دانستيهائي از قرآن

دانستنیهایی از قرآن

صهیونیسم پلیدترین چهر تاریخ

!$oYø‹ŸÒs%ur
4’n<Î)
ûÓÍ_t/
Ÿ@ƒÏäÂuŽó Î)
’Îû
É=»tGÅ3ø9$#
¨b߉šøÿçGs9
’Îû
ÇÚö‘F{$#
Èû÷üs?§tB
£`è=÷ètGs9ur
#vqè=ãæ
#ZŽÎ6Ÿ2
ÇÍÈ   #sŒÎ*sù
uä!%y`
߉ôãur
$yJßg8s9ré&
$oY÷Wyèt/
öNà6ø‹n=tæ
#YŠ$t6Ïã
!$uZ©9
’Í<‘ré&
<¨ù’t/
7‰ƒÏ‰x©
(#qߙ$yÚsù
Ÿ@»n=Åz
͑$tƒÏe$!$#
4
šc%x.ur
#Y‰ôãur
Zwqãèøÿ¨B (اسراء- آيات 4و 5)

ما به بني اسرائيل در کتاب «تورات» اعلام نموديم
که بطور حتم دوبار در زمين (فلسطين) فساد و برتري جوئي خواهند نمود، چون وعده
(انتقام) نخستين فرا رشد، بندگان رزم‌آور و سخت‌کوش خويش را بر ضدّ شما برمي‌انگيزيم
تا درون خانه‌ا به جستجوي شما پردازند و اي وعده‌اي است قطعي و انجام‌پذير.

وقضينا: بهمعاني مختلفي به کار رفته ولي در اينجا
چنانچه راغب مي‌گويد بهمعني «اعلمناهم» است يعني ما به بني‌اسرائيل اعلام کرديم و
خبر داديم.

في‌الأرض: الأرض به قرينه و آيات بعد، سرزمين
فلسطين است.

خلال الديار: ديار به معني خانه‌هاست واينکه «ديارهم» نيامده شايد براي اين است که آن خانه‌ها
مربوط به صهيونيستها نيست.

قومي پليد در سرزميني پاک

فلسطين که خساتگاه بسياري از پيامبران بزرگ الهي و
مسجدالاقصي در آن واقع است، در اسلام از قداست و حرمتي مخصوص برخوردار است و لذا
در سوره «مائده» از ن به «الأرض المقدسة» سرزمين مقدس- ياد شده و در سوره «اسراء»
فرموده «بارّکنا حوله» – اطراف مسجدالاقصي رامبارک و پربرکت قرار داديم و بفرموده
اميرمؤمنان عليه‌السلام: «صلوة في بيت القدس الف صلوة»[1]– ثواب
يک نماز در بيت المقدس برابر با ثواب هزار نماز است. و بدليل همين قداست است که در
مسير معراج بزرگترين انبياء عظام الهي حضرت محمد صلي الله عليه و آله واقع شده
است، ولي تأسف اينجا است که چنين سرزمين پاک و مقدس در اشغال پليدترين موجودات
تاريخ قرار گرفته است.

صهيونيسم سنبل پليدي

قرآن کريم روي تمام جرياناتي که مي‌توانسته‌اند در
هر عصري از تاريخ اسلام بعنوان خطري جدّي براي امت اسلامي تلقي گردند، با حسّاسيّت
بسيار تکيه نموده و چهره طرفدارن آنها را با تمام خوي خصلت‌هاي زشتشان به تصوير
کشيده‌ است تا جامعه اسلامي با شناختي صحيح با آنان برخورد نمايند؛ در اين رابطه
آيات مختلف و فراواني در قرآن کريم به معرفي يهود وتوطئه‌هاي اين هميشه مفسدين في
الأرض اختصاص يافته است و از آنجمله  در
سوره بقره آيه 87 مي‌فرمايد: «افکلّما جائکم رسول بما لا تهوي انفسکم استکبرتم
ففريقاً کذّتم و فريقاً تقتلون» آيا هرگاه پيامبري به سوي شما برانگيخته شد که
برنامه‌هاي او مخالف با خواستهاي شما بود، تکبّر ورزيده، عده‌ي از آنان را تکذيب و
گروهي را به قتل رسانديد.

و سپس در آيات ديگري از همين سوره آنان را بعنوان
سنگ‌دلاني، سخت‌تر از سنگ که حتي بر هم کيشان خويش ترحّم نورزيده و به قتل و آواره
ساختن آنان از شهرهايشان مي‌پردازند، اشاره مي‌فرمايد؛ بنابراين چه انتظاري از
آنان که در مورد غير هم‌کيشان خويش، به چنان اعمالي خشونت‌آميز وحشيانه دست
نزنند؟!

