پاسخ به نامه ها

پاسخ به نامه ها

* اندیمشک – برادر، رسول رنگین

قضیه جزیره خضراء دلیل معتبری ندارد، البته ما تکذیب نمی
کنیم ولی دلیل بر صحت آن نیست و اماانطباق آن بر «مثلث برمودا» به صورت یک احتمال
بسیار ضعیف می تواند مطرح باشد. نویسنده آن کتاب تنها به شواهدی تمسک جسته، که
مؤید این احتمال است ولی شواهد بسیار از حوادث «برمودا» با آن مخالف است و او آنها
را نادیده گرفته است، کتابهائی در رابطه با این منطفه نوشته شده است به آنها
مراجعه کنید.

*شهرستان هویس – برادر، م – ع – م

1- قرآن کتاب هدایت است، نه کتاب طب و فیزیک و شیمی، هیچ
اشاره ای در قرآن به اختراعات جدید نشده و نباید بشود. اگر بنا بود شرایع آسمانی ،
همه اسرار طبیعت را روشن سازند بشر از روز اول به آخرین تکامل مادی خود دست می
یافت ولی نظام خلقت بر این اساس است که بشر با سعی  و کوشش خود باید حقایق جهان را کشف کند.

2- علم امام ارادی است اگر بخواهد و خداوند صلاح بداند چیزی
بر او مخفی نمی ماند ولی اگر اراده نکند یا خداوند صلاح نداند، متوجّه مسموم بودن
آب کوزه –  مثلاً  – نخواهد شد و در روایت است که امیر المؤمنین
(ع)می دانست در آن شب کشته می شود ولی خداوند لحظه واقعه و موضع آن را بر او مخفی
داشت تا آن چه مقدّر است واقع شود.

3- غسل کردن در فضای آزاد اشکال ندارد چه مرد باشد و چه زن،
البته با حفظ شرایط حجاب.

* ملایر- برادر، علی محمد – خ

1- شستن صورت در وضو با دست چپ اشکال ندارد.

2- خمس را باید به مرجع تقلید یا نماینده اوبدهید یا به
وسیله مورد اعتمادی به او برسانید. حقوقی را که به آن شخص داده اید و در آن راه
مصرف کرده است، اگر مرجع اجازه ندهد کافی نیست و شما بدهکارید.

* برادر، ع- م 

راه حل صحیح و طبیعی برای جلوگیری از انحرافات جنسی، ازدواج
است و راههای دیگر چندان کار ساز نیست در عین حال باید سعی کنید تا آن وقت با حضور
در مجالس و مجامع مذهبی، ایمان خود را تقویت کنید و با مطالعه کتابهای مفید مذهبی،
سطح معلومات دینی خود را بالا ببرید و با روزه و مجاهدت با نفس، اراده خود را قوی
سازید.

* تهران- خواهر، ز- پ

احساس پاک و بی شائبه شما را می ستائیم، نگهداری ایمان و
تقوی در خانواده هائی که ضد انقلاب و بی دین هستنی بدون شک نوعی جهاد در راه خدا
است و اگر با این حد از ایمان و تقوی از دنیا بروید انشاء الله ثواب شهید خواهید
داشت و بهر حال همین آرزوی شهادت که دارید ما یه سعادت و خوشبختی است.

* بم – برادر، م – د

اگر جلوی نامحرم ، خود را کاملاً می پوشاند اصراری بر
خواسته خود نداشته باشید، حجاب خاصی در اسلام مطرح نیست، ولی اگر حجاب کامل خود را
رعایت نمی کند با او جدّی بر خورد کنید ولی نه با تندی و خشونت، بلکه با نصیحت و
امر به تقوی.

 

* نقده – برادر، بهروز ساجدی

 

1- در عدد آیات قرآن اختلاف است و منشأ اختلاف این است که
بعضی آیات طبق بعضی اقوال یا روایات، دو آیه شمرده شده و طبق قول یا روایتی دیگر
یک آیه، و این اختلاف چندان اهمیّتی ندارد، و امّا آن قول منسوب به امیر المؤمنین
(ع)در شمارش آیات سند معتبری ندارد.

2- بسم الله الرحمن الرحیم در روایات شیعه جزءآیات هر سوره
، بجز سوره توبه است.

