پیام شهید

پيام شهيد

اين وصيت نامه ها
انسان را مي لرزاند و بيدار مي كند

امام خميني

قسمتي از وصيت نامه
شهيد محمد علي مهدوي نيا

… اي امت اسلام!
شما خود را كم كم شناختيد و بايد بيشتر بشناسيد و متحمل سختيهاي فراوان شديد ولي
در عوض اين همه سختي عزتي بس بزرگ كسب نموده ايد و آماده باشيد و بيدار بمانيد تا
حضرت مهدي (عج) بيايد آن وقت انتقام رنج هايي كه ديديد از كفار مي گيرد.

اي امت سلحشور
اسلام! هر چه كرديد روحيه عالي خود را حفظ كنيد و نگذاريد كه ظاهر اين دنيا شما را
فريب دهد و خود مي دانيد كه ارزش دنيا به داشتن مال و ثروت نيست، بلكه ارزش انسان
به عزتي است كه خداوند به عطا كرده است و اكنون شما احساس مي كنيد كه مسلمانان
دنيا و حق دوستان جهان چه ارزشي براي شما قائلند 
اين را بدانيد كه بزرگترين عزت براي شما بندگي خداست. شما بنده خدا باشيد و
هيچ وقت اين بندگي را از دست ندهيد كه اگر بندگي خداي را از دست بدهيد برردگي
شياطين را پذيرا شده ايد و بردگي شياطين بزرگترين ذلت در دنيا و آخرت است و آگاهيد
كه اين دنيا خيلي زود تمام مي شود و آن چيزي كه ماندني است جهان آخرت است و اگر در
دنيا بندگي خدا كرديد در آخرت سر افرازيد و گرنه خوار و ذليل خواهيد بود و در
عذابي بس عظيم قرار خواهيد گرفت. اي مردم مسلمان انقلابي ايران به دنبال امام خود
به پيش رويد و هر چه مي توانيد بكوشيد واز كار كردن در راه خداوند بزرگ خسته نشويد
و فقط براي رضايت خداوند كار كنيد و رضايت خداوند را بر هر چيز ديگر ترجيح دهيد. اي
امت شما مسئوليتي بس خطير بر عهده گرفته ايد، پس سعي كنيد كه مسئوليت خود را به
خوبي انجام دهيد و در ياري كردن حق كوشا باشيد و بدانيد كه حق ياري خواهد شد و از
خداوند بخواهيد كه ياري كنندگان حق شما باشيد و در انجام دادن امور خير پيش قدم و
استوار باشيد و در راه بندگي خدا و آزاد كرن مسلمانان و مستضعفان از چنگال استكبار
جهاني متحمل رنج هاي آن بشويد و سخت كار كنيد و از خداوند بخواهيد كه به شما اخلاص
نيست عطا نمايد و بدانيد خداوند بزرگ شما را دوست مي دارد و شما را ياري خواهد
كرد. اي امت حزب الله در همه موارد زندگي خود تقوا را رعايت كنيد و كارهائي كه
باعث مي شود كه ضعيف جلوه نمائيد انجام ندهيد و سطح معلومات و معنويات خود را بالا
ببريد و به نمازهاي جماعت، نماز جمعه، دعاهاي سفار شده بيشتر اهميت بدهيد و بكوشيد
كه خود را به علم و عمل و ايمان آراسته كنيد و بدانيد كه عالمان دنيا و پيشروان در
علم در گذشته از شما بودند و در آينده هم بايد از شما باشند و هر چه كرديد با
علماي متعهد اسلام قدر آنها را به خوبي بدانيد و به آنها ارج نهيد كه بهترين علماي
دنيا اينها هستند و علماي بي تقوا و بي تعهد مسلمان نما به هيچ درد جامعه نمي
خورند. و شما اي مسئولان عزيز شما كه اين عزت را پيدا كرديد كه خدمتگزار بندگان
صالح خدا باشيد هر چه مي توانيد به آنها خدمت كنيد و فقط رضايت خداوند بزرگ را در
نظر داشته باشيد و از زخم زبان هاي دوستان جاهل و منافقان و از دشمنان نهراسيد كه
خداي متعال ياور شماست و اگر خواسته باشيد اجر خود را جز از خدا بگيريد ضرر مي
كنيد و شما كه به اسلام خدمت مي كنيد منت بار هيچ كس نكنيد كه اگر چنين كنيد بهتر
است كه خدمت نكنيد… .

قسمتي از وصيت نامه
شهيد مرتضي يزدخواستي

برادران و خواهران
عزيزم از شما مي خواهم كه دست از ياري حسين زمان، خميني بت شكن برنداريد، همواره
پيرو او و ياران صديقش هم چون آيت الله منتظري باشيد، اينان امانت هاي خداوند نزد
شما هستند، اجازه ندهيد كه آنها از دست ما دلگير شوند. به نغمه هاي شومي كه از
گلوي ناپاك فرصت طلبان بيرون مي آيد گوش فرا ندهيد، بر دهان ياوه گوي آنها بكوبيد
و اجازه ندهيد كه يك مشت مسلمان نماي خائن با سخنان دلسرد كننده شان شئونات اسلامي
ما را به بازي بگيرند. برادرانم، جبهه ها را فراموش نكنيد و با شركت خود در جبهه
هاي حق عليه باطل به ياري دين خدا شتابيد. و الله، و الله شركت در اين جبهه ها
ارزشش همانند شركت در كربلاي حسين است. برادرانم به جبهه ها هجوم بريد و بر صف
كفار بتازيد و اجازه ندهيد بيش از اين صدام و صداميان به تكتازي هاي خود ادامه
دهند. به روح پاك شهدا قسم مي خورم كه اگر به جاي مسائل اصلي انقلاب كه جنگ در راس
آن است به مسائل فرعي پرداختيد و اختلاف سليقه هاي بعضي از مسئولين جمهوري اسلامي
را اختلاف عقيده برداشت كرديد و در مقابل هم جبهه بندي نموديد و ناخود آگاه باعث
تضعيف جنگ گشتيد همگي شهدا در روز قيامت در مقابل شما خواهند ايستاد و شما بايد
پاسخگوي آنان باشيد. در پايان از همگي شما ملت مسلمان عذر مي خواهم كه بيش از اين
نتوانستم ديني را كه از شما به گردنم سنگيني مي كند ادا كنم.