بنابراين، يهويدان سنبل هر زشتي و پليدي و
صهيونيسم نمونه‌اي بارز از اين قوم هميشه پليد و ناپاک تاريخ است. پس آيا با توجه
به اين حقيقت مسلمانان مي‌توانند اجازه دهند، قومي با چنين خباثت و ناپاکي در
سرزميني به آن قداست و پاکي لانه نموده و نسبت به مسلمانان فلسطيني- ساکنان اصلي
آن- بخصوص در اين روزها قساوت و بي‌رحمي را تا اين حدّ برسانند و اگر سران مرتجع و
مزدور و احزاب سياسي عرب از کنار اين مسأله، بي‌تفاوت بگذرند، بي‌گان خداوند به
چنين جنايتي در حق مسلمين رنجديده و محروم اراضي اشغالي رضايت نخواهد داد و چنانچه
در آيات سوره «اسراء» وعده قطعي داده است انشاء الله بزودي بندگانش را که داري
ياسي شديدند براي خاتمه دادن به چنين جنايتي برخواهد انگيخت.

مردان پيکار

منظور از اين مجاهدان سخت‌کوش و پيکارجو کيست؟

در سوره «محمد ص»، آيه 38، خطاب به قوم عرب مي‌فرمايد:
«و ان تتولّوا يستبدل قوما غيرکم ثمّ لايکونوا امثالکم» و چنانچه (از جهاد مالي و
جاني در راه خداوند) سرپيچي نمائيد، خداوند گروه ديگري ار (در عمل به اين مسئوليت)
به جاي شما خواهد آورد که مانند شما نخواهند بود. جمعي از اصحاب بهنگام نزول ين
آيه از رسول خدا- صلي الله عليه و آله- سؤال نمودند: «من هؤلاء الذين ذکرالله في
کتابه؟» اين جمعي که خداوند در اين آيه به آنان اشاره فرموده است، کيانند؟ پيامبر
با دست گذاشتن بر روي پاي سلمان فارسي فرمود: «هذا وقومه»- اين مرد و قوم او ست.

مردم مظلوم فلسطين با اين هه رنجي که در طول
ساليان دراز کشيده‌ند، سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند که سران مزدور و مرتجعي که
خود را قيّم آنان قلمداد نموده و حق تصميم‌گيري را با عربي جلوه دادن مسأله فلسطين
بخود اختصاص داده‌‌اند! هرگز به مسئوليت اسلامي خود عمل ننموده‌اند واخيراً در
کنفرانس عمان ثابت نمودند که بعد از اين عمل نخواهند نمود، و از اينرو چشم انتظار
به ياري و حمايت رزمندگان سخت کوش و پيکار جوي ملت مسلمان ايران گشوده‌اند؛ ملّتي
که پيش از پيروزي انقلابش به رهنمود رهبر مستضعفان جهان شعار «امروز ايران، فردا
فلسطين» را در تظاهرات ميليوني خويش فرياد مي‌نمود و پس از تحميل جنگ از سوي احزاب
صهيونيستي بعثي عراق «راه قدس از کربلا مي‌گذرد» را شعار و عمل خود قرار داد، بطور
قطع به اين انتظار جامه عمل خواهد پوشيد و انشاء الله آن فردائي که در شعار وعده
آن را به مسلمانان در بند فلسطين مي‌داد بزودي فرا خواهد رسيد و بفرموده خداوند
نزديک است. «اليس الصبح بقريب»

رواياتي که در تفسير آيه ياد شده وارد گرديده است
همه تأکيد بر اهميت اين حقيقت است که خداوند اين مجاهدان نستوه و رزمندگان خستگي‌ناپذير
را براي اين مسئوليت خطير انتخاب فرموده است.

امام صادق عليه السلام با اشاره به اينکه
برانگيخته شدن اين «عباد اولي بأس شديد» زماني است که هنگام نصرت و ياري خون مقدس
حضرت امام حسين عليه‌السلام فرا رسد مي‌فرمايد: «قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم»[2] آنها
مردمي هستند که خداوند پيش از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه، آنان را
برانگيزاند.

امام ششم عليه‌السلام بهنگام قرائت آيه يادشده سه
بار فرمود: «هم والله اهل قم»[3] بخدا
سوگند آن- مردان رزم‌آور و سخت‌ کوش- اهل قم مي باشند.

و انشاء الله قم که در انقلاب و رهائي ملت خويش
پيشگام بوده، در نجات ملت ستمديده فلسطين از چنگال خون آشامان صهيونيسم نيز پيشاهگ
اين ملت قهرمان و شهيد‌پرور خواهد شد.

 [1] – سفينة البحار- جلد 2_ ص
411.