3- رحمن، اسم خاص خدا است و برکس دیگر اطلاق نمی شود،
اصولاً نامگذاری در فرهنگ مااشکال زیادی دارد، کسانی را که به نامهای: «رحیم ،
کریم ،رحمان، رسول، نبی » و امثال آن می خوانند در اصل عبدالرحیم و عبدالرحمن و
عبدالکریم و عبدالرسول و عبدالنبی است که به عنوان اختصار، کلمه عبد را حذف می
کنند که این خود کار اشتباهی است و موجب اشتباه دیگری می شود و آن این است که
تدریجاً خود این کلمات به عنوان نام ، مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت این
کار صحیحی نیست و نامهائی مانند نبی الله، رحمن، و … باید تبدیل شود به نامهای
صحیح ومناسب.

4- آیۀ : «ولقد آتینا سبعاً من المثانی و القرآن العظیم»
دلیل نمی شود که سوره حمد جزء قرآن نیست زیرا سوره حمد، همان «سبع المثانی» است که
بدلیل اهمیت آن سوره، آن را مستقلاً، ذکر فرموده است،مانند اینکه گفته می شود:
رسول اکرم (ص) و همه پیامبران

5- سرّ اینکه «عدل» از اصول مذهب شمرده شده بخلاف سایر صفات
الهی، اختلافی است که میاناشاعره از یک سو و شیعه و معتزله از سوی دیگر درمسأله
جبر و اختیار به وجود آمده. اشاره انسان را در کارهای خود مجبور و مقهور اراده
الهی می دانند و شیعه و معتزله چنین امری را با فرض استحقاق عقاب بر گناه، ظلم می
دانند و خداوند عادل را از آن تنزیه می کنند، وروی این اساس، اصلی بنام عدل، جزء
اصول مذهب شیعه شمرده شده است و اشاعره را که اکثریت اهل سنّت از آنانند مخالف آن
شمرده اند.

6- دلیلی ندارد که شما در این حدیث تشکیک کنید، نماز
مهمترین رابطه و پیوند انسان با خداست پس اگر پذیرفته نشود هیچ عملی پذیرفته نیست،
زیرارابطه انسان با خدا ضعیف خواهد بود و اما اینکه مرادهمۀ نمازها است یا بعضی از
آنها، روشن نیست، وممکن است مراد نمازهای یک روز نسبت به اعمال همان روز باشد.

7- پیامبران همه معصوم اند و معصومین این امت،چهارده نفرند.

8- توبه، دروغ نیست و در هر مقامی جایز استمگر اینکه مفسده
ای بر آن مترتّب باشد.

9- پرسیده اید در آیه: «قال و من ذرّیتی قال لاینال عهدی
الظالمین» بقره آیه 124. مگر حضرت ابراهیم برای ذرّیۀ ظالمش نیز طلب امامت کرد که
خداوند آن را نفی فرمود؟

پاسخ این است که حضرت ابراهیم (ع)این مقام را برای ذرّیه،
بعنوان ذرّیه درخواست کرد و نظر به ظالم بودن و غیر ظالم بودن آنها نداشت، فرق است
میان اینکه با توجه به ظالم بودن بعضی از آنها برای همه درخواست امامت کند و اینکه
اصولاً مسأله ظالم بودن مورد توجّه نباشد، خداوند در پاسخ فرمود: که دعای شما
مستجاب است ولی سنت ما بر این است که به ظالم امامت ندهیم، بنابراین ظالمین از
ذرّیه شما به امات نخواهند رسید.

* در چه اصفهان – برادر، سید احمد مرتضوی مناط در قضای نماز
که شکسته یا تمام باید خوانده شود، حالت فوت آن است، پس اگر اوّل وقت مسافربوده و
آخر وقت در وطن و نماز را نخوانده است، قضای آن تمام است، و اگر به عکس بود، قضای
آن شکسته است و احتیاط مستحب آن است که در هر صورت دوبار قضا کند، شکسته و تمام.
(تحریر الوسیله جلد 1 – ص224 – مسأله 5)

* جبهه مهران – برادر، م – ح – ز

در رابطه با مخارج حروف که ادای آنها برای شمامشکل است، اگر
سعی خود را کردید و امکان تلفظ صحیح نبود، معذورید و به همان نحو که می توانیدتلفظ
نمائید کافی است.

2- در مورد، ریا و مبارزه با آن مکرر نوشته ایم،بهمین بخش
در شماره های پیشین مراجعه کنید.

