جدیدترین استفتائات از امام

س- احرام برای حج را که باید در شهر مکه انجام گیرد آیا در محلات جدید هم جایز است یا نه ؟

ج- از محلات مکه هم کفایت می کند.

س- در صورت عدم امکان رمی جمره در روز به واسطه ازدحام جمعیت ، آیا جایز است به جای روز گذشته یا آینده ، شب رمی جمره نمود یا خیر ؟

ج- در صورت عذر مانع ندارد.

س- شخصی به اندازه رفتن به حج و مراجعت پول دارد ولی منزل شخصی ندارد و احتیاج به منزل نیز دارد ، آیا منزل خریدن مقدم است یا به مکه رفتن ؟

ج- اگر احتیاج به منزل ملکی دارد ، در منزل صرف کند . و در فرض مذکور مستطیع نیست.

س- زنها و پیرمردان و کسانی که خوف مشقت دارند ، آیا جایز است شب دوازدهم رمی جمره نموده به مکه رفته و دیگر به منی برنگردند ؟

ج- در صورت عذر اشکال ندارد ولی قبل از نصف شب نباید بیرون بروند.

س- شایع است که محل ذبح قربانی را در وادی محسر ( خارج از منی ) قرار داده اند آیا ذبح در این مسلخ جدید مجزی است یا نه ؟

ج- باید در منی ذبح کنند و ذبح در مسلخ جدید صحیح است.

س- جمره عقبی را که از ۳ طرف سیمان کاری نموده اند و فقط یک طرف باز است آیا می توان از اطرافی که سیمان شده است رمی جمره نمود یا نه ؟

ج- اگر احراز نمی شود که رمی جمره شده است کفایت نمی کند.

س- زنان و پیرمردانی که در رفتن از منی به مکه بعد از روز دوازدهم ذیحجه ، به علت کثرت جمعیت به مشقت می افتند ، آیا می توان آنها را قبل از ظهر حرکت داد یا نه ؟

ج- با وجود عذر مانع ندارد.

س- حجاجی که مدینه بعد هستند در صورتی که عزیمت به جحفه مشقت داشته باشد می توانند از جده یا یکی از میقاتهای نزدیک مثل حدیبیه برای عمره تمتع محرم شوند یا خیر ؟

ج- باید به یکی از مواقیت معروفه مثل جحفه بروند و اگر ممکن نیست با نذر از جده محرم شوند و احتیاطاً در جده تجدید احرام کنند.

س- در صورت ازدحام و کثرت جمعیت آیا می توان بیشتر از بیست و شش ذراع و نیم ، طواف نمود یا نه ؟

ج- در صورت امکان باید در حد طواف کنند و اگر ممکن نیست طواف در خارج حد مانع ندارد با مراعات اقرب فالأقرب.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *