معاد

معاد

قسمت سوم

آيت الله حسين نوري

برهان دوّم

پاداش يا كيفر

منطق قرآن و حديث

اين دنيا كشتزاري است كه هر چه در آن
بكاريم در جهان ديگري محصول آن را برخواهيم داشت و ميوۀ آن را خواهيم چيد،
بنابراين زندگي ما هرگز در زندگي چند روز اين دنيا خلاصه نمي­شود و در دنبال اين
زندگي حيات ديگري كه حيات جاويد است، حيات كيفر و پاداش است و حيات ثواب و عذاب
است در انتظار ما است.

اين موضوع يكي از اصول مسلّم و
مستحكم دين مقدس اسلام بلكه كليّۀ و مستحكم دين مقدس اسلام بلكه كليّۀ اديان الهي
است كه با براهين قطعي نيز به ثبوت رسيده است.

در شمارۀ قبل يكي از براهين معاد كه
با «حكمت آفريدگار بزرگ عالم» ارتباط داشت بيان گرديد اكنون لازم است بذكر براهين
ديگر بتوفيق خداوند متعال بپردازيم:

برهان دوّم

اين برهان كه از «عدل خداوند» سرچشمه
مي­گيرد و بر اين اساس است كه هرگز سرنوشت نيكوكاران و بدكاران يكسان نخواهد بود
از اين دو مقدّمه تشكيل مي­يابد:

1-     در مباحث توحيدي با دلائل متقن به اثبات رسيده است كه
«آفريدگار عالم» عادل است يعني كارهاي او از نقص و عيب منزّه و ساحت مقدّس وي از
ظلم و ستم مبرّا و بر كنار است.

2-     مي­دانيم افراد بشر در دوران زندگي از لحاظ عمل به وظائفي
كه خداوند مقرّر داشته و عقل انساني نيز به آن حكم مي­كند يكسان نيستند و ميان
آنها تفاوتهاي بسياري وجود دارد.

گروهي در سايۀ عقل و معرفت و ايمان، به نعمت­هاي فراواني كه پروردگار متعال در
اين جهان بوجود آورده است پي مي­برند و موقعيّت هر يك از آنها را درك مي­كنند و
خود را در مقام سپاسگزاري هر چند كه ناتوان مي­بينند و مي­گويند:

«هر نفسي كه فرو مي­رود مُمِدّ حيات است و چون بر مي­آيد مفرّح ذات پس در هر
نفسي دو نعمت موجود و بر هر نعمتي شكري لازم». ولي آن اندازه كه قدرت دارند سعي مي­كنند
كه آنها را در راه صحيح و جلب خشنودي خداوند بكار ببرند.

اما عدّه­اي نه باين نعمت­ها توجّه مي­كنند و نه نعمت آفرين را مي­شناسند بلكه
هر قدر نعمت الهي نسبت به آنها افزايش مي­يابد آنها به طغيان و كفران خود مي­افزايند.

آيا اين دو گروه در صحنۀ عدل الهي ممكن است مساوي باشند؟

جمعي عمر خود را به بازيها و هوسبازيها مي­گذرانند و به وظائفي كه انسان در
برابر خالق اين عالم و مخلوقات اين جهان دارد قيام نمي­كنند امّا دسته­اي وقت و
عمر گرانبهاي خود را مغتنم مي­شمارند و به انجام وظائف اعتقادي فرهنگي، سياسي،
اجتماعي، فردي، اخلاقي مي­پردازند.

آيا اين دو طايفه در ميزان عدل و داد يكسانند؟

طبقه­اي در زندگي خود جز افزايش و احسان و گذشت و بخشش و خدمت هدفي ندارند و
جمعي جز به لذّات شخصي و منافع فردي خود به چيز ديگري نمي­انديشند.

آيا ممكن است اين دو طبقه همسنگ يكسان باشند؟

گروهي شب­هاي خود را با ياد خدا انجام عبادتهاي عارفانه بر اساس اخلاص اشتياق
و صفاي روح بسر مي­برند و روزهاي خويش را با جهاد در راه اسلام و ايثار و خدمت به
اجتماع در پرتو دانش و ايمان و بردباري بپايان مي­رسانند كه مصداق بيان حضرت
اميرمؤمنان عليه السلام مي­باشند.

