پاسخ به نامه ها

* کیاشهر- برادر حجت همتی:

۱- آنها که می گویند باید سکوت بود تا دنیا را ظلم فراگیرد و امام زمان “عج” ظهور کند، برای فرار از بار سنگین مسئولیت چنین بهانه ای می آورند.

۲- چنین نیست که تمام آیات قرآن در موارد خاص نازل شده باشد، گذشته از این نزول آیه در مورد خاص دلیل نمی شود که اختصاص به آن دارد. اگر کسی مسأله ای را از مرجع تقلید شما بپرسد یا موضوعی دیگر از متخصص آن بپرسد و مورد ابتلای شما نیز باشد، و شما حضور داشته باشید، آیا احتمال می دهید که جواب اختصاص به او داشته باشد و شامل شما نشود؟!

* اصفهان- برادر حسن ترک:

۱- انسان از ابتدای بلوغ باید نمازش را درست بخواند و اگر قسمتی از آن درست نبوده است باید قضا کند. علامات بلوغ در رساله ذکر شده است.

۲- نگاه کردن زنی که اشتباها او را از محارم پنداشته است، گناه ندارد.

* برازجان- عبدالله مشتاقی:

دست زدن به بدن هر انسان مرده ای قبل از غسل، موجب غسل مس میت است بجز معصوم و شهید، و دلیلش روایات است.

* اهواز- برادر حسن مسکین:

۱- اگر نذر به صورت شرعی و با همه شرائطش منعقد شده باشد، باید به همان وجه که نذر شده است عمل نمود و نمی توان تغییری در آن داد.

۲- در قانونگذاری، گرچه رعایت مصالح و مفاسد می شود ولی حکم به نحو عموم جعل می شود و دائر مدار آن مصلحت و مفسده نیست، احکام الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بنابراین اگر چیزی به عنوان حکمت برای حکمی از احکام الهی ذکر شد، این بدان معنی نیست که حکم دائر مدار آن است.

۳- جواب سئوال چهارم در سخنرانی امام خمینی ۷ تیر ۶۰ آمده است، به آن سخنرانی رجوع کنید.

۴- مقالات را هر ماه از حضرات آقایان و اساتید معظم می گیریم، گاهی در اثر مشغله های زیاد ایشان، تهیه مقالات بتاخیر می افتد.

* بابل- خواهرا- م- ی- ر:

آنگونه که پیدا است شما خواهری حزب اللهی هستید، پس باید شئون مذهبی را بدقت رعایت کنید و اولین سفارش خداوند پس از عبادت و پرستش ذات حق، نیکی به والدین است. آنقدر حق آنها عظیم است که به هیچ وجه انسان تا آخر عمر اگر به آنها نیکی کند حق آنها را به طور کامل ادا نخواهد کرد. بنابراین شما نباید اینقدر گله و شکایت از اخلاق یا بدرفتاری آنها بنمائید و اگر همیشه این جهت را ملاحظه کنید که در تحمل شنیدن سخنان درشت آنها و در برابر خضوع و ادای احترام بیشتری برای آنها، عبادت پروردگار و رضای خاطر او است، همه ی ناراحتیهای شما از این جهت برطرف خواهد شد. و اما راجع به ازدواج هرجا که خودتان صلاح بدانید و پدرتان موافق باشد، اقدام کنید. امید است که همه مشکلات شما در آن محیط حل شود و بیشتر بتوانید در راه خود سازی و تربیت دیگران موفق باشید.

*- برادر، م، ش:

۱- سئوال اول خود را از دفتر استفتائات امام بپرسید:

۲- پولی که از دولت یا یک ارگان به عنوان اجاره ی منزل دریافت می کند، در صورتی که منزل دارد، باید به آنهارد کند مگر اینکه خود آنها ببخشند.