 

*تبریز- برادر، ناصر نادری

امّی بودن پیامبر به این معنا نبوده که نمی توانسته بخواند
یا بنویسد و نمی دانسته است که کاتبان وحی چه می نویسند! برای روشن شدن مطلب، کتاب
«پیامبر امّی» نوشته استاد مطهری را بخوانید و در مورد قرآن وعدم تحریف آن، کتاب
«قرآن در اسلام » تألیف علامه طباطبائی را مطالعه کنید، اجمالاً قرآن که نازل می
شده، رسول اکرم (ص) برای مسلمانان قرائت می فرموده و آیات قرآن سینه به سینه منتقل
شده و چنان در حفظ آن کوشا بودند که هیچ گونه اختلافی در آن بوجود نیامده و امّا
آن منافقان و فاسقان مانند معاویه و ابن ابی سرح هیچ زمانی از کاتبان وحی نبوده
اند و این سخن دروغ است.

 

*جبهه جنوب- برادر، م – الف

 

این خیلی عجیب است و اصلاً باور کردنی نیست که بدون اختیار
شما و بدون اینکه در انتخاب همسرتان نقش داشته باشید و بدون رضایت پدر و مادر و
برادران، چنین ازدواج نا مطلوب صورت گرفته باشد!چگونه و چه کسی شما را به دام
انداخته بود؟!

 

* مشهد – برادر، عبدالرضا – م

 

1- ما نمی دانیم خداوند با آن افراد چه خواهد کرد ولی
امیدواریم مورد عفو قرار گیرند.

2- کسی که در روزه ماه رمضان استمنا کند، باید روزه را قضا
کند و کفاره بدهد و به احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد، یعنی در این زمان هم شصت
روز، روزه بگیرد و هم شصت مسکین را اطعام نماید.

3- از پیشنهاد شما متشکریم.

 

* تهران – برادر، علی حمیدی

 

1- مرد، طلا را در جیب خود بگذارد اشکال ندارد و نماز را
باطل نمی کند ولی پوشیدن و زینت کردن با طلا برای مرد حرام است و نماز با آن باطل
است.

2- خداوند بر همه چیز قادر است، چیزی که محال است، امکان
تحقق ندارد و این نقص در قدرت خدا نیست، اگر خداوند بر ایجاد آن قادر باشد، دیگر
آن محال نیست، زیرا محال آن نیست که من و شما نتوانیم، محال آن است که هرگز صلاحیت
تحقق خارجی را نداشته باشد.

 

* همدان – برادر، ح – ش – ن

 

ما این احساس شما را ارج می نهیم که به انقلاب اینقدر علاقه
مندید که همسرتان را بخاطر عدم شرکت در انتخابات می خواهید طلاق بدهید ولی برادر،
این کار عجولانه است، اگر او از نظر فرائض دینی و عفت و نجابت مورد پسند است ،
مسأله علاقه به انقلاب قابل حل است، شما می توانید با آرامش و  بدون خشونت و عصبانیّت و با پذیرش بعضی از
اعتراضها و انتقادها، در روحیه او تأثیر بگذارید و خلاصه از راه احساسات بر او
پیروز شوید نه از را بحث و مجادله که هیچ گاه به نتیجه نمی رسد.

 

* اهواز- برادر، ص- پ*اصفهان – برادران، هادی برزگر و حسن
حیدریان

 

می توان گفت اجماع علما بر این است که در تحریف به معنای کم
و زیاد کردن واقع نشده است، خداوند می فرماید :

«انا نحن نزلنا الذکرو انا له لحافظون ». به کتاب «قرآن در
اسلام» نوشته علاّمه طباطبائی مراجعه کنید.

 

* تبریز – برادر، ق- م

1- از رحمت خدا مأیوس نشوید که آن بزرگترین گناه است. توبه
کنید و با اعمال صالحه، گذشته را جبران نمائید و به لطف خدا امیدوار باشید. در
رابطه با مسأله سوم تکلیفی دارید که در رساله آمده است باید عمل شود.

2- همسایه هائی که اهل نماز و روزه نیستند مستحق رفت و آمد
و خوبی و احسان نمی باشند در عین حال با آنها بدی نکنید و همیشه سعی در هدایت آنها
داشته باشید.

* کرمان – خواهر – آ ، ن.

به خانوادۀ خود اصرار کنید و تهدید نمائید که اگر نپذیرفتند
به دادگاه مدنی شکایت خواهید کرد.

مطمئن باشید دادگاه از شما حمایت می کند. راز خود را به کسی
نگوئید. اگر باز مشکلی پیش آمد آدرس بدهید.

* تهران- برادر – م، ب.

1- آن دو زوج باید فورا از یکدیگر جدا شوند. آنها حلال زاده
هستند.

2- توبه کنید، خداوند راه برگشت را بر بندگان خویش نمی
بندد. پول آن افراد را به هر صورت ممکن برگردانید.

* اندیمشک خواهر- فاطمه ، ف.