كه در توصيف آنان فرمود:

«امّا الَّليلُ فَصاقُونَ اَقْدامَهُمْ‌ تالينَ لِأجْزاء القُرانِ
يُرتّلُونَهُ تَرتيلاً يُحزنونَ به انفُسَهُمْ وَ يَسْتَثيروُنَ بِهِ دواءَ
دايِهمْ‌ فَاِذا مَرّوا بِآيَة فيها تَشْويقٌ رَكَنُوا اِلَيْها طَمَعاً وَ
تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ اِلَيها وَ ظَنُّوا اَنَّها نَصْبَ اَعْيُنِهِمْ وَ‌اذا
مَرُّوا بِآيةٍ فيها تَخْويفٌ اِلَيْها مَسامِعَ قُلُوبِهمْ وَظَنُّوا اَنَّ
زَفيرَ جَهَنَّمَ وَ شهيقَها في اُصُول اذانِهُم فَهُمْ حانُونَ عَلي اَوْساطِهِمْ
مُفْتَرشُونَ لِجباهِهِمْ وَاكُفَّهِمْ وَرُكَبِهمْ وَ اَطرافِ اَقْدامِهِمْ
يَطْلُبُونَ اِلَي الله تعالي في فَكاكِ رِقابِهِمْ.

وَاَمَّا النَّهارُ فَحُلَماءُ عُلَماءُ اَبْرارُ اَتْقِياءُ».

يعني چون شب فرا رسد براي نماز و عبادت بر پا مي­ايستند و آيات قرآن را با
تأمّل و انديشه مي­خوانند و با خواندن آن اندوههائي كه در دل آنها نهفته است موج
مي­زند و آنان درمانهاي دردهاي خود را در آيات قرآني جستجو مي­كنند، هرگاه در ضمن،
به آيه­اي شوق انگيز و اميد بخش مي­ رسند چشم اميد بآن مي­دوزند و با شوق و اشتياق به آن مي­نگرند و آن حالت
عرفاني چنان بر اساس يقين و اطمينان استوار است كه گوئي بهشت رد برابر چشم ايشان
است و آنرا آشكار مي­بينند.

و هر گاه به آيه­اي بر مي­خورند كه در آن ترس و بيم منعكس مي­باشد گوشهاي
دلشان را بر آن مي­گشايند چنانكه گوئي شيون و فرياد اهل جهنّم در بيخ گوشهايشان
قرار دارد.

آنها در پيشگاه الهي قامت­هاي خود را به عنوان ركوع خم مي­كنند و براي سجود
پيشاني­ها و كف دست­ها و زانوها و  اطراف
قدمهاي خود را بر روي زمين مي­گسترانند و از خداوند متعال آزادي خويش را از عذاب
جهنّم درخواست مي­نمايند.

و چون روز پديد آيد آنان، بردباران، دانشمندان، نيكوكاران و با تقوايان مي­باشند».[1]

ولي گروه ديگر چنان در برابر تعهّدها و مسئوليّتهاي انساني بي­تفاوت هستند كه
شب­هاي خويش را به سرگرمي­هاي بوالهوسانه و غفلت و روزهاي خود را در سايۀ حرص و آز
به جمع ثروت و تكاثر اموال و احتكار مي­گذرانند و يا به بطالت تن در مي­دهند و يا
در شهوات خود فرو رفته­اند.

آيا ممكن است در حساب خداوند عادل اين دو گروه يكسان باشند؟

طائفه­اي از نويسدگان، قلم خود را در راه تربيت به كار انداخته حركت­هاي افراد
و جوامع را در مسير تكامل مادّي و معنوي جهت مي­بخشند و نهضت­هائي را در راه
پيشرفتهاي بشري و آزادي واقعي هدايت مي­كنند و با نوشتن مقاله­ها و كتابهاي مفيد
تحوّل فرهنگي اجتماعي و سياسي درخشاني را بوجود مي­آورند كه ارزش كار آنها فقط با
خون شهدا مورد مقايسه قرار مي­گيرد.

امّا طبقه­اي از ارباب قلم با نيش قلم خود بذر نفاق و اختلاف و انحراف را در
مزرعۀ مغزها ميافشانند و قلم خود را در خدمت امپرياليست­ها و استعمارگران مستكبر
بكار مي­اندازند و يا باطل را به صورت حق جلوه مي­دهند و يا بر اندام حق لباس باطل
مي­پوشانند.

آيا جزاي اين دو طبقه ممكن است مساوي باشد؟

طائفه­اي از حكمرانان در حكومت خود، جز اعلاي كلمۀ حق و احياي عدالت و اجراي
قوانين الهي هدفي ندارند ولي دسته­اي از فرمانروايان در طي فرمانروائي خود غير از
تأمين لذّات شخصي و شعله ور ساختن آتش هوسهاي استكباري به چيز ديگري نمي­انديشند.

