سخنان معصومين

سخنان
معصومین

کوچک شمردن
نماز

رسول
اکرم(ص):

«عن سیدة
النساء فاطمة ابنة سید الانبیاء صلوات الله علیهم أنها سألت أباها محمدا صلی الله
علیه و اله، فقالت: یا أبتاه! ما لمن تهاون بصلاة من الرجال و النساء؟

قال: یا
فاطمة! من تهاون بصلاته من الرجال و النساء، ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة، سنت فیها
فی دارالدنیا، و ثلاث عند موته، و ثلاث فی قبره، و ثلاث فی القیامة اذا خرج من
قبره:

واما
اللواتی نصیبه فی دارالدنیا، فالاولی: یرفع الله البرکة من عمره، و یرفع الله
البرکة من رزقه، و بمحوالله سیماء الصالحین من وجهه، و کل عمل یعمله لایوجر علیه،
ولا یرتفع دعاؤه الی السماء، و السادمة لیس له حظ فی دعاء الصالحین.

وأما
اللواتی تصبیه عند موته: فأولهن انه یموت ذلیلا، والثانیة یموت جائعا، والثالثة
یموت عطشا، فلوسقی من أنهار الدنیا لم یرو عطشه.

و أما
اللواتی تصبیه فی قبره، فأولهن یوکل الله به ملکا یزعجه فی قبره، والثانیة: یضبق
علیه فی قبره، و الثالثة: تکون الظلمة فی قبره.

و أما
اللواتی تصبیه یوم القیامة اذا خرج من قبره: فأولهن یوکل الله به ملکا یسحبه علی
وجهه و الخلائق ینظرون الیه، والثانیة یحاسب حسابا شدیدا، والثالثة: لا ینظرالله
الیه و لایزکیه وله عذاب الیم». (مستدرک الوسائل ج1 ص 171)

از سرور
بانوان، فاطمه زهرا دخت گرامی سرور پیامبران که درود خدا بر آنان باد، نقل شده که
از پدرش حضرت محمد(ص) پرسید: پدر! کیفر مردان و زنانی که نماز را کوچک شمرند،
چیست؟

حضرت فرمود:
مردان و زنانی که نماز را کوچک بشمارند و به آن اهمیت ندهند، به پانزده بلا دچار
می شوند: شش بلا در دنیا، سه بلا هنگام مرگ، سه بلا درون قبر و سه بلا روز قیامت
پس از بیرون آمدن از قبر.

اما بلاهائی
که در دنیا بدانها دچار می شود:

1-    خداوند عمرش را بی برکت کند.

2-    خداوند برکت را از روزیش بردارد.

3-    خداوند نشانه های نیکوکاران را از چهره اش بزداید.

4-    وظائف عبادی را که انجام می دهد، پاداش نمی گیرد.

5-    دعای او به آسمان نمی رود.

6-    بهره ای از دعای صالحان و نیکوکاران برای او نباشد.

اما بلاهائی
که هنگام مرگ به آنها دچار می شوند:

1-    خوار و بی مقدار می میرد.

2-    آنچنان تشنه از دنیا می رود که اگر از تمام
جویبارهای دنیا بدو نوشانده شود، سیراب نگردد.

3-    گرسنه از دنیا می رود.

اما بلاهائی
که در قبر بر او فرود آید:

1-    خداوند فرشته ای بر او می گمارد تا او را درون گور
بیازارد.

2-    قبر بر او تنگ آید.

3-    تاریکی و ظلمت، قبرش را فرا گیرد.

و اما
بلاهائی که در روز واپسین، پس از خارج شدن از قبر، به آنها دچار گردد:

1- خداوند
فرشته ای را بر او می گمارد تا او را به رو به زمین بکشاند در حالی که خلائق او را
تماشا می کنند.

2- حسابرسی
سختی از  او به عمل آید

3- خداوند
به او نمی نگرد و او را (از گناهان) پاک نمی گرداند و عذابی سخت در انتظارش است.

رسول اکرم
(ص):

«من ترک
صلاته حتی تقوته من غیر عذر، فقد حبطه عمله». (جامع الاخبار- ص 87)

هر که در
خواندن نمازش کوتاهی کند تا اینکه قضا شود، بدون هیچ عذری، عملش باطل شده و هدر
رفته است.

امام صادق
(ع):

«شفاعتنا
لاتنال مستخفا بصلاته» (بحارالانوار ج 79، ص 227)

شفاعت ما به
کسی که نمازش را کوچک شمارد، نخواهد رسید.