امام خمینی ثابت و استوار

امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا کنون

 

مسئولیت رئیس جمهور

*به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید،ننشینید باز
در وزارتخانه ها و همان حرفهای سابق باشد و همان کاغذ بازیها، اگر بودجه ای برای
یک جائی می خواستند آنقدر این ور و آنور می رفت که منصرف بشود. شما بطور ضربتی کار
بکنید. برای مردم کار بکنید… و در رأس برنامه تان برای این بیچاره ها، این
مستضعفین که هستند برای اینها کار بکنید.

20/6/59

هر چه آراء زیادتر باشد، مسئولیت زیادتر خواهد بود، برای
اینکه شما جواب یکی یکی از این افرادی که به شما رأی دادند و شما ره به عنوان رئیس
جمهور کشور اسلامی تعیین کردند، باید بدهید.هر یک از شما اینها فردا می آیند شمار
را می گیرند ، جواب از شما می خواهند… شمائی که الآن به مقام ریاست جمهوری
رسیدید،اگر فردا خدای نخواسته تخطٌی کنید از آن راهی که راه ملت است و راهی که اسلام
پیش پای همه ما گذاشته ، همین افرادی که به شما رأی دادند و اعتماد به شما کردند،
برمی گردند؛ آنجا هم حسابش بدتر است. اینجا وقتی برمی گردند، شما می روید منزلتان
می نشینید اما آنجا کار مشکل است، باید شما حساب آنجا را بکنید…

باید شما توجه کنید که مسئولیت شما از باب اینکه آرائتان
خیلی زیاد است، مسئولیتتان خیلی زیاد است. آقایان دیگر هم مسئولیت دارند. همه ما
در مقابل اسلام مسئولیم… شما برای این ملتی که در این چند سال – آنقدر در طول
تاریخ زحمت کشیده هیچ – در مرأی و منظر ما این همه جدیت کرده و جوان داده و مال داده
و جان داده است تا اینکه آن رژیم را کنار گذاشته است و شما را روی کار آورده است ،
شما برای این ملت باید کار بکنید.

11/5/60

*رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ ان
محدود است به اینکه ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار
قشر مستضعف و به حکم قران کریم « اشداء علی الکفار رحماء بینهم » بوده اند،از این
پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند
که ان شاء الله نمی نمایند و در این موقع خطیر … لازم است رئیس جمهور با کمک همه
ارگانهای جمهوری اسلامی و با تشریک مساعی یدیگر ، جریانات امور را به طوری هماهنگ
و موافق اسلام کنند که بهانه را از دست بدخواهان بگیرند گر چه بسیاری از آنان با
احکام اسلام و حدود و تعزیرات آن موافقت ندارند.

آقای رئیس جمهور و سایر دست اندرکاران و دولتمردان در
جمهوری اسلامی باید بدانند که ملت شریف شریف ایران بر همه آنان محبت و منت دارند،
چرا که این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت
فرسا پیروزی را بدست آورد… و هم  اینانند
که با شوق و شعف به آقای رئیس جمهور رأی دادند و بر کسی ریاست جمهوری نشاندند و هم
اینانند که به خواست خداوند تعالی قادرند کشور را حفظ و از شر شیاطین نجات دهند و
اینانند که بر همه ماها و شماها حق دارند و همه می بایست دین خود را به آنان ادا
کنیم و در خدمت ملت خصوصا مستضعفین که سنگینی این جمهوری به دوش آنان بوده و بدون
کوچکترین توقعی در خدمت اسلامند، با جان و دل کوشا باشیم.

17/7/60

*… این تحوٌلی که در ایران است،
این مسأله را از بین برده که ما رئیس جمهوری داریم که باید حتما بر مردم حکومت
بکند و هیأت دولتی داریم که همه امور دست اینها است، و ملت چه کاره است ؟ ما هستیم
که هستیم ! این مسأله در ایران مطرح نیست و یکی از تحوٌلات بزرگی است که ایران به
خواست خدای تبارک و تعالی به دست آورده و این تحوٌل موجب این شده است که کارهای
شما پیش برود. شما نمی توانید کارهائی که الآن در ایران هست انجام بدهید الاٌ با
هماهنگی با ملت. هماهنگی با ملت این است که شما توجه کنید به خواسته های آنها.

23/8/60

* اگر چنانچه همت نگمارید به اینکه
بی اغماض مسائل را در وزارتخانه ها و ادارات و هر جا که هست حل کنید و باز در بین
اینها اشخاصی باشند که نگذارند امور به مجرای اسلامی خودش ، انسانی خودش جریان
پیدا بکند چه بسا که قدم را به واپس برداریم. ادارات را باید با تمام قدرت تصفیه
کنید…

23/10/60