شوهر نمی تواند شما را در آن مورد مجبور کند و اگر مخالفت
کنید گناهی نکرده اید.

 

* دزفول – خواهر – ز – ب .

اگر می دانید شیردادن مادرتان به فرزند دخترش بمقداری که
موجب محرمیت است بوده، باید

خواهرتان از شوهرش جدا شود و هیچ راهی برای آن نیست. اگر
توضیح بیشتر خواستید آدرس بدهید .

در اینجا به همه خواهران گرامی تذکر می دهیم که در شیر دادن
به بچه های دیگران عجله نکنند و ملاحظه پیامدهای آن را داشته باشند مورد مذکور این
است که مادری به فرزند دخترش شیرداده و این کار موجب می شود که دخترش برشوهر خود
حرام بشود.

پاسخ به نامه ها

 

*اصفهان – بردار، غلامعلی زکی

 

آنکه با ام الفضل دختر مأمون ازدواج کرد،حضرت امام جواد
(ع)بود، آنهم با پیشنهاد خوداو، شاید مأمون به این جهت اصرار بر این مطلب داشت که
خود را از تهمت قتل حضرت رضا (ع)در افکار عمومی تبرئه کند، و امام جواد (ع) نا چار
بود بپذیرد،زیرا بدون شک اگر نمی پذیرفت مأمون مشکلاتی برای او و برای شیعیان
بوجود می آورد و بهر حال همان زن به دستور معتصم عباسی (برادر مأمون ) امام را
مسموم ساخت.

 

* شیراز – برادر، مرتضی دهقان

 

1- ترس و اندوه اختیاری نیست و لذا نمی توان گفت گناه است و
اگر خداوند در مواردی نهی فرموده است، منظور این است که آن مورد جای ترس و اندوه
نیست .

2- اگر دوست بر دین انسان اثر بگذارد و مانع تکامل باشد و
نصیحت هم نپذیرد باید از او بهر قیمتی هست جدا شد.

3- از محیط بد که تأثیر منفی بر دین دارد دور شوید ولی هیچ
گاه نباید به دلیل بد بودن محیط، عبادت خدا را ترک نمائید بلکه باید با عبادت و
پرستش خدا تأثیر محیط را کم کنید.

4- ترس انسان از تاریکی و تنهائی ناشی از تخیلات است و راه
علاج آن، وارد شدن در محیط های خیال انگیز است تا برای انسان عادی شود.

5-مطلبی که استاد مطهری در کتاب «امدادهای غیبی» در مورد
استفاده خوب از حافظه بیان کرده اند کاملاً صحیح است؛ کسی که میخواهد واقعاً
استفاده کند و سطح معلومات خود را بالا ببرد باید مطالعه خود را مانند درس مرتب
کند.

مثلاً اگر در یک موضوع اعتقادی مطالعه می کند پس از تجزیه و
تحلیل مطالب کتاب و یادداشت خلاصه آن، کتاب دیگری را در همان زمینه مطالعه کند،تا
در قضاوت نهائی یک طرفه قضاوت نکند و پایه های معلومات او از یک طرز تفکر بخصوصی
نباشد. و این مطلب منافاتی با گفته دکتر «جیمز» در کتاب «چگونه حافظه خود را
تقویّت کنیم؟»ندارد، ایشان گفته که :

همیشه در موضوعهای غیر مشابه تداخل وجود دارد، این مطلب
کاملاً صحیح است، اگر بخواهیم تنها بر حافظه خود اعتماد کنیم،مطالعه در موضوعات
مشابه موجب تداخل می شود، و برای یاد آوری، فشار زیادی بر حافظه وارد می آید ولی
اگر یادداشت کنیم و پس از پایان مطالعه چند کتاب از یک موضوع به داوری و نتیجه
گیری بپردازیم،هیچگونه تداخلی بوجود نمی آید.

 

* اندیمشک – برادر، م – گ

 

1- هر چه انسان گناه کرده باشد، می تواند با توبه راه خود
سازی را در پیش گیرد و به لطف خداوند امیدوار باشد. توبه عبارت است از پشیمانی
جدّی و تصمیم بر ترک گناه و در خواست عفو از خداوند مهربان و جبران گذشته با اعمال
صالحه، البته بعضی از گناهان پی آمدهائی از نظر حکم شرع دارد که باید مورد توجّه
قرار گیرد، مثلاً در ترک نماز، باید قضا کند و در ترک روزه قضا و کفاره واجب است و
در تصرف در اموال مردم، اداء حقوق آنها واجب است و همچنین …

2- اگر انسان توجه داشته باشد عملی که انجام می دهد نسبت به
نعمتهای خداوند و حق عظیم او بسیار کوچک است و اصلاً بحساب نمی آید، و هر کاری کند
باز هم لطف خدا است که اورا توفیق داده و همچنین کار خوب خود را در برابر گناهانی
که از او سر زده بسیار کوچک بداند و ترس از این داشته باشد که گناه او سبب عدم
قبولی اعمال شود و گناه او در نامه عملش ثبت و کار خوب او بدلیل سوء نیّتش ثبت
نگردد، و نیز عمل خود را با عمل صالحان و مجاهدان راه خدا که جان خود را در کف
اخلاص نهاده اند مقایسه نماید، تا کوچکی آن را احساس کند، قطعاً در این صورت غرور
و ریا و عجب دامن او را نخواهد گرفت و اصلاً عملش در نظرش جلوه نخواهد کرد و در
این صورت، امید به قبول شدن اعمال و ترس از قبتول نشدن آنها ، به اندازه خواهد بود
. و این همان حالت «خوف و رجاء» است که برای بندۀ مخلص مطلوب است.

3- در نماز قصد اداء و قضا لازم نیست و همین که به قصد قربت
بخواند و مشخص باشد کدام نماز را می خواند و همچنین متوجّه باشد که نماز امروز است
یا روزهای گذشته کافی است.

4- در رابطه با توبه ، به مقاله ای که در شماره 29 مجله
آمده است مراجعه کنید.

 

* بروجرد – بردار ، مسعود فکری

 

بررسی روایات و تشخیص صحیح و ضعیف آنها کاری است مشکل و
تخصصی، کافی نیست که روایتی در یک کتاب معتبر ذکر شده باشد، یا برای روایت سندی
نقل شده باشد، گذشته از این روایات پس از عبور از مرحله صحت و اعتبار سند از نظر
درک معنی باید بدقت بررسی شود، بخصوص در معارف الهی و حقائق طبیعی و ماوراء طبیعی
که مطالب بسیار عمیق و عالی به زبان بسیار ساده و قابل درک مردم آن زمان گفته شده
است و شاید اکثر روایات را آنان درک نمی کردند، بهر حال روایاتی که ذکر نموده اید
از نظر سند ضعیف است.

2-صحیح است که حوادث عالم علل و عوامل طبیعی دارد ولی در
عین حال نشانه قدرت خدا است و علل طبیعی در طول علل ماورائی است: و ارادۀ خدا علّة
العلل است.

علامه مجلسي (ره) يک دانشمند طبيعي نيست تا علل تکويني اشيا
را ذکر نمايد و لذا صحيح است که منشاء همه آنها راقدرت خدا ذکر فرموده است.

3- ما نیز معتقدیم که کتب حدیث نباید بدون بررسی و تحقیق از
صحت و ضعف و توجیه و تفسیر مشکلات آنها در میان عموم منتشر شود.

* قم – م – ط – خ – 10.

 

از آن محیط فاسد دور شوید و توبه کنید. و به جبهه بروید
شاید خداوند شما را ببخشد.

 

* یاسوج – برادر، ب – کا – هاش.

 

1- نام خود را با حروف انگلیسی ننویسید.

2- همسر مهربان خود را نگه دارید و گناه دیگران را به رخ او
نکشید.

 

* بهار همدان- خواهر، ق – ب.

 

سعی کنید پدر و مادر را راضی نمائید و اگر نشدبهتر است
نصیحت آنها را بپذیرید.

 

* برادر- ح- غ -37 .

 

آن قطرات منی نیست. ازدواج کنید ونگران نباشید.

 

* کرمان- برادر، جعفر – س –م ، 175 *گرگان – و – 1- ت – ن .

ازدواج کنید. آن سخنان دروغ است.

 

*برادر – ج -111 – م .

 

آن ناراحتیها ربطی به آن مساله ندارد شما  سالمید نگران نباشید.

 

* نجف آباد- خواهر، فاطمه 10.

 

موضوع را با همسرتان و مادرش در میان بگذارید.با برگزاری
مراسم عروسی از آن دیو سیرتان نجات خواهید یافت.

 

* سمنان برادر – ع – ش.

 

در شرایطی که ذکر کرده اید ازدواج واجب است.

 

* نهاوند – برادر- ع – د – 64.

 

بدون شک آن نامه را عمداً در راه شما گذاشته اند تا شما را
بدبین کنند و خود به هدف برسند. سخن مادرش کاملاً معقول است مطمئن باشید.