آيا اين دو گروه مساوي خواهند بود؟ آيا جهادگران و شهيدان راه حق با خونخواران
و مزدوران استكبار يكسان خواهند بود؟

و بالأخره بدكاران و جنايت پيشگان نيز با هم تفاوت دارند چنانكه نيكوكاران نيز
در پيمودن راه ايمان و تهذيب اخلاق و انجام كارهاي نيك داراي درجات و مراتب بسيار
متفاوت مي­باشند و لذا جزاي بدكاران نيز نسبت به يكديگر و پاداش نيكوكاران نيز
نسبت بهم نمي­تواند متفاوت نباشد.

نتيجه

نتيجه اين دو مقدمه اين است كه چون خداوند عادل است لذا لازم است اين گروههاي
مختلف را مساوي قرار ندهد و بدكاران را به كيفرهائي كه شايستۀ آن مي­باشند برساند
و به نيكوكاران نيز پاداش­هائي را كه شايستگي آنرا دارند عنايت بفرمايد.

اين را نيز مي­دانيم كه در «اين دنيا» نوعاً بدكاران به كيفر اعمال خود نمي­رسند
و نيكوكاران نيز پاداش كارهاي نيك خود را بدست نمي­آورند بلكه در بسياري از موارد
بدكاران در آغوش رفاه و راحتي بسر مي­برند در حالي كه نيكوكاران در دامن رنجها مي­گذرانند
و انواع تلخيها و مصيبت­ها و گرفتاريها مي­بينند.

بنابراين لازم است «خداوند عادل» صحنۀ ديگري بوجود بياورد تا در آن صحنه
نيكوكاران پاداش نيكي و بدكاران كيفر كارهاي زشت خود را ببينند يعني: آنچه را كه
اين دو گروه در كشتزار اين جهان كشته­اند برداشت نمايند.

منطق قرآن و حديث

اين برهان چنانكه ملاحظه كرديد بر اساس عقل استوار گرديده است ولي قرآن كريم
كه راهگشاي عقل و احاديث اهلبيت عليهم السلام كه مبيّن قرآن است در اين زمينه
مطالب فراواني را بيان و حكم عقل را تأييد و تثبيت مي­نمايند، مانند اينكه:

قرآن مجيد ميگويد: «و ما خَلَقنَا السَّماءَ وَاْْلأرضَ وَ ما بَينَهُما
باطِلاً ذلك ظَنُّ الَّذينَ كَفَروا فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِنَ النَّارِ اَمْ
نَجْعَلُ الَّذينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفسِدينَ في الْأرضِ
اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجَّارِ»[2]

يعني: ما آسمان و زمين و آنچه را كه در ميان آنها قرار گرفته است هرگز بر اساس
باطل و بيهوده نيافريده­ايم اين نوع تصوّر و پندار، پندار كافران است و واي بحال
كافران از آتش دوزخ آيا ما افرادي كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند را
با اشخاص مفسد كه در روي زمين فساد برمي­انگيزند و همچنين افراد باتقوا را با
فاجران يكسان قرار مي­دهيم؟ هرگز».

و نيز مي­فرمايد: «اَمْ  حَسِبَ
الَّذينَ اجْتَرحوا السَيَّئاتِ اَنْ نَجْعَلَهُم كَالَّذينَ آمَنوا وَ‌عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُم وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ وَ خَلَقَ اللهُ
السَّمواتِ‌ وَ اْلأَرضَ بِاْلحَقَ والِتُجري كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبْتْ وَهُمْ
لايُظْلَمُونَ»[3]

يعني: «آيا كساني كه مرتكب اعمال زشت و تبهكاري شدند چنين مي­پندارند رتبۀ
آنها را مانند كساني كه بخدا ايمان آورده و اعمال شايسته انجام دادند، قرار مي­دهيم
تا در زندگي و مرگ با هم يكسان باشند هرگز چنين نيست و كساني كه چنين قضاوت و حكم
مي­كنند انديشه و قضاوت آنها باطل و بي­اساس است خدا آسمان­ها و زمين را بر اساس
حق آفريده تا سرانجام هر كسي بدون هيچ ستم، مجازات و پاداش هر عملي را كه انجام
داده است ببيند».