* قزوین- برادر خلیل سینائی اسکوئی:

اگر زمین اطاق یا موزائیک یا فرش آن غصبی باشد، نماز باطل است ولی اگر زمین و هرچه برآن نماز می خواند و واسطه بین او و زمین است مانند موزائیک غصبی نباشد، بفتوای امام، نماز صحیح است ولو دیوارها و سقف غصبی باشد، گرچه زندگی کردن در آنجا و استفاده از آن اطاق بدون رضایت صاحبش جایز نیست. راجع به مسئله دوم، برای توضیح بیشتر از روحانی مورد اعتماد خود در آن محل بپرسید.

* اندیمشک- خواهر ملکه جمشیدی:

۱- همیشه آنچه تحمل عذاب و شکنجه می کند روح است، چه شکنجه جسمی باشد و چه شکنجه روحی بحث از جسم مثالی را در این مختصر گنجایش نیست.

۲- آداب نماز را اگر رعایت کنید بیشتر می توانید حواس خود را جمع کنید. آداب نماز در رساله عملیه ذکر شده است.

۳- استخاره آداب و شروطی دارد که باید رعایت شود، آن هم اختصاص دارد به جائی که انسان کاملا سرگردان باشد. استخاره با قرآن را باید کسی انجام دهد که معنی آیات را بداند و چندان اعتمادی به خوب و بدهائی که در برخی چاپهای قرآن نوشته شده است، نیست.

* بجنورد- برادر جلیل نیستانی:

۱- دعا نوشتن برای مریض اشکال ندارد و خوب است ولی نباید گول هر دجالی را خورد.

۲- اشخاصی که اشاره کردید دروغگو و دجال و کلاهبردارند. از آنان احتراز کنید و فورا به مراکز مربوطه اطلاع دهید.

۳- اگر ممکن است با رفت و آمد و نصیحت، شخص را وادار به نماز خواندن بنماید لازم است وگرنه باید بهر وسیله ی ممکن او را از ترک نماز بازداشت ولو با ترک رفت و آمد و دوری جستن از او که این یک درجه نهی از منکر است.

* سوادکوه زیر آب- برادر، ا- س:

اینکه مردم با بردن نام امام سه صلوات می فرستند در اثر عشق و علاقه و هیجانی است که به آنها دست می دهد و برای ابراز مخالفت با دشمنان ایشان است. و باید توجه داشت که صلوات را بر پیغمبر و آلش می فرستند و این خود احترامی از رسول اکرم (ص)است.

* خمین- برادر غلامرضا آذرباد:

فعلا هیچ کاری مهم تر از درس خواندن برای شما نیست. موفق باشید.

* رفسنجان- برادر سید محمد حسینی:

آن مقداری که قرض داده است حق دارد بگیرد ولی آنچه از باب ربا مطالبه می کند حرام است و اگر بتوانید به او نپردازید زیرا پرداختن به او هم از این باب حرام است بلکه آن چه از باب ربا به او داده اید حق دارید مطالبه نمائید.

* رشت- برادر محمد محبوبی:

۱- آیه ۵۹ سوره آل عمران در جواب کسانی است که می پندارند عیسی (ع)فرزند خدا است، زیرا بدون پدر بدنیا آمده است، خداوند می فرماید خلقت عیسی مانند خلقت آدم است که از خاک او را آفرید بدون طی مراحل معمولی پیدایش افراد انسان و سایر جانداران. تفصیل مطلب را در ترجمه تفسیر المیزان بخوانید.

۲- آیه ای که به آن اشاره کردید آیه ۳۰ سوره بقره است و در آن کلمه ی “مانند گذشتگان نیامده است. بنابراین جائی برای سئوال باقی نمی ماند.

۳- نظریه داروین اگر هم صحیح باشد، در مورد انسان قطعا صحیح نیست زیرا خداوند تصریح فرموده است به چگونگی پیدایش انسان نخستین و اینکه او از خاک آفریده شده است.

* مشهد- برادر عامری:

۱- اگر امام مسجد عادل باشد، می توانید به او اقتدا کنید، و ساده بودن گناه نیست.

