سرمقاله

درود خدا براين ملت عظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بررسي و تحقيق پيرامو.ن اوضاع و
احوال عامه مردم در عصر ائمه معمصومين ، درعين حال که غم انگيزترين فاجعه تاريخ
بشري را ترسيم مي کند دريچه اي را براي براي روشن شدن بسياري از ابهامات در تاريخ
اسلام به روي ما مي گشايد.

نگاهي گذرا درنزديک به سي خطبه و
کلام امير المومنين (ع)در نهج البلاغه که در همين زمينه بيان شده علت اساسي عدم
موفقيت  کامل آن حضرت در رسيدن به اهداف
الهي  اش و پذيرفتن صلح بامعاويه سرانجام
شهادتش و در پي  آن صلح امام حسن (ع)با
معاويه و بدنبال آن به و قوع پيوستن حادثه کربلاو شهادت امام حسين (ع)و تبعيد ،
زنداني شدن و بالاخره شهادت ساير ائمه معصومين به خوبي روشن مي شود.

حضرت علي (ع)گذشته از معدود ياران
وفادار و سرداران فداکار ،توده مردمي را به همراه داشت که اکثر آنها بي فرهنگ .
سست عنصر بودند و آن حضرت در حاليکه از يک سو در سوگ ترور  و شهادت اصحاب راستين چون مالک اشتر،محمد بن
ابي بکر ،عمار ياسر و …

چشمي خونبار داشت، از سوي ديگر بي
وفايي، نامردمي وناسپاسي اکثريت مردم چنان سينه فراخ و روح باعظمتش را مي فشرد که
نموداري از اين داستان غم انگيز را در جاي جاي سخنان اندوهبار اين کاملترين انسان
بعد از پيغمبر اکرم درنهج البلاغه مي خوانيم که در اينجا فقط به چند  نمونه آن اشاره مي شود:

آن حضرت خطاب به مردم فرمود:« … و
تفرقکم عن حقکم ، فقبحا لکم و ترحا ..  يا
اشباه الرجال و لا رجال … قاتلکم الله لقد ملاتم قلبي قيحا .و شحنتم صدري غيظا
».

(نهج البلاغه خطبه 27)

… و پراکندگي شما در راه حق، پس
رويتان زشت و دلهايتان غمين باد… اي نامردهايي که از مردانگي اثري درشما نيست…
خدا بکشد شما رامرگ برشما باد که دلم رابسي چرکين کرديد و سينه ام را از خشم
آکنديد …

و در جاي ديگر مي فرمايد  « … اصبحت و الله لا اصدق قولکم و لا اطمع في
نصرکم و لا او عدالعدو بکم » ( نهج البلاغه حطبه 29)…بخدا صبح کر دم درحالي که
سخن و پيمانتان راباور نميکنم و به کمک شما طمع ندارم  و در مقابله با  دشمن روي شما حساب نميکنم…

و چه دردناک است اين فاجعه بزرگ
تاريخ ،يعني کفران بزرگترين نعمتي که خداوند بر بشريت ارزاني فرموده است آه که علي
از مردم دل بر مي کند. چنين با خداي خود سخن مي گويد: «اللهم اني قد مللتهم و
ملوني و سمتهم و سموني فابدلني بهم خيرا منهم 
و ابرلهم بي شرا مني »( نهج البلاغه خطبه25)خدايا من از ايشان بيزار  و خسته شده ام و انان و نيز از من ملول و سير
شده اند پس بهتر از ايشان را براي من جايگزين فرما و به جاي من شري رابراي اينان
بدل نما…

آيابراستي باوجود چنين مردمي پست و
فرومايه ،بشريت بهترين فرصت رابراي رشد و کمال و تحقق آرمانهاي بزرگ الهي از دست
نداد و ايا فکر  کرده ايم که اگرميليونها
انسان مومن و آگاهي که اکنون در کشور اسلامي ايران با عشق به همان علي ، هستي خود
را فداي اسلام مي کنند بجاي آن مردم نابخرد در رکاب حضرت امير (ع) يا اما حسن و
امام حسين و … حضور داشتند چه وضعي پيش مي امد . آيا بازهم معاويه مي توانست با
قراني بر سر نيزه همه چيز را به نفع خويش عوض کند 
و علي را مجبور به صلح کند. آيا باز هم امام حسن  محتبي (ع) مجبور به صلح مي شدو آيا امام حسين
(ع) بدانگونه درکربلا به شهادت مي رسيد . و‌آيا ديگر ائمه اطهار خانه نشين زنداني
،تبعيد و مسموم مي شدند و ..

و آيا اگر هر يک از امامان معصوم دراين
زمان بودند بااين همه مردم فداکار و ايثارگر در مقابل  دشمنان اسلام چگونه عمل مي کردند. جانهاي ما
فداي غربت و تنهايي تان اي خاندان پاک پيامبر . يا علي اگر تو در آن روزگار آنچنان
از مردم مي ناليدي امروز سلاله پاک تو خميني عزيز بر امت  قهرمان اسلام مي بالد. اگر آن روز مردم جمال
حقاني تورا مي ديدند و صداي دلنوازت مي شنيدند و دعوت ترا به جهاد، از زمستان به
تابستان ازتابستان به زمستان موکول مي کردند . سر انجام از امر تو سر مي پيچيدند و
تو راتنها مي گذاشتند امروز ملت مسلمان ايران بادر نورديدن مرزمکان و فاصله زمان
نداي حق طلبانه ات را لبيک گفته و به نبرد بي امان با ناکثين ، مارقين و قاسطين
قيام کرده و به عشق حسينيت و بانام زهرايت در صف راهيان کربلا و لشکريان قدس،
ميليون در راه خدا و دفاع از اسلام عزيز به پا خواسته و پيروزي ايمان  قدرت اسلام را بر کفر جهاني و تجهيزات نظامي
مدرن آنان به نمايش گذارده اند. امت مسلامان ايران در چارچوب  مرزهاي عقيدتي اسلام و اهداف جهانشمول آن
،مرزهاي جغرافيايي موهومي که بدست جباران در زمين خدا ايجاد شده در هم نورديدند و
طي عمليات پيروزمند و الفجر -8و 9 گامي بلند در راه  دفاع از اسلام بر داشته و سخت ترين ضربه را بر
پيکر باطل و کفر جهاني وارد ساختند.

سلام بر اين امت شهيد وو پر ور که
امام و پيشوايان  در طول 20 سال مبارزه
پيگيرش عليه بزرگترين قدرتهاي استکباري همواره بعد از خدا با اطمينان خاطر به انها
تکيه داشته و نه آن که هيچ شکوه و گلايه اي در تمام سخنان و پيامهايش از اين امت
رشيد يافت نمي شود بلکه همواره بالاترين تمجيدها تقديسها و ستايشها را از آنان
ابراز فرموده است.

رحمت خدا بر اين امت حزب الله که
برخلاف معادلات  و محاسبات دنيا پرستان هر
چه مستضعف تر باشند و هرچه سرمايه گذاري بيشتري براي انقلاب کرده اند و هرچه شهيد
و مجروح  بيشتري داده اند تمسک و پاي بندي  و ايثارشان افزونتر شده است و ملتي که اگر يک
روز با دستور مستقيم امام به خيابانها ميريختند. در مقابل مسلسلهاي شاه معدوم مي
ايستادند امروز بايک اشاره يکي از يارانش ميليون ميليون به خيابانها مي ريزند، به
جبهه مي روند و جان برکف براي نثار همه همت خود براي اسلام مهيا مي شوند  و بدينسان اين مردم بزرگترين مسئوليت تاريخ
رابر عهده دولت اسلامي براي تحقق بخشيدن به تامام آرمانهاي جهانشمول اسلام گذاشته
اند و …

اين مردم پرهيزکار به مصداق حريث «ان
اهل التقوي اخف اهل الدنيا مؤنة و اکثرهم معونة»- همانا تقوي پيشگان کم خرج ترين
مردم و پرکارترين و فداکارترين آنها هستند – در مقابل تمام اين فداکاريها با
کمترين نيازهاي اوليه مي سازند و هيچگونه توقع مادي از نظام جمهوري اسلامي ندارند
ولي آنچه مي خواهند اين ست که دولتمردان، مسئولين و کارگزاران جمهوري اسلامي که
اداره کشور را بعهده گرفته اند مبادا برعکس ياران و سرداران وفادار و پاکباخته
حضرت علي (ع) عمل کنند و مبادا با اختلاف و تنازع بين خود قلب پاک امام امت اين
فرزند راستين علي را به درد  آورند چرا که
اين تنها چيزي است که اين انقلاب را در معرض خطر 
قرار مي دهد و امام را آزرده خاطر مي کند.. اين مردم نمي خواهند که دولت با
دلارهاي نفتي اجناس  بيشتري را از خارج
وارد کند بلکه مي خواهند که ضمن برنامه ريزي کار براي خودکفايي کامل در توزيع آنچه
که موجود است عدالت رعايت شود.

بخدا قسم دولت خدمتگزار سنگين ترين
وظيفه رادر تاريخ بشريت بدوش گرفته است و 
فرداي قيامت نه باشعار که با محاسبه اي دقيق بايد پاسحگوي خدمت به بهترين
ملت تاريخ اسلام و بشريت باشد. والسلام

رحيميان