حضرت اميرمؤمنان عليه السلام ميفرمايد:

«حتّي اِذا تصَرَّمَتِ الاُمورُ وَ تقَضَّتِ الدُّهُورْ وَاَزِفَ النُّشُورُ
اَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرائحِ القُبُورِ وَ‌اَوْكارِ الطُّيُورِ وَ اَوْجِرَةِ
السّباعِ وَ مَطارح الْمَهالِكَ سِراعاً اِلي اَمْره مُهْطِعينَ اِلي مَعادِهِ
رَعيلاً صُمُوتاً قِياماً صُفُوفاً يَنْفُذَهُم اَلْبَصَرُ وَ‌يُسمِعُهُم  الدّاعي عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الأسْتِكانَةِ
وَضَرعُ الأسْتِسْلامِ وَ‌الذِلَهِ قَدْضَلَّتِ اْلحيَلُ وَانْقَطَعَ الأمَلُ
وَهَوتِ اْلأفئدةُ كاظِمَةً وَخَشَعَتِ الأَصْواتُ مُهَينِمَةً وَاَلْجَمَ
الْعَرَقُ وَعَظُمَ اَلشَّفَقُ وَاُرْعِدَتِ الأسْماعُ لِزَبْرةِ الدّاعي اِلي
فٌَصْلِ الخَطابِ وَمُقايَضَةِ الْجَزآء وَتكَالِ الْعِقابِ وَنَوالِ الثّواب»

«يعني هنگامي كه رشتۀ كارهاي دنيا از هم گسيخت و روزگار سپري گرديد و انگيختن
مردم نزديك و قيامت بر پا شد خداوند آنان را در آغوش قبرها و آشيانۀ پرندگان و
لانۀ درندگان (منظور كساني است كه جسد آنها در دنيا طعمۀ پرندگان و درندگان گرديده
است) و ميدانهاي جنگ بيرون ميآورد در حالي كه آمادۀ انجام فرمان خداوند گرديده به
سوي معاد و جايگاه بازگشت كه خداوند براي آنها مقرّر فرموده به سرعت و تنيد ميروند
سپس ساكت و خاموش صف مي­كشند در حالي كه خداوند بهمۀ آنها احاطه دارد در پيشگاه وي
ايستاده­اند صداي منادي الهي به همۀ آنان ميرسد لباس خضوع و فروتني و فرمانبرداري
و ذلّت بر آنها پوشيده ميشود در آنروز مكر و حيله بكار نميآيد و آرزوها از بين
رفته است دلها افسرده و غمگين و صداها با خشوع توأم و دهان پر از عَرَق و ترس از
كيفر گناهان بر آنها سايه افكنده براي جدا شدن حق از باطل و پاداش كارهاي نيك و
كيفر كارهاي زشت و تباه آماده­اند و هيبت صداي منادي الهي گوشها را بلرزه در
ميآورد»[4]

و نيز ميفرمايد: «وَذلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ الله فيهِ اْلاوَّلينَ وَ‌الاخرينَ
لِنِقاشِ الْحِسابِ وَجَزاءِ اْلأعمال»

يعني در روز قيامت روزي است كه خداوند در آن روز براي حسابرسي و جزاي اعمال
همۀ انسانها را از گذشتگان و آيندگان گرد ميآورد[5]

و بالأخره اينكه روز قيامت روز جزا است موضوعي است كه در بسياري از آيات قرآن
متجلّي است و بطور كلي اين كتاب مقدس در 115 مورد از بازگشت كيفر و پاداش اعمال
انسانها به آنان با تعبير «جزاء» سخن گفته است و ما هنگامي كه اين كتاب بزرگ الهي
را مورد مطالعه قرار ميدهيم اين قبينل عبارات را كه ما را به حقيقتي كه گفتيم
رهنمون مي­گردد فراوان مي­بينيم:

«اَلْيَوم تُجري كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبْتْ»[6]

يعني: امروز هر كسي به جزاي آنچه را كه انجام داده است خواهد رسيد.

«اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنتُمْ تَعْلُمونَ»[7]

يعني: امروز هر آنچه را كه انجام داده­ايد به جزاي آن خواهيد ريد.

و بالاخره تعبيراتي ماندن وَ كذلِكَ نَجْزي المُجرِمينَ، نَجْزي الظّالِمينَ،
نَجْزي المُفْتَرينَ، نَجْزي القَوْمَ المُجْرِمينَ، نَجْزي المُحْسِينَ، يَجزي
اللهُ المُتَّقينَ، لِيَجْزي اللهُ‌ الصادِقينَ بِصِدقِهِمْ[8]،
لِيجزي الّدين اَساؤُ بِما و يَجْزِيَ الَّدينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْني[9]

يعني: ما گناهكاران ستمكاران و تهمت زنندگان را به كيفر ميرسانيم و به
نيكوكاران متقين و راستگويان پاداش ميدهيم تا آنانكه مرتكب كارهاي بد و ناپسند
گرديدند و نيز كساني كه به انجام كارهاي نيك پرداختند هر يك جزاي اعمال خويش را
دريابند.

 [1]
. نهج البلاغه، خطبه 184 در وصف متقيّن.