جنايتی ديگر از خائنين به حرم بزرگ الهی

امام خمينی:

« دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذير
سياست جمهوری اسلامی است »

جنايتی ديگر از خائنين به حرم بزرگ الهی

آمريكای خون آشام كه از هر توطئه ای عليه حزب
الله فروگذار نيست و همواره توسّط عوامل خود فروخته و بی حيثيت خود در منطقه، به
انحاء‌ مختلف، به آن ضربه زده و افراد حزب الله را مورد ضرب، جرح و شكنجه قرار
داده و سياه چال های رژيم های وابسته را مملو از مؤمنان و متعهدان خط امام نموده
است، اين بار توسّ‍‍ط پليد ترين و خون خوار ترين مزدوران خود يعنی وهابيان آل سعود،
اين خائنين به حرم بزرگ الهی، لعنة الله و ملائكته و رسله عليهم، گروهی از زبده
ترين و نخبه ترين متعهدان دوران را با فجيع ترين نحوی به شهادت رساند.

ملك فهد و عمّالش كه ننگين ترين فاجعه تاريخ
را در كنار خانه امن الهی آفريدند و صدها زائر بی گناه را در فاجعه خونين مكه، به
خاك و خون كشيدند كه ننگ اين فاجعه تا ابد، از دامن پليدشان پاك نخواهد شد، اين
بار گروهی از مخلص ترين فرزندان و يتيمان امام خمينی « ره» را ـ كه از كويت برای
ادای مناسك حج به مكه معظمه مشرف شده بودند ـ دستگير كرده و با افتراء و دروغ،
آنان را متهّم به بمب گذاری و انفجار در مكه نمودند و از اين روی در سياه چال های
حجاز به صورت نامعلومی، آن ها را زندانی كردند كه كم و بيش گزارش های وحشتناكی از
رفتار ظالمانه اين خبيثان با آنان و شكنجه های قرون وسطایی كه به خشونت فطری آن
ظالمان همراه بود، در مورد اين عزيزان، می رسيد و پس از گذشت قريب سه ماه و بعد از
اين كه پنج تن از آنان تحت شكنجه های وحشيانه به شهادت رسيده بودند، يازده تن ديگر
را در ملأ عام با شمشيری كه خون امام حسين عليه السلام را از آن می چكيد، در روز
اربعين حسينی، گردن زدند.

راديو رژيم حاكم بر حجاز طی بيانيه ای كه از
وزارت كشورشان منتشر شده بود؛ با كمال وقاحت اعلام كرد كه 16 تن از كويتيان را در
ملأ عام گردن زده و چهار تن را به مدت ها بين15 الی 20 سال به علاوه 1000 الی 1500
ضربه تازيانه محكوم كرده است.

اين عزيزان با تأسی از سرور سالار خود، حضرت
سيد الشهداء عليه السلام احرام شهادت بستند و در روز اربعين آن حضرت، كه شوق ديدار
سراپای وجود شريفشان را فرا گرفته بود، با سرهای جدا از بدن به وصال يار شتافتند.

ما ضمن تسليت شهادت اين شانزده عزيز حزب الله
به ساحت اقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء و تمامی فرزندان حزب الله در كويت و
ساير كشور های جهان، به خانواده های اين جوانمردان خط امام، ضمن تسليت، تبريك می
گوئيم كه توانستند چنين افتخارهایی را به عالم انسانيّت تحويل دهند و با شهادت
اينان، برای هميشه، شرافت و عزّت وكرامت خود را بيمه كردند و بی گمان برادران و
خواهران مؤمن اين شهيدان در كويت ـ پس از اين فاجعه ـ خود را بيش از پيش مسئول
پايداری و پاسداری از آرمان مقدّس شهيدان خويش می‌ دانند و در اين راستا گامهایی
استوار تر و محكم تر از گذشته خواهند برداشت.

و رژيم های منفور و وابسته خصوصا رژيم پليد
وهّابيان آل سعود بايد بدانند كه با دست زدن به چنين جنايت هایی، نه تنها گور خود
را می كنند و بايد هر آن منتظر عكس العمل های طبيعی حزب الله باشند بكله اين اعمال
وحشيانه، سبب بيداری و هشياری بيشتر مردم حتی اغفال شدگان و بی تفاوت ها می شود،
همان گونه كه پس از شهادت اين عزيزان، گزارش های اميدوار كننده ای از مراسم تجليل
و تقدير آن ها در كويت می رسد، از مجالس ختم در تمام حسينيّه ها و مساجد و حتی
حسينيّه های مربوط به افراد بی تفاوت، گرفته تا تظاهرات و راهپيمائی ها و «مرگ بر
آمريكا و آل سعود » ها در كنار لانه̾ جاسوسی عربستان و در جوّ خفقان زائی كه رژيم
كويت آن را ايجاد كرده است، و اين ها همه از تفحات « روح الله » است كه اميدواريم
ما هم بيش از پيش از اين نفحه های قدسيّه بهره ببريم تا همگام با « حزب الله»
كمربند های خود را محكم ببنديم و برای به ثمر رساندن اهداف والای امام « ره » به
پيش بتازيم و آن قدر محصور در چارچوب های سياسی خشك نشويم زيرا همان گونه كه امام
فقيدمان فرمود:

« ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگی به
مشكلات و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود
تلاش نمائيم و اين را بايد از اصول سياست خارجی خود بدانيم، ما اعلام می‌ كنيم كه
جمهوری اسلامی‌ ايران برای هميشه حامی و پناهنگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور
ايران به عنوان يك دژ نظامی و آسيب ناپذير، نياز سربازان اسلام را تأمين و آنان را
به مبانی عقيدتی و تربيتی اسلام و همچنين به اصول و روش های مبارزه عليه نظام های
كفر و شرك آشنا می سازد ».

و قطعا چنين حمايتی جز با پيمودن روش انقلابی
امام، تحقق نمی پذيرد ! والسلام.