رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری

رهنمودها

امام خميني

·   ملت ايران توجه بکند که
امروز روزي است که بايد مجهز بشود تا اين جرثومه فساد(صدام) را از بن برآورد.

·   مرگ بر همه ظالمين دنيا
مرگ بر آنها که دارند مردم را و ملت را مي چاپند و با تبليغات خودشان را يک ملت يا
يک دولت صلح طلب حساب مي کنند اينها در حال مرگ هستند.

·   بر ما است که به هيچ يک
از بوقهاي تبليغاتي و آنهائي که تابع آمريکا هستند و يا از زبان آمريکا صحبت مي
کنند يا اشتباه مي کنند راجه به اين که جنگ را بايد پايان داد گوش ندهيم جنگ ممکن
نيست پايان بپذيرد الا به رفتن حزب فاسد بعث.

·   ايجاد اختلاف چه از جانب
دشمنان ما صادر شود چه از افرادي که ادعاي قداست مي کنند و چه از اشخاصي که اين
ادعا را ندارند از گناهان نابخشودني است.

·   آتش بس در ماه رمضان
بهانه اي است براي تجهيز صدام اين جرثومه فساد را بايد ريشه کن کنيم. 26/1/66

آيت الله العظمي منتظري

·   قرآن مسلمانان را موظف
مي کند که در زمان جنگ و صلح آموزش نظامي ديده و کشور را به مدرنترين و پيشرفته
ترين سلاح روز مجهز کنند.

·   اگر وحدت کلمه خلوص و
هماهنگي را حفظ کنيم و همه جا اسلام و خدا مطرح باشد شرق و غرب هيچ غلطي نمي
توانند بکنند.

·   کم حرف بزنيم و بيشتر
کار کنيم و همه براي خدا تلاش کنيم و يقين بدانيد که پيروز خواهيم شد.

·   اگر من و ما در ارتش و
سپاه مطرح شود و خلوص و پاکي برود يقين بدانيد شکست خواهيم خورد.

·   تمام وزارتخانه ها به هم
مربوط و متعلق به مردم و انقلابند و بايد امکانات خود را در اختيار يکديگر قرار
دهند.

·   لازم است صنايع نظامي را
مطابق نيازهاي روز تقويت کنيم و کشور را به پيشرفته ترين صلاحها مجهز نمائيم.   15/1/66

 

امام خميني

دسيسه ها براي ايجاد اختلاف هست و شما توجه داشته باشيد که
يک کلمه اختلاف انگيز در چنين موقعي که اسلام در معرض خطرکفر است ازگناهان بزرگي
است که مشکل است خداي تبارک و تعالي بيامرزد.