امام خمینی ثابت و استوار

امام خميني ثابت و استوار از آغاز تا كنون

فقه جواهري

* اميد است كه حضرات فضلاي عظام و مشتغلين حوزه هاي مقدسه
علميه مخصوصا حوزه قم ــ كما في السابق‌ــ به تحصيل علوم دينيه و ترويج ديانت
مقدسه، ادامه دهند و هيچ گونه تزلزل به خود راه ندهند.

29 جمادي الثاني 1385 هـ.ق

* بايد حوزه هاي فقااهت به همان ترتيبي كه سابق بود، هيچ تخطي
نكند. به همان ترتيبي كه سابق تحصيل مي كردند، فقه و مقدمات فقه را محكم حفظ
كنيد… اين فقها هستند كه حصون اسلام هستند و اسلام را حفظ كرده اند. بايد حوزه
هاعنايتشان به فقه و فقاهت از همه چيز بيشتر باشد… اگر اشخاصي آمدند به حوزه ها
پيشنهاد كردند كه فقه لازم نيست كه مثلا به اين طول و تفصيل باشد و فلان و بيائيم
و يك چيزهائي ديگر هم چه بكنيم! اينها اشتباه مي كنند يا مامورند. فقه به همان قوت
اوليه اش بايد باقي باشد… حوزه هاي فقاهت را به همان قوت خودش حفظ كنيد… من
خوف اين را دارم كه به واسطه بعضي تبليغات، حوزه هاي علمي، از آن كار اساسي ــ كه
خط فقاهت است ــ سستي بكنند و كم كم فقه منتفي بشود و در دراز مدت، اينها نتيجه
بگيرند!

20/4/59

* من كرارا به همه
تاكيد كرده ام كه درسهاي حوزه بايد به همان وجه سنتي خودش محفوظ باشد، فقه بايد
همان فقهي باشد كه در بين ما است. اگر از فقه سنتي منحرف بشويم فقه از بين مي رود.
بايد به همان صورت و قدرتي كه مشايخ ما از ابتدا تا به حال فقه را حفظ كرده اند
حفظ كنيد.

14/11/60

 

* فقه را نبايد فراموش كرد؛ فقه به همان صورتي كه بوده است
بايد باشد. فقه جواهري بايد تقويت شود.

3/6/62

* بايد مسائل فقه به همان نحوي كه مشايخ درست كرده اند ، در
حوزه ها محفوظ بماند.

14/6/62

* امروز حوزه ها با ديروز فرق دارد، همه حوزه ها بايد كمر همت
ببندند و عقب افتادگي هاي سابق را جبران كنند.

16/6/62

* براي اينكه در حوزه ها افرادي مثل صاحب جواهر تربيت شوند
بايد افراد زيادي خود را مهيا كنند تا فقه را به صورت قديم تحصيل نمايند.

12/6/63

* ممكن است اشخاصي بگويند كه بايد فقه تازه اي درست كرد كه اين
آغاز هلاكت حوزه است. آن چيزي كه براي حوزه مضر است، اين است كه ما اين فقه را به
نحوي كه به دست ما رسيده، به نسل آينده تحويل ندهيم.

فقه سنتي نبايد فراموش شود و آن چيزي كه تا به حال اسلام را
نگه داشته است همان فقه سنتي است و همه همت ها بايد معطوف اين بشود كه فقه به همان
وضعي كه بوده محفوظ باشد.

6/11/65

* … وقتي نيروهاي مومن به انقلاب حتي به اسم فقه سنتي و فقه
پويا به مرز جبهه بندي برسند، آغاز باز شدن راه استفاده دشمنان خواهد بود، جبهه
بندي نهايتا معارضه پيش مي آورد… اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين
جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم.
اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولي اين بدان معني نيست كه فقه اسلام، پويا نيست؛
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله اي كه در قديم داراي حكمي
بوده است؛ به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام
ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابظ اقتصادي و اجتماعي
و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعا موضوع جديدي
شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد.

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد…

حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي
زواياي زندگي بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي
معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان
و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول
محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات، جواب داشته
باشيم و همه ترس استكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد، جنبه عيني و عملي
پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.

4/12/67