۲- به هیچ وجه نمی توان واقف مسجد را مجبور به ساختن اتاقی برای بسیج کرد.

۳- سئوال سوم را از دفتر استفتائات امام بپرسید.

* کیاشهر- برادر عبدالرحمن ساجدی:

۱- آنچه به شعار وحدت معروف شده است، یکی از تعقیبات نماز است ولی آخر اصلا گفتن آن جا ندارد و صحیح نیست.

۲- گفتن تکبیر پس از نماز مستحب است و آن شعارهائی که پس از تکبیر گفته می شود گرچه وارد نشده است ولی اکنون شعار مسلمین است و بسیار خوب است و خوشبختانه متضمن دو جزء مهم از فروع دین است یعنی تولی و تبری: ولاء با امام و رهبر و اعلام دشمنی با دشمنانش.

* گوکان- برادر اصغر فلکی:

۱- آیت الله مشکینی در ضمن چند خطبه راجع به مورد دو سئوال شما مطالبی بیان کردند، اما در مورد سئوال دوم از دفتر استفتائات امام بپرسید.

* قم- برادر غلامرضا احمدی:

تمام کارهای خدا براساس مصالح است ولی هیچگاه نفعی از آن به او عاید نمی شود زیرا او کمال مطلق است و کسی نفع می برد که نقصی داشته باشد.

* تهران- برادر علی هیکلی:

به کتاب مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی اثر استاد شهید آیت الله مطهری مراجعه بفرمائید تا نیاز شما برطرف شود. موفق باشید.

* باشت گچساران- خواهر فاطمه آل احمدی

پدر شما با دختران زن خویش محرم است و در اصطلاح، آنها را “ربیبه” او می گویند ولی پسر آن زن، که از پدر شما نیست، با شما نامحرم است.

* گچساران- برادر مسلم عدالت:

شهید اول به معنی اولین شهید در اسلام نیست بلکه ایشان یکی از فقهای متاخرین بوده اند، و چون دو نفر از فقهای بزرگ شیعه در دو زمان نزدیک بهم شهید شدند، برای اینکه اشتباه نشود، یکی را شهید اول و دوم را شهید ثانی می نامند. و معمولا از اول به کلمه “شهید” به صورت اطلاق تعبیر می شود.

* رفسنجان- برادر اصغر عباسی:

اگر نمی دانستند که ده روز در یکجا می مانند مسافر بوده اند و روزه آنها باطل است باید قضا نمایند.

* کرمان- برادر مهدی آدینه زاده:

فعلا ما بغیر از “پاسدار اسلام” هیچ کتاب و نشریه ای نداریم.

* طالقان- برادر، ح- محمدی:

درد دل شما را شنیدیم و از این وضع رقت بار نگران شدیم. امیدواریم پس از پیام ۸ ماده ای امام، این مشکلات برطرف شود و با همکاری مردم حاضر در صحنه، جلو فرصت طلبان و سود جویان و منحرفان گرفته شود. ضمنا قضایائی که در آنجا رخ داده است با ارائه مدرک به مسئولین اطلاع دهید.

* گناباد- علی قلی پور:

برادر: خودتان می بینید که در چاپ کردن عکس شهیدان هیچگونه امتیازی قائل نیستیم، فقط عکس از یک ارگان انقلابی تایید شود، در نوبت چاپ خواهد شد. و اما راجع به کتاب، باید بگوئیم که کتابهای استاد شهید مطهری نیاز نیازمندان را رفع خواهد کرد.

* تهران- برادر فرامرز کریمی:

۱- عکس شهید پس از تایید از بنیاد شهید یا سپاه، در نوبت چاپ خواهد شد.

۲- آنچه در نماز بر ما واجب است بر پیامبر اکرم (ص)نیز واجب بود و در اداء واجبات هیچ فرقی بین پیامبر و سایر مسلمانان نیست، گو اینکه بعضی از احکام اختصاص به پیامبر داشت در صورتی که برای سایر افراد امت یا مستحب بود و یا وارد نبود.

