امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني
ثابت و استوار از آغاز تا کنون

ولايت فقيه

*ولايت فقيه
چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد! ولايت فقيه چيزي است که خداي تبارک و
تعالي درست کرده است. همان ولايت رسول الله است… شما از ولايت فقيه نترسيد…
ديکتاتوري در کار نيست. ما مي‌خواهيم جلو ديکتاتور را بگيريم. ولايت فقيه، ولايت
بر امور است که نگذارد اين امور از مجاري خودش خارج شود، نظارت کند بر مجلس، بر
رئيس جمهور که مبادا يک پاي خطائي بردارد، نظارت کند بر نخست وزير که مبادا يک کار
خطائي بکند، نظارت کند بر نخست وزير که مبادا يک کار خطائي بکند، نظارت کند بر همه­
دستگاه‌ها، بر ارتش که مبادا يک کار خلافي بکند.

30/7/58

*آنها که مي‌گويند
ولايت فقيه(در اسلام) نداريم،آنها اطلاع ندارند که مي‌گويند ولايت فقيه نداريم.
ولايت فقيه از زمان رسول الله تا حالا بوده است.

3/8/58

*ولايت فقيه
براي مسلمين، يک هديه‌اي است که خداي تبارک و تعالي داده است.

9/8/58

* مالکيت را
در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن وليّ امر مي‌تواند همين مالکيت
محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند
به يک حد معيني و با حکم وليّ فقيه از او مصادره شود.

14/8/58

*اصل ولايت
فقيه بهترين اصل در قانون اساسي است … اين يک اصلي است که کشور را اصلاح مي‌کند،
اين يک اصل شرفي ياست که اگر چنانچه انشاءالله تحقق پيدا بکند، همه امور ملت اصلاح
مي‌شود.

7/10/58

*بايد عرض
کنم حکومت که شعبد‌اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است يکي
از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.

17/10/66

*اميد است
ائمه جمعه مسأله(ولايت مطلقه فقيه) را تعقيب و در خطبه‌هاي نماز جمعه اذهان
ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمايند.

22/10/66

*گرچه به
نظر اين جانب پس از طي اين مراحل(تدوين و تصويب قانون) زير نظر کارشناسان که در
تشخصيص اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله(تشکيل مجمع تشخيص احکام حکومتي)
نيست. لکن براي غايت احتياط در صورتيکه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً
و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعي براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشکيل شود.

18/11/66