59

((آقاياني که در جهاد سازندگي هستيد و کار پرارزشي داريد، بايد توجه داشته
باشي که علاوه بر اينکه جهاد سازندگي مي کنيد، جهاد با نفس خودتان هم بکنيد. اگر
خداي نخواسته در اين جهاد سازندگي يک کاري بشود که برخلاف مصلحت انقلاب است، اسباب
دلسردي مردم مي شود… اگر چنانچه از احکام اسلامي تخلف کنيد، اين جزء رذائل است.
پس هم جهاد سازندگي و هم کسان ديگري که در هر جا مشغول کار هستند بايد قوانين و
مقررات را حفظ بکند.)) 28/5/59

(( آنطور که گزارش داده مي شود ، کارهايي که تا کنون در
جهاد سازندگي شده استف در ظرف آن 50 سال به قدر اين دو سالبا همه گرفتاري ها يي که
دوات داشته است، کار نشده است.)) 1/11/60

((بحمدالله فعاليت هاي جهاد سازندگي بسيار انسان را دلخوش
مي کندو اميدواريم که فعاليت بيشتر از اين به روستاها، به مستضعفين و به محرومين
که در طول تاريخ محروم بوده اند بشود و بيشتر به آنها رسيدگي شود و من از اين
زحمتها تشکر مي کنم.))  4/11/60