* تهران- برادر علی. م:

هر گناهی کرده اید از خدا طلب آمرزش کنید و توبه کنید و برای دیگران بازگو نکنید خداوند آمرزنده و مهربان است.

* لار- برادر سعید صدیقی:

نحو و صرف و ادبیات عربی را جز با درس خواندن، آن هم نزد استاد متخصص برای شما امکان پذیر نیست، و اما مدت یادگرفتن، بستگی به استعداد و ذوق شما دارد. موفق باشید.

* اهواز- برادر عباس علیپور:

با تشکر فراوان از شما، در قسمت “انقلاب و رهبر” اینگونه مطالب مشروحا نوشته شده است، ولی اگر این دیدگاه ها را که شما نقل کردید، با تاریخ و مدرک برای ما بفرستید چاپ خواهیم کرد.

* جهرم- برادر ن.هـ.ذ:

درد دلهای شما را شنیدیم و بسیار ناراحت شدیم. گزارشات شما را حتما به مسئولین امر خواهیم رساند. همه با هم باید سالهای متمادی، بدون وقفه فعالیت کنیم تا اینکه ایران عزیز را از آنهمه فسادی که فرهنگ طاغوتی ایجاد کرده بود، پاکسازی کرده و نجات بخشیم امیدواریم پیام- نوید بخش ۸ ماده ای امام مو به مو به مرحله اجرا گذارده شود و فرصت- طلبان و منافقان و محتکران در هر لباس و مقامی باشند به دادگاه عدل اسلامی سپرده شده و مجازات گردند.

* برادران و خواهران:

کاشان- رحمت الله نوروززاده، شاهین شهر- غلامحسین دربندی، تهران- ناصر صائمیان، نکاء- سید ابراهیم موسوی مجد، حلیمه باقری، همدان- تیمور سلیمانی، املش- مهری سید باقری، بهبهان- مویدی شمیران- مرتضی پالیزوانی، قم- حسین شفائی، تهران- محمود لقائی:

با تشکر و سپاس فراوان از شما عزیزان که همواره ما را مورد لطف و محبت قرار می دهید و گاهی با ارسال مقاله و شعر احساسات مذهبی عمیق خود را ابراز می دارید و با امید موفقیت شما و سایر افراد حزب الله، و پیروزی رزمندگان دلیر اسلام بر بندگان شیطان بزرگ. انتقادات و پیشنهادات شما با کمال دقت در هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام.

* باختران- ا. ر. باخترانی، قاسم آباد علیا- محمد حسین نعمتی، تهران- محمد درمانلو، آباده- محمد حسین توکلی تهران- اقبال آشتیانی، تهران- انجمن اسلامی وزارت بازرگانی، منصور آراسته.

لطفا استفتاءهای خود را به دفتر استفتائات امام خمینی قم بفرستید و از آنجا پاسخ خود را دریافت دارید.

* لاهیجان- برادر مجید نیکفر:

۱- در این باره مطالب زیادی گفته شده است، از جمله اینکه برادران با خواهران ازدواج می کرده اند، و این سخن بر بعضی گران آمده است و گفته اند اولاد آدم با پریان یا حوریان ازدواج می کرده اند. البته حرمت ازدواج با خواهر ممکن است در شریعت های بعدی تشریع شده باشد و سخن اول چندان وحشت آور نیست. ولی درباره سخن دوم به نظر بعید می آید که انسان از غیر انسان زائیده شود.

۲- حدیثی که نقل کرده اید از امام صادق است و دنباله ای دارد که در تغییر معنی موثر است. در هر صورت حدیث از نظر سند ضعیف است.

۳- ظهور حضرت مهدی “عج” از علم الغیب است که هیچ کس بجز خدا نمی داند.

۴- مراد از خواسته های دل، هوسهای انسان است که تابع غرائز او است. خواسته های عقل آن است که منطق عقل به آن حکم می کند که گاهی با میل و غریزه ی نفسانی موافق است و گاهی مخالف.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *