پیام شهید

پیام شهید  این وصیت
نامه ها انسان را میلرزاند وبیدار میکند.  
اما م خمینی

قسمتی ازوصیت نامه شهیدمحسن عسگري

خدایا! به محمد (ص) بگو پیروانش حماسه می آفرینند،به علی
(ع) بگو که شیعیانش قیامت  به پا کردند
آری،به حسین بگو که از خونها ،سرها روئید ظالمان سرها رابریدند،اما باز سرها
روئید،خدایا می دانی که ما چه میکشیم ،پنداری که چون شمع ذوب میشویم ،ما از مردن
نمی هراسیم اما میترسیم که بعد ازما ایمان را سرببرند و اگر نسوزیم که هم روشنائی
رخت می بندد و جای خودرا دوباره به ظلمت میسپارد.پس چه با ید کرد؟ ازیک سو باید بمانیم
تا شهید آینده شویم،ازسوی دیگر باید شهید 
بشویم تا آینده بماند.هم بایدامروز شهید شویم تا فردا بماند وهم بایدبمانیم
تا فردا شهید نشود.هجب در دی!چه می شد امروزشهید می شدیم وفردازنده می شدیم تا
دوباره شهید شویم.آری همه یاران سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند.
پروردگارا،بر سجاده ای به وسعت زمین نماز می گذارم،بر زمین رنگین به خون عزیزانمان
عید و عزایمان هم یکسان است،باز پرودگارا ببین منادیان ایمان چگونه جان میگذارند
میمیرندتا ایمان نرود میمیرند تا شمع ها خاموش نگردند،خدایا میبینی که اسطوره های
شهادت چگونه حیات را به بازی گرفتند،سرمست عشق نه عشق  خود آئی ببین که با ایثار وجودشان در بستر حیات
چگونه مرگ را تفسیر می کنند، آری شهادت را میگویم شهادت،ما از رفتن باکی نداریم نه
تنها رفتن اصلا کدام رفتن؟ شهادت،که شهادت کمال انسان است و هرکس بخواهد به کمال
برسد باید این حدیث را برخود حل کند: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) هر کس خویش را
بشناسد، بعد خدا را میشناسد. من با امام خمینی میثاق بستم و به او وفا داردم زیرا
که او به اسلام و قرآن وفادارست و اگر چندین بار مرا بکشند وزده کنند دست ازاین
سید پیر برنمی دارم ، را ه سعاد ت بخش حسین(ع)راادامه دهیدوزینب گونه زندگی کنید.
(ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص) (سوره صف آیه 5).

قسمتی از وصیتنامه شهید عبدالعلی صادق زاده

این ملت قهرمان !مواظب باشید امام بزرگوار را تنها
نگذارید.البته امام هیچ وقت تنها نیست  اما
دستورات این رهبر آگاه را سعی کنید کاملا اجر ا کنید و در کنا ر امام و فقیه
عالیقدر  قائم مقام معظم رهبری حضرت آیة
…العظمی منتظری دومین شخصیت جهان اسلام را فراموش نکنید که راه آنا را ه اسلام
است راه قرآن است خطشان خط حزب ا… استو خداوند هم در قرآن کریم فرموده ان حزب
الله هم الغالبون و به جز این خط که خط اسلا م است هرخط دیگری به هرعنوان و به هر
گروه و دسته وحزبی انتخاب کنید بدانید که خط شیطان است ،منحرف است،ضد اسلام است،در
خط امریکاست،در خط شوروی است،در خط اسرائیل است،به نفع صدام است و درکل به ضرر
اسلام است… صحبتی دارم با افراد بی تفاوت: ای برادر  وای خواهر مسلمان!اگر میخواهید بدانید انسان بی
تفاوت یعنی چه ؟ یعنی مرده متحرک چرا برای اینکه آدم زنده ومسلمان چطور می تواند
شهادت حضرت امام حسین(ع)و فرزندانش و پیروانش را ببیند و ساکت باشد؟ غیرممکن است
بتواندتحمل کنداگرمسلمان و زنده باشد.اگر وجدان داشته باشد،احساس مسئولیت کند در
مقابل خدا یخودش وجدانیت خدارا در نظر بگیرد نمی تواند ساکت باشد و اگر خدای
ناخواسته غیر از این با شد سرنوشت کفار و منافقین را در پیش بگیرد یعنی به همه این
مصیبتها پشت پابزند ،پایان عمرش مصیبت است پس بیائیم و ازاین پس یک فکری برای آخرت
خود بکنیم راه خوشبختی این است که پیغمبر خدا(ص)فرموده  وهمه 
معصومین به آن معتقدند .انّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة). به راستی
که حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است .پس پیرو راه حسین(ع) باشیم تا در آخرت
سرفراز وسربلند باشیم و در روز قیامت در 
پیشگاه خداوند و ائمه اطهار و شهدا شرمنده نباشیم.