سال 1365

شناخت خداوند
ویژگیهای قیام 15 خرداد
فتنه و ایمان
فهرست
خودشناسی، نقطه آغاز
بررسی آیه میثاق
در گوشه و کنار جهان
فطری بودن گرایش به خداوند
سنتهای جاهلی
امام صادق (ع) از دیدگاه دیگران
نگاهي به رويدادها
روایت هجرت
رسول اکرم (ص) از دیدگاه قرآن
در گوشه و كنار جهان
سخنان معصومين
ساختار نظامي اجرائي کشور
استفتائات از حضرت امام خمينی دام ظله
بهداشت و درمان در حج
رابطه­ ی ضروری بین انسان و دین
سرمقاله
پاسخ به نامه ها
سخنان معصومين
نگاهي به رويدادها
بازگشت و حسابرسی دقیق
تکلیف شرعی ملت مسلمان افغانستان
رابطه­ ی ضروری بین انسان و دین
امام خمینی ثابت و استوار
خاطره اي از جبهه
پیام شهید
پاسخ به انتقاد
امن از مکرالله در کتاب و سنت
یاران امامان
شناخت خداوند
پاسخ به نامه ها
اخلاق و تربیت اسلامی
سفارشهاي اميرالمؤمنين (ع)
نظام اداري
برخی از صفات خداوند
پاسخ به نامه ها
علی، جان پیامبر
حماسه فاو
داستان بعثت رسول خدا (ص)
دانستيهائي از قرآن
نگاهي به رويدادها
راز مهلت دادن به كفار
رهنمودهای امام و آیت الله العظمی منتظری